Wikipedia:Wikipediajournalen/Arkiv/juli 2019/2 nye medlemmer valgt til Wikimedia Foundations bestyrelse

Wikipediajournalen

2 nye medlemmer valgt til Wikimedia Foundations bestyrelse

Af InsaneHacker, 01-07-2019

Wikimedia Foundation er organisationen der står for finansieringen og den praktiske drift af Wikipedia og Wikipedias søsterprojekter, samt udvikling af MediaWiki. Derudover kæmper organisationen for udbredelse af fri viden generelt gennem diverse projekter og støtteordninger.

Organisationen ledes af en bestyrelse der består af Jimmy Wales, tre medlemmer valgt ved direkte valg af Wikimedia-fællesskabet (se Wikipediajournalens dækning af sidste valg), to medlemmer valgt af de såkaldte affilliate-organisationer og op til fire medlemmer der udpeges af bestyrelsen selv. Således vil halvdelen af bestyrelsen altid bestå af direkte eller indirekte valgte medlemmer.[1]

I løbet af maj måned skulle de forskellige affiliate-organisationer tage stilling til, hvem de ønskede skulle udpeges til bestyrelsen. Tidligere bestod affiliate-organisationerne udelukkende af de forskellige Chapters, der er nationale eller regionale organisationer, der repræsenterer Wikimedia-bevægelsen på et lokalt plan, f.eks. Wikimedia Danmark. Senere er de såkaldte brugergrupper (User Groups), der er mindre formelle og kan repræsentere grupper eller temaer der ikke kan afgrænses geografisk, og tematiske organisationer (Thematic Organisations), der er en mellemting mellem brugergrupper og chapters, kommet til. Derfor var der hele 143 stemmeberettigede affiliates denne gang. Alligevel var stemmedeltagelsen 85% hvilket overraskede de valgtilforordnede.

Reglerne for valget blev fastsat af de deltagende affiliate-organisationer til Wikimedia Summit-konferencen i april 2019. Kandidaterne skulle erklære deres kandidatur på Meta-wiki, hvorefter affiliate-organisationerne kunne erklære hvorvidt de støttede kandidaturet. En kandidat skulle have støtte fra 2 organisationer for at komme på stemmesedlen, og hver organisation kunne kun støtte 2 kandidaturer. Selve valget anvendte Single transferable vote (no)-systemet hvor kandidaterne rangeres efter prioritet, og stemmen "overføres" til næste prioritet såfremt den forrige prioritet elimineres fra optællingen pga. for få stemmer. Dette gør det muligt at stemme på en mindre populær kandidat uden risiko for stemmespild, men gør også optællingen af stemmer mere kompliceret. 11 af 12 opstillede kandidater endte med at komme på stemmesedlen.

Wikimedia Danmark oprettede opslag på de danske Wikimedia-projekters fora (eks. Landsbybrønden) hvor vi efterspurgte input ift. kandidater vi skulle støtte eller stemme på, men modtog ingen henvendelser. Bestyrelsen besluttede at give Shani Evenstein Sigalov vores 1. prioritet, mens Christophe Henner (Schiste) og Douglas Ian Scott (Discott) fik en delt 2. prioritet. Ved stemmeoptællingen var Nataliia Tymkiv den første der opnåede en plads i bestyrelsen, mens Shani Evenstein Sigalov lige knapt slog Richard Knipel (Pharos) og opnåede den anden plads.

Tymkiv havde også siddet i bestyrelsen i forige valgperiode (2016-19), og blev dermed genvalgt. Hun har erfaring fra det Ukrainske Wikimedia-miljø og har arbejdet hos diverse NGO'er. Hun er kandidat i dokumentstyring og offentlig administration. Evenstein er nyvalgt, og har erfaring fra det Israelse Wikimedia-miljø samt Wiki Project Med Foundation. Hendes fagområde er undervisning og uddannelse, og hun arbejder pt. på en PhD om Wikidata.


Der er endnu ingen kommentarer, din kan være den første!