For alternative betydninger, se Æra. (Se også artikler, som begynder med Æra)

En æra er en geokronologisk enhed der kan variere fra 65 til næsten 1.000 millioner år. Æraer samles i æoner og opdeles i perioder.

Phanerozoikum er en æon og opdeles i æraerne

Mesozoikum opdeles i perioderne:

  • Kridttiden, (145,5 til 65,5 mio. år siden).
  • Jura, (199,6 til 145,5 mio. år siden).
  • Trias, (251 til 199,6 mio. år siden).

De bjergarter der dannes i løbet af en æra udgør en kronostratigrafisk enhed; erathem. Erathemet Mesozoikum blev dannet i løbet af æraen Mesozoikum.

EdiacariumPalæoproterozoikumMesoproterozoikumPalæozoikumMesozoikum

HadalArkæikumProterozoikumPhanerozoikumPrækambrium
KambriumOrdoviciumSilurDevon (geologi)KultidenPerm (geologi)TriasJuratidenKridttiden

PalæozoikumMesozoikumKænozoikumPhanerozoikum
PaleocænEocænOligocænMiocæn

PleistocænPalæogenNeogenKvartærKænozoikum
Millioner af år
Note: 30.6.2009 redefinerede 'International Union of Geological Sciences' (IUGS) grænsen mellem Pliocæn og Pleistocæn