3. Limfjordsforbindelse

planlagt tredje vejforbindelse over Limfjorden i Nørresundby-Aalborg området
Projekt under udvikling
Denne artikel eller dette afsnit handler om et planlagt eller forventet projekt under udvikling. Der kan forekomme spekulativ information, og indholdet kan ændres når projektets udvikling eventuelt standses eller skrider frem og mere information bliver tilgængelig. .
3. Limfjordsforbindelse
E39
Basisdata
Samlet længde: 20 km
Region: Nordjylland

3. Limfjordsforbindelse betegner en planlagt tredje vejforbindelse over Limfjorden i Nørresundby-Aalborg området. De eksisterende vejforbindelser i Aalborg Kommune er Limfjordsbroen der blev indviet 30. marts 1933 i Aalborg centrum og Limfjordstunnellen fra 1969 ved motorvejen ved Rørdal.

Debatten har gået på hvor og hvordan man vil placere en 3. forbindelse.

Et udvalg undersøgte fem alternative linjeføringer og foreslog i 1973 en bro ved Lindholm. I 1975 indgik udvalget aftale med en rådgivergruppe om udførelse af et skitseprojekt for denne linjeføring, så de nødvendige arealer kunne reserveres.

Resultatet blev i september 1978 en stadfæstelse af forslaget til en forbindelse i Lindholm-linjen i sammenhæng med en ny vej vest om Aalborg. Forslaget var populært langt op i 1980erne.

I 1990 blev spørgsmålet optaget igen. Aalborg Kommune og Nordjyllands Amt besluttede i efteråret 1991 at iværksætte en ny undersøgelse – Staten ønskede ikke at medvirke. I marts 1992 blev opgaven overdraget til det rådgivende ingeniørfirma COWI efter forudgående licitation. I maj 1993 forelå undersøgelsen af alle de ni linjeføringer, som hidtil havde været på tale. Man kunne nu fjerne de tre østligste og den ene vestlige forbindelse da de ikke ville få ret meget trafik. Derefter har der været 4 løsningsmodeller tilbage som man ønsker at få undersøgt yderligere. Den vestligste af disse vil være en forbindelse over Egholm. Den næste mulighed er den gamle Lindholm-linje. De to sidste alternativer er Karolinelundsvej og en paralleltunnel til den nuværende tunnel, begge som tunneler. Anlægspriserne skønnes at ligge mellem 500 og 800 millioner kroner med en ny tunnel ved Karolinelundsvej som den dyreste løsning.[1]

I sommeren 2013 blev der lavet en komite med medlemmer fra det nordjyske-aalborgensiske erhvervsliv m.m bl.a. Aalborg Lufthavns direktør og rådmand Mariann Nørgaard fra Aalborg Kommune, der vil arbejde for, at Folketinget får vedtaget en anlægslov.[2]

Infrastrukturudvalgets rapport redigér

I 2000 kom Infrastrukturudvalget med en rapport vedr. trafik i Aalborg. Man offentliggjorde nogle trafikberegninger hvor man sammenlignede tre forskellige scenarier i 2015:

 • 1: Ingen ny forbindelse
 • 2: En paralleltunnel ved Limfjordstunnelen
 • 3: Lindholmlinjen udgøres af en vestlig ringvej/bymotorvej med max. 80 km/t og en tunnel under limfjorden ved Lindholm.

Et resultat var følgende oversigt:

Beregnede gennemsnitshastigheder i spidstimen Limfjordsbroen Limfjordstunnel Lindholmlinjen
Basis 2000 20 km/t 55 km/t -
Basis 2015 15 km/t 20 km/t -
2015 med Paralleltunnel 15 km/t 70 km/t -
2015 med Lindholmlinjen 25 km/t 50 km/t 75 km/t

[3]

Infrastrukturudvalget foreslog en modernisering af linjeføringen af Aalborgs bybusser der i dag er gennemført.

Rapporten nævner at der i 2000 var 85.000 køretøjer i døgnet der passerede Limfjorden i Aalborg. Desuden beregnes en forventet mængde af køretøjer i 2015 på 120.000 køretøjer/døgn.

Nordjyllands Amt redigér

I 2003 vedtog Nordjyllands Amt et regionplantillæg for en 3. Limfjordsforbindelse med en motorvej vest om Aalborg i Egholmlinjen. Denne blev imidlertid underkendt af naturklagenævnet i 2006 idet man fremhævede at der i VVM-redegørelsen ikke var udført en vurdering i forhold til 1) Fuglelivet vest for forbindelsen samt 2)ændrede strømforhold i fjorden.

I 2006 kom Nordjyllands Amt med et oplæg indeholdende tre forskellige løsningsmuligheder:

 1. Vestforbindelse med fjordkrydsning via Lindholm (Motorvej)
 2. Vestforbindelse med fjordkrydsning via Egholm (Motorvej)
 3. Østforbindelse med fjordkrydsning via Paralleltunnel (Motorvej)

De tre muligheder blev besluttet i samarbejde med Aalborg Kommune og Vejdirektoratet.[4]

I april 2006 blev Aalborg ramt af en ulykke med dramatiske konsekvenser da et stillads kollapsede under en støbeproces med det resultat at den ene motorvejstunnel var lukket i nogle dage. I disse dage oplevede trafikanter af næsten alle slags et kaos uden lige og alle blev overbeviste om at en løsning med et 3. rør på Limfjordstunellen ikke var interessant pga. den store afhængighed af forbindelserne ikke må blive større.[5] Vejdirektoratet iværksætter nye undersøgelser i 2010.

Primo 2007 ophørte Nordjyllands Amt med at eksistere. ´

Danmarks statistik har offentliggjort antallet af køretøjer der passerer hhv. Limfjordsbroen og Limfjordstunnelen som følger:

År Limfjordstunnel Limfjordsbro I alt
2006 58.246 31.364 89.610
2007 60.934 29.000 89.934
2008 61.484 27.220 88.704

Med ovennævnte tal for antal køretøjer i år 2000 fremkommer at antallet af køretøjer i døgnet der passerer Limfjorden kun er steget med 7,2 promille per år.

Under borgerdebatten blev det foreslået at lave en gang- og cykelsti på siden af jernbanebroen. Denne idé mødte ikke så meget modstand og Aalborg Kommune afsatte i 2010 18,5 mio. kroner til dette projekt.[6] Etableringen af kulturbroen blev i 2012 udsat på ubestemt tid, men siden realiseret og åbnet i 2017.

Vejdirektoratet 2010-2011 redigér

Vejdirektoratet skulle nu se på den 3. limfjordsforbindelse. I august 2011 fremlagdes en VVM-redegørelseAalborg Kongres og Kultur Center.

Infrastrukturplan 2035 redigér

28. juni 2021 besluttede Folketinget at gennemføre 3. Limfjordsforbindelse. Et bredt flertal i Folketinget besluttede med forliget om Infrastrukturplan 2035 at afsætte godt 7 mia. kr. til etablering af den 3. Limfjordsforbindelse over Egholm med byggestart i 2025. Anlægsudgifterne er skønnet til 7.014 mio. kr.[7][8][9]

Eksterne henvisninger redigér

Referencer redigér

 1. ^ "Over og under Limfjorden" Arkiveret 15. juli 2020 hos Wayback Machine, Ingeniøren d. 6/5-94.
 2. ^ "Arkiv | TV2 Nord". Arkiveret fra originalen 4. marts 2016. Hentet 11. juli 2013.
 3. ^ "Infrastrukturudvalgets rapport fra år 2000" (PDF). Arkiveret (PDF) fra originalen 12. april 2018. Hentet 11. september 2010.
 4. ^ "/3. Limfjordsforbindelse VVM-Sammenfatning". Arkiveret fra originalen 22. juli 2011. Hentet 21. august 2010.
 5. ^ "Borgmestersvinget åbner igen for trafik". Nordjyske. 11. oktober 2007.
 6. ^ "Budgetforslaget for Aalborg Kommune er nu klar". Arkiveret fra originalen 25. november 2010. Hentet 11. september 2010.
 7. ^ 3. Limfjordsforbindelse hentet 1. april 2023
 8. ^ Bred aftale om infrastruktur for mere end 160 mia. kroner vil samle Danmark frem mod 2035 28. juni 2021, hentet 1. april 2023
 9. ^ Projektoversigt i Infrastrukturplan 2035 hentet 1. april 2023
 Denne artikel om noget teknisk eller videnskabeligt kan blive bedre, hvis der indsættes et (bedre) billede.
Du kan hjælpe ved at afsøge Wikimedia Commons for et passende billede eller lægge et op på Wikimedia Commons med en af de tilladte licenser og indsætte det i artiklen.
 Denne artikel kan blive bedre, hvis der indsættes geografiske koordinater
Denne artikel omhandler et emne, som har en geografisk lokation. Du kan hjælpe ved at indsætte koordinater i wikidata.