Periode (geologi)

tidsenhed i geologisk tidsskala
For alternative betydninger, se Periode. (Se også artikler, som begynder med Periode)

En periode er en geokronologisk enhed i den geologiske tidsskala der kan variere fra 5 til 200 millioner år. Perioder samles i æraer og opdeles i epoker.

Palæozoikum er en æra og opdeles i perioderne:

  • Perm, (299 til 251 millioner år siden).
  • Kultiden, (359 til 299 mio. år siden).
  • Devon, (416 til 359 mio. år siden).
  • Silur, (443 til 416 mio. år siden).
  • Ordovicium, (488 til 443 mio. år siden).
  • Kambrium, (542 til 488 mio. år siden).

Perm opdeles i epokerne:

  • Zechstein, (256 til 251 mio. år siden).
  • Rotliegendes, (299 til 256 mio. år siden).

De bjergarter der dannes i løbet af en periode udgør en kronostratigrafisk enhed; system. Systemet Perm blev dannet i løbet af perioden Perm.

Ediacarium PalæoproterozoikumMesoproterozoikum PalæozoikumMesozoikum

HadalArkæikumProterozoikumPhanerozoikumPrækambrium
KambriumOrdoviciumSilurDevon (geologi)KultidenPerm (geologi)TriasJuratidenKridttiden

PalæozoikumMesozoikumKænozoikumPhanerozoikum
PaleocænEocænOligocænMiocæn

PleistocænPalæogenNeogenKvartærKænozoikum
Millioner af år
Note: 30.6.2009 redefinerede 'International Union of Geological Sciences' (IUGS) grænsen mellem Pliocæn og Pleistocæn