Århus Sporveje

trafikselskab i Aarhus
For det nu selvstændige busselskab, se Busselskabet Aarhus Sporveje.

Århus Sporveje (forkortet ÅS) var et trafikselskab ejet af Aarhus Kommune, der blev oprettet 1. januar 1928. Århus Sporveje blev 1. januar 2005 opdelt i Trafikselskabet Århus Sporveje (administration og planlægning) og Busselskabet Aarhus Sporveje (kørsel). Begge var ejet af Aarhus Kommune indtil de blev fusioneret ind i Midttrafik 1. januar 2007.

ÅS-ledbus 414 (model DAB 12-1800B) på linje 1 på Park Alle.
Gammel Aarhus-sporvogn fra 1945 på Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm.

Selskabet overtog ved sin oprettelse sporvognsdriften i Aarhus, der var startet af det private selskab Aarhus Elektriske Sporvej 7. juli 1904. I 1929 udvidede man sporvognsnettet ved at forlænge det op gennem Tordenskjoldsgade til Marienlund ved Riis Skov; der blev anlagt en linje mere fra Banegårdspladsen til over Frederiksbjerg til Harald Jensens Plads, en linje der senere blev forlænget til Kongsvang. Den oprindelige linje fra Dalgas Avenue til Trøjborg blev udvidet til dobbeltspor; oprindelig var den kun enkeltsporet, med mange vigepladser på strækningen.

Da kommunen overtog selskabet i 1928 var der 46 personer ansat. I 1940 havde selskabet 225 mennesker ansat, og et materiel bestående af 23 sporvogne, 22 bivogne og 43 busser. [1]

Sporvejsdriften blev indstillet 7. november 1971. Inden da havde selskabet dog åbnet flere buslinjer, og endnu flere kom til efter kommunalreformen i 1970, hvor Aarhus Kommune voksede betydeligt.

De aarhusianske bybusser kaldtes i en lang årrække for trambusser, men den betegnelse er for længst gået af brug. I mange år holdt man modsat andre danske byer fast i, at indstigning foregik bagi og udstigning foran, men fra 1. januar 2012 blev det afskaffet, og der er nu tilladt ind- og udstigning af alle døre i busserne. Som et af de eneste steder i landet, er der den dag i dag stadig selvbillettering i busserne.

Busselskabet Aarhus Sporveje i dagRediger

  Uddybende artikel: Busselskabet Aarhus Sporveje

1. januar 2007 fusioneredes Trafikselskabet Århus Sporveje ind i Midttrafik, et trafikselskab for hele Region Midtjylland, mens Busselskabet Aarhus Sporveje blev en selvstændig driftsfunktion i Midttrafik. For passagererne har ændringerne umiddelbart været begrænsede, specielt er takstsystemet bibeholdt ind til videre.

Første udbudsrunde på ca 25% af den samlede kørsel skete i 2008. Her blev kørslen tildelt Busselskabet Aarhus Sporveje efter et kontroltilbud. Det samme skete ved et lignende del-udbud, som busselskabet vandt i oktober 2011. Godt 50% af kørslen har således været i udbud.

Bybusser i Aarhus
Linje Rute
1A Kolt – Vejlby / Skejbyparken
2A Holme – AUH Skejby / Trige
3A Tilst – Rutebilstationen
4A Brabrand Nord – Viby Syd / Tranbjerg
5A Tangkrogen – Ringgaden - Marienlund
6A Skåde / Holme – Ringvejen - AUH Skejby / Risskov
11 Stavtrup Vest – Harlev
12 Mejlby / Hjortshøj – Logistikparken
13 Holme Parkvej - Frydenlund
14 Tilst Vest - Grøfthøj
15 Brabrand Vest – Skejby Nordlandsvej
16 Mejlby / Elev - Mårslet
17 Studstrup – Solbjerg
18 Lystrup Øst – Moesgaard Museum
21 Stavtrup Vest – Åbo
22 Ringrute: Rutebilstationen – Klostertorvet - Christiansbjerg – Hasle – Brabrand – Åbyhøj – Langenæs – Rtb.
23 Rutebilstationen - Aarhus Ø
31 Rutebilstationen – Moesgård Strand
32 Lystrup – Egaa Gymnasium
35 Helenelyst – Langkaer Gymnasium
81 Odder-Malling-Beder-Mårslet-Tranbjerg-Viby-Aarhus Rutebilstation, Erstatningskørsel for tog
86 Lystrup - AUH Skejby - Nehrus Allé
40 Park Allé - Holme - Mårslet
41 Park Allé - Søndervangen - Tranbjerg / Solbjerg
42 Park Allé - Stavtrup Blåhøj
43 Park Allé - Gellerup - Brabrand Nord
44 Park Allé - Bispehaven - Jernaldervej - Tilst
45 Park Allé - Aarhus Vest - Skejby - Vejlby - Lystrup
46 Park Allé - Trøjborg - Risskov - Hjortshøj


Se ogsåRediger

Eksterne henvisningerRediger

  1. ^ Aarhus gennem Tiderne 1941