Wormskiold er en uddød dansk adelsslægt tilhørende lav- og brevadelen.

Knud Hansen Worm, i Christian IV's tid skriver ved Holmen og siden herredsfoged i Smørum og Ølstykke Herreder, var farfader til en formuende aalborgsk købmand, Peder Christiansen Worm (1681-1746). Dennes søn, kancellisekretær, cand. theol. Henrik Christian Worm til Bramming (1726-1760), blev 22. april 1757 optaget i den danske adel med navnet Wormskiold. Han var gift med Ingeborg Christiane Teilmann (1720-1785).

Han var fader til rentekammerdeputeret, konferensråd Peder Wormskiold (1750-1824), gift med Margrethe Mette de Teilman (1757-1837), hvis ugifte søn, premierløjtnant, cand. jur. Morten Wormskiold (1783-1845), kendt som deltager i forskningsrejser til Grønland og Kamtjatka, blev sin slægts sidste mand. Hans søstre var overhofmesterinde Ingeborg Christiane Wormskiold (1784-1859), gift med Peder Otto Rosenørn (1778-1828), og Mette Margrethe Wormskiold (1786-1858), gift med Carl Gustav Rosenørn (1784-1858).

Kilder redigér


Denne artikel stammer hovedsagelig fra Salmonsens Konversationsleksikon 2. udgave (1915–1930).
Du kan hjælpe Wikipedia ved at ajourføre sproget og indholdet af denne artikel.
Hvis den oprindelige kildetekst er blevet erstattet af anden tekst – eller redigeret således at den er på nutidssprog og tillige wikificeret – fjern da venligst skabelonen og erstat den med et
dybt link til Salmonsens Konversationsleksikon 2. udgave (1915–1930) som kilde, og indsæt [[Kategori:Salmonsens]] i stedet for Salmonsens-skabelonen.