A-bus (Køge)

busnet i Køge
Linje 101A i busterminalen ved Ølby Station.
A-busnettet i Køge i juni 2019. Linje 102A fortsætter mod syd udenfor kortet.
Disambig bordered fade.svg For alternative betydninger, se A-bus (flertydig). (Se også artikler, som begynder med A-bus)

A-busser er en type bybusser i Køge, der kører forholdsvis ofte og er let tilgængelige i kraft af mange stoppesteder. A-busserne er gule og kan kendes på deres røde hjørner.

Der er to A-buslinjer i Køge, der begge blev etableret 12. december 2010. Linje 101A kører fra Køge Nord Station via Ølby Station, Køge Station og Boholte til Hastrup. Mandag-fredag i skoletiden er der desuden enkelte afgange til og fra Campus Køge. Linje 102A kører fra Køge Station via Herfølge, Rønnede og Tappernøje til Præstø. Mellem Holmebækskolen i Herfølge og Præstø fungerer linjen i praksis som rutebil. I Køge er der til gengæld natdrift på begge linjer nat efter fredag og lørdag.

A-busserne tilhører trafikselskabet Movia, der har udliciteret driften til Lokalbus. Busserne er 12 m-busser af typen Irisbus SFR151. De fleste hører hjemme på Lokalbus' garageanlæg i Køge, men to af dem overnatter dog i Præstø.[1][2]

GenereltRediger

A-busser er oprindelig HUR Trafiks og nu Movias udgave af begrebet stambusser, der også findes i flere andre større byer under forskellige betegnelser, for eksempel Aalborg (metrobusser) og Stockholm (blåbusslinjer). De er tænkt som linjer af høj kvalitet med hyppig drift og direkte linjeføringer, der udgør et attraktivt grundnet. Med deres røde hjørner i højre side foran og venstre side bagpå er de let genkendelige. På stoppestedsstanderne er de markeret med røde skilte, ligesom der en del steder er automatisk nedtælling til næste bus på de linjer, der stopper der.[3]

Køge betjenes af to A-buslinjer, 101A og 102A, der suppleres af forskellige andre linjer. På linje 101A mellem Ølby st. og Hastrup køres der hvert tiende minut i dagtimerne mandag-lørdag og hvert tyvende minut aften og søndag. Mellem Køge Nord st. og Ølby st. køres der to gange i både dag- og aftentimerne i tilslutning til togene på Køge Nord st. Desuden kører der enkelte afgange fra Køge st. og Ølby st. til Campus Køge i morgenmyldretiden og retur til Ølby st. om eftermiddagen. På linje 102A mellem Køge st. og Holmebækskolen i Herfølge køres der hvert kvarter i dagtimerne mandag-fredag, hvert tyvende minut i dagtimerne lørdag og hver halve time aften og søndag. I alle tilfælde fortsættes der desuden en gang i timen til Præstø, hvor linjen reelt fungerer som rutebil. På linje 101A mellem Ølby st. og Hastrup og på linje 102A mellem Køge st. og Holmebækskolen køres der desuden hver halve time nat efter fredag og lørdag.

HistorieRediger

 
Linje 101 og 102A i den tidligere terminal ved Køge Station.

Konceptet med A-busser kommer fra København, hvor de første kom på gaden 20 oktober 2002.[3] Baggrunden for indførelsen af dem var etableringen af metroen i København, der medførte en række ændringer og reduktioner af busnettet. I den forbindelse valgte man at nytænke nettet med seks stambuslinjer med så høj hyppighed, at køreplaner kunne undværes, og suppleret af et antal almindelige linjer med lavere hyppighed. Konceptet havde svenske og nederlandske forbilleder og ville være overskueligt og attraktivt for passagererne.[4] Navnet A-busser blev valgt med den begrundelse, at "A står for det bedste vi har (A-klasse)"[5]

A-busserne blev indført af HUR Trafik, en del af det daværende Hovedstadens Udviklingsråd. Det blev imidlertid nedlagt ved Strukturreformen i 2007, hvor HUR Trafik samtidig blev fusioneret med Vestsjællands Trafikselskab og Storstrøms Trafikselskab til Movia.[6] Det nye selskab valgte efterfølgende at udbrede konceptet med A-busser til en række provinsbyer rundt om på Sjælland i løbet af 2009-2011.[3] Her kom der typisk kvarterdrift i dagtimerne mandag-fredag. Det var godt nok en lavere frekvens end i København, men til gengæld var det højere end de almindelige bybuslinjer i provinsbyerne.

Køge fik A-busser ved køreplansskiftet 12. december 2010, hvor de hidtidige bybuslinjer 501 og 502 blev afløst af nye A-buslinjer 101A og 102A i forbindelse med en omlægning af busnettet i byen.[7] Linje 101A erstattede linje 501 mellem Køge st. og Hastrup i syd men fik samtidig en gren nord på til Ølby st. og i myldretiden til Køge Handelsskole som erstatning for linje 210 og 243 samt en del af linje 245. Strækningen mellem Ølby st. og Køge Handelsskole (nu Campus Køge) blev dog kun betjent i myldretiden, en nyhed for A-busser der ellers betjener deres strækninger hele døgnet. Linje 102A bød også på en nyhed, idet den ikke kun holdt sig til at være bybus i Køge om og omegn. Den erstattede ganske vist linje 502 fra Køge st. til Holmebækskolen i Herfølge, men derudover kom den til at fortsætte som rutebil til Præstø en gang i timen som erstatning for linje 256.[8]

Passagerne tog godt imod de nye A-buslinjer. Allerede i 2013 kunne Movia prale med, at passagertallet var steget med 28 % i forhold til før indførelsen.[9] Et par år efter så det endnu bedre ud. Det årlige passagertal for alle busser i Køge Kommune var således steget med 65 % fra 2,4 mio. i 2009 til 3,9 mio. i 2015. Omkring halvdelen af passagerne benyttede linje 101A. Desuden var andelen af tilfredse passagerer steget fra 89,3 % til 98,4 % i samme periode.[10]

Natdrift og shuttlebusRediger

 
Linje 101A på Fændediget.

Fra 9. december 2012 kunne Køge som den formentlig første danske by byde på buslinjer i døgndrift, idet linje 102A siden da også kører nat efter fredag og lørdag mellem Køge st. og Holmebækskolen.[11] Fra 11. august 2013 fik den selskab af makkeren linje 101A, der fra da også kører nat efter fredag og lørdag mellem Ølby st. og Hastrup.[12] Med halvtimesdrift er der ganske vist noget længere mellem busserne om natten end om dagen, men det betyder ikke desto mindre, at de to linjer kører uafbrudt fra fredag morgen til søndag aften. For linje 102A er det desuden en væsentligt forøgelse i forhold til natbuslinje 97N, der betjente strækningen til Holmebækskolen med nogle få afgange førhen.[13][14] Konceptet har dog ikke spredt sig til de øvrige provinsbyer med A-busser, men i København indførtes der drift på dem døgnet rundt hele ugen fra natten mellem 23. og 24. marts 2013.[15][16]

A-busserne blev dog også ændret på andre måder, blandt andet i forbindelse med en omlægning af Ivar Huitfeldts Vej i 2015 og ombygning af området ved Køge st.[17] Længere mod nord betød påvirkninger fra anlægget af København-Ringsted-banen, at linje 101A's kørsel mellem Ølby st. og Køge Handelsskole måtte udskilles som shuttlebuskørsel en overgang i 2016 og permanent fra 30. januar 2017 for at undgå forsinkelser.[18][19][20]

I 2013 kom der ideer frem om at indføre +Way, der er Movias udgave af bus rapid transit med højklassede busser, busbaner og stoppesteder, i Køge. Planen var at omdanne og forlænge den nordlige del af linje 101A, så den ville køre som +Way mellem Køge Station og den kommende Køge Nord Station på København-Ringsted-banen. Den forlængede linje ville betjene et nyt boligområde ved den nye station og undervejs passere Køge Sygehus og Campus Køge, der begge har vokseværk. Hvis projektet gennemføres, forventes anlægsudgifterne at løbe op i ca. 40 mio. kr., hvilket forventes opvejet af øgede passagertal.[21][22]

Køge Nord Station blev indviet sammen med banen 31. maj 2019 og åbnet for driften dagen efter.[23][24] Ved den lejlighed blev den almindelige del af linje 101A forlænget fra Ølby st. ad Nordhøj og Nordvej til den nye station. Til gengæld indskrænkedes shuttlebuskørslen mellem Ølby st. og Campus Køge.[25][26] Linjeføringen til Køge Nord st. kan blive ændret senere, da Køge Kommune har planer om at anlægge en busbro over Lille Syd som en del af +Way-projektet. Derudover overvejer kommunen at forlænge linje 102A til Køge Nord st. i stedet for linje 120, som Region Sjælland har besluttet at nedlægge mellem Karlslunde og Køge. Senere kan det desuden blive aktuelt at lade linje 102A køre via Herfølge Station, når der kommer direkte tog fra København via Køge Nord til Næstved.[27]

A-buslinjerneRediger

Linje Oprettet Linjeføring Bemærkninger
101A 12. december 2010[3] Køge Nord Station - Ølby StationSjællands Universitetshospital, Køge - Køge StationBoholtecentretLerbæk TorvHastrup, Fasanvej I morgenmyldretiden kører enkelte busser fra Køge st. og Ølby st. til Campus Køge og retur til Ølby st. om eftermiddagen.
Nat efter fredag og lørdag køres hver halve time mellem Ølby Station og Hastrup.
102A 12. december 2010[3] Køge StationHerfølge SkoleHolmebækskolen (– DalbyRønnedeTappernøjePræstø OverdrevPræstø Rutebilstation) Holmebækskolen - Præstø kun en gang i timen og kun i dagtimerne.
Nat efter fredag og lørdag køres hver halve time mellem Køge Station og Holmebækskolen.

PassagertalRediger

De to A-buslinjer havde sammenlagt 2,6 mio. passagerer i 2019 med lidt over 1,8 mio. på linje 101A og lidt over 0,7 mio. på linje 102A. Da linje 102A delvist fungerer som rutebil, er det dog ikke umiddelbart muligt at sammenligne med andre linjer.[28]

Passagerne tælles stikprøvevis ved hjælp af såkaldte tællebusser, der er udvalgte busser med indbygget computer, der blandt andet tæller antallet af passagerer, der står på og af. Konceptet med tællebusser er ikke specielt for A-busserne men blev indført generelt efter forsøg med det i begyndelsen af 1980'erne. I 2008 var der 92 tællebusser i hele Hovedstadsområdet, der var indsat, så alle ture blev talt mindst en hverdag om måneden og tilsvarende for lørdag og søndag hvert kvartal.[29][30] Ved den efterfølgende opregning af tallene tilføjes desuden ekstrakørsel og et tillæg for 0-2-årige børn, der ikke tælles automatisk.[28]

Linje 2016 2017 2018 2019
101A 1.906.162 2.058.089 2.031.530 1.855.115
102A 0791.404 0716.556 0742.674 0743.024
I alt 2.697.566 2.774.645 2.774.204 2.598.139

Historisk oversigt over A-buslinjerneRediger

Nedenfor er gjort rede for både permanente og længerevarende midlertidige ændringer på A-buslinjerne. Ved de midlertidige hersker der dog til tider en vis usikkerhed om de konkrete datoer, hvorfor angivelserne må tages med forbehold. Der er set bort fra omlægninger af få dages varighed og de til tider temmelig omfattende omlægninger i forbindelse med forskellige arrangementer. Desuden er der set bort fra oprettelser og nedlæggelser af stoppesteder.

Ved datoangivelserne er generelt gået ud fra driftsdøgnet, der går fra ca. kl. 5 om morgenen den pågældende dag til ca. kl. 5 næste dags morgen. Permanente ændringer vil typisk være trådt i kraft ved begyndelsen af driftsdøgnet. Midlertidige ændringer kan være trådt i kraft ved begyndelsen af driftsdøgnet, men det kan også være sket i løbet af det. Tilsvarende kan midlertidige ændringer være afsluttet i løbet af driftsdøgnet, men de kan også have fortsat til slutningen af det, dvs. til om morgenen dagen efter den angivne dato.

Linje 101ARediger

 
Linje 101A ved Køge Vandtårn.
 • Overordnede linjevarianter
  • Hastrup, Fasanvej – Ølby Station
  • Ølby Station - Campus Køge (shuttlebus i myldretiderne)
 • Vigtige knudepunkter
 • Materiel (fælles med linje 102A og 106)
  • 15 12 m-busser af typen Irisbus SFR151, heraf 13 garageret hos Lokalbus, Køge og to hos Lokalbus, Præstø.[1][2]
Entreprenør
Fra Operatører
12. december 2010 Arriva Skandinavien A/S, Køge[3]
11. december 2011 Lokalbus A/S, Køge[31][32]
Rutehistorik (permanente og længerevarende midlertidige større ændringer)
Dato/periode Ændring
12-12-2010 Linje 101A oprettes ad følgende rute:
Køge Handelsskole, EUC Køge-Lyngvej – Stensbjergvej – Ølby st. – Stensbjergvej – Lykkebækvej – Køge Sygehus – Stensbjergvej – Nørre Boulevard – Niels Juels Gade – Ivar Huitfeldts Vej – Køge st. – Bag Haverne – Fændediget – Brogade – Blegdammen – Ringstedvej – Parkvej – Marksvinget – Søsvinget – Klemenstorp – Langelandsvej – Hastrup, Langelandsvej/Jyllandsvej
Køge Handelsskole (nu Campus Køge) – Ølby st. betjenes kun i myldretiden. Linjen erstatter hele eller dele af linje 210, 243, 501, 525 og 856, der alle nedlægges.[3][8]
??-05-2012 Forlænges i Hastrup ad Langelandsvej til ny vendeplads ved Vordingborgvej.[33]
12-11-2012 Omlægges fra Ølby st. ad ny vej til krydset Stensbjergvej/Lykkebækvej.[34][35]
24-09-2012 – 26-10-2012 Omlægges ad Ringvejen > Søndre Viaduktvej > Søndre Allé. Omlægningen skyldes etablering af rundkørsel i krydset Blegdammen/Søndre Allé/Strandvejen/Køge Bro.
11-08-2013 Udvides med natdrift, så der køres hele døgnet i weekenden (fra fredag morgen til søndag aften) mellem Hastrup og Ølby st.[12]
05-07-2015 Ivar Huitfeldts Vej omlægges øst om Teaterbygningen og forlænges til Fændediget. Herefter køres ad den nye vej i stedet for ad Bag Haverne.[17]
12-02-2016 Lyngvej spærres ved Campus Køge som følge af anlægget af København-Ringsted-banen, og linjen omlægges derfor ad Nordhøj - ny Lyngvej.[36] Ændringen medfører at linjen ikke kan overholde køreplanen, hvorfor den normale kørsel mellem Ølby st. og Campus Køge erstattes af en shuttlebus 12.-21. februar og 29. februar - 20. marts 2016.[18]
29-05-2016 Omlægges ad Lykkebækvej - Stensbjergvej fordi busvej ved Køge Sygehus lukkes.[37]
30-01-2017 Kørslen mellem Ølby st. og Campus Køge udskilles som en særlig shuttlebus der kører mandag-fredag i dagtimerne. Ændringen skyldes arbejder på Campus Køge og med København-Ringsted-banen.[19][20]
Ca. april 2018 Omlægges ad Karlemosevej i stedet for ad Stensbjergvej - Lyngvej som følge af vejændring.[38]
01-06-2019 Den almindelige del af linjen forlænges fra Ølby st. ad Nordhøj - Nordvej - Nordstjernen til Køge Nord Station. Mellem Ølby st. og Køge Nord køres to gange i timen i dag- og aftentimerne. Shuttlebuskørslen mellem Ølby st. og Campus Køge indskrænkes, så der kun køres til Campus Køge om morgenen og fra om eftermiddagen.[25][26]

Linje 102ARediger

 
Linje 102A på Ivar Huitfeldtsvej.
 • Overordnede linjevarianter
  • Køge Station – Holmebækskolen
  • Køge Station – Præstø Rutebilstation
 • Vigtige knudepunkter
  • Køge Station, Præstø Rutebilterminal og skolerne i Herfølge
 • Materiel (fælles med linje 101A og 106)
  • 15 12 m-busser af typen Irisbus SFR151, heraf 13 garageret hos Lokalbus, Køge og to hos Lokalbus, Præstø.[1][2]
Entreprenør
Fra Operatører
12. december 2010 Arriva Skandinavien A/S, Køge[3]
11. december 2011 Lokalbus A/S, Køge og Præstø[31][32]
Rutehistorik (permanente og længerevarende midlertidige større ændringer)
Dato/periode Ændring
12-12-2010 Linje 102A oprettes ad følgende rute:
Køge st. – Ivar Huitfeldts Vej – Bag Haverne – Fændediget – Brogade – Søndre Allé – Søndre Viaduktvej – Vordingborgvej – Billesborgvej – Herfølge-Tessebøllevej – > Holmebækvej >(/< Møllebækvej < Hestehavevej <) -Holmebækskolen – Holmebækvej – Vordingborgvej – Dalby – Rønnede – Karlshøj – Hovedvejen – Tappernøje – Smidstrupvej – Nørre Smidstrup – Bredeshave – Strandvejen – Præstø Overdrev – Faksevej – Rødeledsvej – Jernbanevej – Præste Rutebilstation
Holmebækskolen - Præstø Rutebilstation betjenes kun en gang i timen. Linjen erstatter blandt andet linje 257, 502 og 526 der nedlægges.[3][8]
24-09-2012 – 15-02-2013 Omlægges ad Blegdammen > Ringvejen i stedet for Søndre Allé. Omlægningen skyldes etablering af rundkørsel i krydset Blegdammen/Søndre Allé/Strandvejen/Køge Bro.[35]
09-12-2012 Køreplanen ændres så der også køres nat efter fredag og lørdag mellem Køge st. og Holmebækskolen. Derved erstattes linje 97N på denne delstrækning.[11]
05-07-2015 Ivar Huitfeldts Vej omlægges øst om Teaterbygningen og forlænges til Fændediget. Herefter køres ad den nye vej i stedet for ad Bag Haverne.[17]

KilderRediger

 • Køreplaner, trafikkort og løbende meddelelser om omlægninger fra HUR Trafik og Movia.
 • Løbende oversigter over linjeændringer i Busfronten, medlemsblad for foreningen Busfronten. ISSN 0907-2810
 • A-busserne fylder 10 år af Jesper Kiby Denborg. Busfronten 245/2012, s. 3-14.

NoterRediger

 1. ^ a b c Fakta om Køge garage, Myldretid, 15. januar 2020.
 2. ^ a b c Fakta om Præstø garage, Myldretid, 27. juni 2016.
 3. ^ a b c d e f g h i A-busserne fylder 10 år af Jesper Kiby Denborg. Busfronten 245/2012, s. 3-14.
 4. ^ Nyt stambusnet i København, Myldretid.dk, 13. maj 2000, opdateret 23. januar 2001.
 5. ^ HURs A-busnet: Kontraktomlægninger og design, Myldretid.dk, 23. april 2002.
 6. ^ Trafikselskabet på Sjælland er døbt af Thomas de Laine. Myldretid, 24. november 2006.
 7. ^ Mere om Movias udbud A8, Myldretid.dk, opdateret 20. oktober 2010.
 8. ^ a b c Samlet køreplan for Movia H 2011, gyldig fra 13. december 2010, Movia.
 9. ^ Trafikplan 2013, Movia, 2013. S. 25. ISBN 978-87-994138-8-1
 10. ^ Nyt bybusnet giver passagerfremgang på 65 pct. i Køge Kommune, pressemeddelelse fra Movia, 23. november 2016.
 11. ^ a b Linjeændringer 9.12.2012 af Jesper Kiby Denborg og Thomas de Laine. Busfronten 248/2013, s. 4-8.
 12. ^ a b Linje/driftsændringer 11.8.2013 af Jesper Kiby Denborg, Thomas de Laine m.fl. Busfronten 253/2013, s. 4-6.
 13. ^ Samlet køreplan for Movia H, gyldig fra 21. oktober 2012.
 14. ^ Samlet køreplan for Movia H, gyldig fra 11. august 2013.
 15. ^ København: A-busserne skal køre om natten, Myldretid.dk, 19. juni 2012.
 16. ^ Køreplanskift 24. marts 2013, moviatrafik.dk fra Internet Archives Wayback Machine (arkiveret 13. marts 2013)
 17. ^ a b c Linjeændringer i perioden 29.3.-10.8.2015 af Jesper Kiby Denborg, Thomas de Laine m.fl. Busfronten 267/2015, s. 4-7.
 18. ^ a b Linjeændringer før 27.3.2016 af Jesper Kiby, Thomas de Laine m.fl. Busfronten 277/2017, s. 3-4.
 19. ^ a b Køreplanskift 30. januar, Din Offentlige Transport fra Internet Archives Wayback Machine (arkiveret 18. januar 2017)
 20. ^ a b Linje/driftsændringer 30.1.2017 af Jesper Kiby, Thomas de Laine. Busfronten 277/2017, s. 13-18.
 21. ^ Årsberetning 2013, s. 20-21, Movia.
 22. ^ Trafikplan 2016, s. 19-20, 71. Movia, januar 2017. ISBN 978-87-999369-0-8
 23. ^ Indvielse af Den nye bane København-Ringsted, Banedanmark, 3. maj 2019.
 24. ^ Ændringer til køreplanen på Sjælland, dsb.dk fra Internet Archives Wayback Machine (arkiveret 6. maj 2019)
 25. ^ a b 101A, Din offentlige Transport fra Internet Archives Wayback Machine (arkiveret 21. maj 2019)
 26. ^ a b Linjeændringer i perioden 14.4.-11.8.2019 af Jesper Kiby, Thomas de Laine m.fl. Busfronten 293/2019, s. 12.
 27. ^ Indtryk fra Køge Nord af Thomas de Laine. Myldretids blog, 1. juni 2019.
 28. ^ a b Opregnede og budgetterede passagertal, regneark tilgængeligt på Statistik og nøgletal, Moviatrafik.dk. Sidst kontrolleret 20. februar 2019.
 29. ^ Busdivisionen 1984-1995, s. 10-11, af Kai W. Mosgaard. Sporvejshistorisk Selskab, 1996. ISBN 87-87589-85-0
 30. ^ WebGIS i Trafikselskabet Movia, s. 2, af Mette Haugsted Johansen. Trafikdage på Aalborg Universitet 2008. ISSN 1603-9696
 31. ^ a b Movias 8. udbud afgjort af Thomas de Laine. Myldretid, 5. april 2011.
 32. ^ a b Garage- og entreprenørændringer 11.12.2011 af Jesper Kiby, Thomas de Laine m.fl. Busfronten 240/2012, s. 22-24.
 33. ^ Linjeændringer 15.4-12.8.2012 af Jesper Kiby Denborg, Thomas de Laine m.fl. Busfronten 246/2012, s. 4-6.
 34. ^ Linjeændringer i perioden 12.8-21.10.2012 af Jesper Kiby Denborg, Thomas de Laine m.fl. Busfronten 246/2012, s. 7-8.
 35. ^ a b Linjeændringer før 9.12.2012 af Jesper Kiby Denborg og Thomas de Laine. Busfronten 248/2013, s. 3-4.
 36. ^ Linjeændringer i perioden 13.12.2015-27.3.2016 af flere forfattere. Busfronten 271/2016, s. 10-11.
 37. ^ Linieændringer i perioden 27.3-7.8.2016 af Jesper Kiby, Thomas de Laine m.fl. Busfronten 277/2017, s. 5-8.
 38. ^ Linjeændringer i perioden 25.3-12.8.2018 af Søren Agerskov, Jesper Kiby, Thomas de Laine m.fl. Busfronten 286/2018, s. 6-8.

Eksterne henvisningerRediger