A-bus (Køge)

busnet i Køge

A-busser er en type bybusser i Køge, der kører forholdsvis ofte og er let tilgængelige i kraft af mange stoppesteder. A-busserne er gule og kan kendes på deres røde hjørner.

Linje 101A i busterminalen ved Ølby Station.
A-busnettet i Køge i juni 2020. Linje 102A fortsætter mod syd udenfor kortet.
Disambig bordered fade.svg For alternative betydninger, se A-bus (flertydig). (Se også artikler, som begynder med A-bus)

Der er to A-buslinjer i Køge, der begge blev etableret 12. december 2010. Linje 101A kører fra Køge Nord Station via Ølby Station, Køge Station og Boholte til Hastrup. Linje 102A kører fra Køge Station via Herfølge, Rønnede og Tappernøje til Præstø. Mellem Holmebækskolen i Herfølge og Præstø fungerer linjen i praksis som rutebil. I Køge er der til gengæld natdrift på begge linjer nat efter fredag og lørdag.

A-busserne tilhører trafikselskabet Movia, der har udliciteret driften til Lokalbus. Busserne er 12 m-busser af typen Irisbus SFR151, der har garage på Sandvadsvej i Køge.[1]

GenereltRediger

A-busser er oprindelig HUR Trafiks og nu Movias udgave af begrebet stambusser, der også findes i flere andre større byer under forskellige betegnelser, for eksempel Aalborg (metrobusser) og Stockholm (blåbusslinjer). De er tænkt som linjer af høj kvalitet med hyppig drift og direkte linjeføringer, der udgør et attraktivt grundnet. Med deres røde hjørner i højre side foran og venstre side bagpå er de let genkendelige. På stoppestedsstanderne er de markeret med røde skilte, ligesom der en del steder er automatisk nedtælling til næste bus på de linjer, der stopper der.[2]

Køge betjenes af to A-buslinjer, 101A og 102A, der suppleres af forskellige andre buslinjer. Linje 101A kører hvert tyvende minut mellem Køge Nord st. og Ølby st. og hvert tiende minut mellem Ølby st. og Hastrup i dagtimerne mandag-lørdag. I morgenmyldretiden køres der ekstrakørsel fra Ølby st. til Campus Køge og i eftermiddagsmyldretiden modsat. Om aftenen og hele søndagen køres hvert tyvende minut mellem Køge Nord st. og Hastrup.[3] Linje 102A kører kører hvert kvarter i dagtimerne mandag-fredag, hvert tyvende minut i dagtimerne lørdag og hver halve time aften og søndag mellem Køge st. og Holmebækskolen i Herfølge. Dag og aften fortsætter linjen desuden en gang i timen til Præstø, hvor den reelt fungerer som rutebil.[4] På linje 101A mellem Køge Nord st. og Hastrup og på linje 102A mellem Køge st. og Holmebækskolen køres der desuden hver halve time nat efter fredag og lørdag.[3][4]

HistorieRediger

 
Linje 101 og 102A i den tidligere terminal ved Køge Station.

Konceptet med A-busser kommer fra København, hvor de første kom på gaden 20 oktober 2002.[2] Baggrunden for indførelsen af dem var etableringen af metroen i København, der medførte en række ændringer og reduktioner af busnettet. I den forbindelse valgte man at nytænke nettet med seks stambuslinjer med så høj hyppighed, at køreplaner kunne undværes, og suppleret af et antal almindelige linjer med lavere hyppighed. Konceptet havde svenske og nederlandske forbilleder og ville være overskueligt og attraktivt for passagererne.[5] Navnet A-busser blev valgt med den begrundelse, at "A står for det bedste vi har (A-klasse)"[6]

A-busserne blev indført af HUR Trafik, en del af det daværende Hovedstadens Udviklingsråd. Det blev imidlertid nedlagt ved Strukturreformen i 2007, hvor HUR Trafik samtidig blev fusioneret med Vestsjællands Trafikselskab og Storstrøms Trafikselskab til Movia.[7] Det nye selskab valgte efterfølgende at udbrede konceptet med A-busser til en række provinsbyer rundt om på Sjælland i løbet af 2009-2011.[2] Her kom der typisk kvarterdrift i dagtimerne mandag-fredag. Det var godt nok en lavere frekvens end i København, men til gengæld var det højere end de almindelige bybuslinjer i provinsbyerne.

Køge fik A-busser ved køreplansskiftet 12. december 2010, hvor de hidtidige bybuslinjer 501 og 502 blev afløst af nye A-buslinjer 101A og 102A i forbindelse med en omlægning af busnettet i byen.[8] Linje 101A erstattede linje 501 mellem Køge st. og Hastrup i syd men fik samtidig en gren nord på til Ølby st. og i myldretiden til Køge Handelsskole som erstatning for linje 210 og 243 samt en del af linje 245. Strækningen mellem Ølby st. og Køge Handelsskole (nu Campus Køge) blev dog kun betjent i myldretiden, en nyhed for A-busser der ellers betjener deres strækninger hele døgnet. Linje 102A bød også på en nyhed, idet den ikke kun holdt sig til at være bybus i Køge om og omegn. Den erstattede ganske vist linje 502 fra Køge st. til Holmebækskolen i Herfølge, men derudover kom den til at fortsætte som rutebil til Præstø en gang i timen som erstatning for linje 256.[9]

Passagerne tog godt imod de nye A-buslinjer. Allerede i 2013 kunne Movia prale med, at passagertallet var steget med 28 % i forhold til før indførelsen.[10] Et par år efter så det endnu bedre ud. Det årlige passagertal for alle busser i Køge Kommune var således steget med 65 % fra 2,4 mio. i 2009 til 3,9 mio. i 2015. Omkring halvdelen af passagerne benyttede linje 101A. Desuden var andelen af tilfredse passagerer steget fra 89,3 % til 98,4 % i samme periode.[11]

Natdrift og shuttlebusRediger

 
Linje 101A på Fændediget.

Fra 9. december 2012 kunne Køge som den formentlig første danske by byde på buslinjer i døgndrift, idet linje 102A siden da også kører nat efter fredag og lørdag mellem Køge st. og Holmebækskolen.[12] Fra 11. august 2013 fik den selskab af makkeren linje 101A, der fra da også kører nat efter fredag og lørdag mellem Ølby st. og Hastrup.[13] Med halvtimesdrift er der ganske vist noget længere mellem busserne om natten end om dagen, men det betyder ikke desto mindre, at de to linjer kører uafbrudt fra fredag morgen til søndag aften. For linje 102A er det desuden en væsentligt forøgelse i forhold til natbuslinje 97N, der betjente strækningen til Holmebækskolen med nogle få afgange førhen.[14][15] Konceptet har dog ikke spredt sig til de øvrige provinsbyer med A-busser, men i København indførtes der drift på dem døgnet rundt hele ugen fra natten mellem 23. og 24. marts 2013.[16][17]

A-busserne blev dog også ændret på andre måder, blandt andet i forbindelse med en omlægning af Ivar Huitfeldts Vej i 2015 og ombygning af området ved Køge st.[18] Længere mod nord betød påvirkninger fra anlægget af København-Ringsted-banen, at linje 101A's kørsel mellem Ølby st. og Køge Handelsskole måtte udskilles som shuttlebuskørsel en overgang i 2016 og permanent fra 30. januar 2017 for at undgå forsinkelser.[19][20][21]

I 2013 kom der ideer frem om at indføre +Way, der er Movias udgave af bus rapid transit med højklassede busser, busbaner og stoppesteder, i Køge. Planen var at omdanne og forlænge den nordlige del af linje 101A, så den ville køre som +Way mellem Køge Station og den kommende Køge Nord Station på København-Ringsted-banen. Den forlængede linje ville betjene et nyt boligområde ved den nye station og undervejs passere Køge Sygehus og Campus Køge, der begge har vokseværk. Hvis projektet gennemførtes, forventedes anlægsudgifterne at løbe op i ca. 40 mio. kr., hvilket forventedes opvejet af øgede passagertal.[22][23]

Køge Nord Station blev indviet sammen med banen 31. maj 2019 og åbnet for driften dagen efter.[24][25] Ved den lejlighed blev den almindelige del af linje 101A forlænget fra Ølby st. ad Nordhøj og Egedesvej til den nye station. Til gengæld indskrænkedes shuttlebuskørslen mellem Ølby st. og Campus Køge.[26][27] Året efter, 28. juni 2020, blev linje 101A omlagt ad Mimersvej og en ny busbro til Køge Nord st.[28] Broen er anlagt af Køge Kommune som en del af +Way-projektet og sparer busserne for en større omvej via Egedesvej.[29]

På et senere tidspunkt kan det blive aktuelt at lade linje 102A køre via Herfølge Station, når der kommer direkte tog fra København via Køge Nord til Næstved.[29]

A-buslinjerneRediger

Linje Oprettet Linjeføring Bemærkninger
101A 12. december 2010[2] (Køge Nord Station –) Ølby StationSjællands Universitetshospital, KøgeKøge StationBoholtecentretLerbæk TorvHastrup, Fasanvej[3] Køge Nord Station - Ølby Station kun hver anden afgang i dagtimerne mandag-lørdag.
I morgenmyldretiden er der ekstrakørsel fra Ølby Station til Campus Køge og modsat om eftermiddagen.
Nat efter fredag og lørdag køres hver halve time mellem Køge Nord Station og Hastrup, Fasanvej.[3]
102A 12. december 2010[2] Køge StationHerfølge SkoleHolmebækskolen (– DalbyRønnedeTappernøjePræstø OverdrevPræstø Rutebilstation)[4] Holmebækskolen - Præstø kun en gang i timen og kun i dagtimerne.
Nat efter fredag og lørdag køres hver halve time mellem Køge Station og Holmebækskolen.[4]

PassagertalRediger

De to A-buslinjer havde sammenlagt 2,6 mio. passagerer i 2019 med lidt over 1,8 mio. på linje 101A og lidt over 0,7 mio. på linje 102A. I 2020 faldt passagertallet på de to linjer til 1,7 mio. på grund af coronaviruspandemien med 1,1 mio. på linje 101A og 0,6 mio. på linje 102A. Da linje 102A delvist fungerer som rutebil, er det dog ikke umiddelbart muligt at sammenligne den med andre linjer.[30]

Passagerne tælles stikprøvevis ved hjælp af såkaldte tællebusser, der er udvalgte busser med indbygget computer, der blandt andet tæller antallet af passagerer, der står på og af. Konceptet med tællebusser er ikke specielt for A-busserne men blev indført generelt efter forsøg med det i begyndelsen af 1980'erne. I 2008 var der 92 tællebusser i hele Hovedstadsområdet, der var indsat, så alle ture blev talt mindst en hverdag om måneden og tilsvarende for lørdag og søndag hvert kvartal.[31][32] Ved den efterfølgende opregning af tallene tilføjes desuden ekstrakørsel og et tillæg for 0-2-årige børn, der ikke tælles automatisk.[30]

Linje 2017 2018 2019 2020
101A 2.058.089 2.031.530 1.855.115 1.123.723
102A 0716.556 0742.674 0743.024 0591.341
I alt 2.774.645 2.774.204 2.598.139 1.715.064

Historisk oversigt over A-buslinjerneRediger

Nedenfor er gjort rede for både permanente og længerevarende midlertidige ændringer på A-buslinjerne. Ved de midlertidige hersker der dog til tider en vis usikkerhed om de konkrete datoer, hvorfor angivelserne må tages med forbehold. Der er set bort fra omlægninger af få dages varighed og de til tider temmelig omfattende omlægninger i forbindelse med forskellige arrangementer. Desuden er der set bort fra oprettelser og nedlæggelser af stoppesteder.

Ved datoangivelserne er generelt gået ud fra driftsdøgnet, der går fra ca. kl. 5 om morgenen den pågældende dag til ca. kl. 5 næste dags morgen. Permanente ændringer vil typisk være trådt i kraft ved begyndelsen af driftsdøgnet. Midlertidige ændringer kan være trådt i kraft ved begyndelsen af driftsdøgnet, men det kan også være sket i løbet af det. Tilsvarende kan midlertidige ændringer være afsluttet i løbet af driftsdøgnet, men de kan også have fortsat til slutningen af det, dvs. til om morgenen dagen efter den angivne dato.

Linje 101ARediger

 
Linje 101A ved Køge Vandtårn.
Entreprenør
Fra Operatører
12. december 2010 Arriva Skandinavien A/S, Køge[2]
11. december 2011 Lokalbus A/S, Køge[33][34]
Rutehistorik (permanente og længerevarende midlertidige større ændringer)
Dato/periode Ændring
12-12-2010 Linje 101A oprettes ad følgende rute:
Køge Handelsskole, EUC Køge-Lyngvej – Stensbjergvej – Ølby st. – Stensbjergvej – Lykkebækvej – Køge Sygehus – Stensbjergvej – Nørre Boulevard – Niels Juels Gade – Ivar Huitfeldts Vej – Køge st. – Bag Haverne – Fændediget – Brogade – Blegdammen – Ringstedvej – Parkvej – Marksvinget – Søsvinget – Klemenstorp – Langelandsvej – Hastrup, Langelandsvej/Jyllandsvej
Køge Handelsskole (nu Campus Køge) – Ølby st. betjenes kun i myldretiden. Linjen erstatter hele eller dele af linje 210, 243, 501, 525 og 856, der alle nedlægges.[2][9]
??-05-2012 Forlænges i Hastrup ad Langelandsvej til ny vendeplads ved Vordingborgvej.[35]
12-11-2012 Omlægges fra Ølby st. ad ny vej til krydset Stensbjergvej/Lykkebækvej.[36][37]
24-09-2012 – 26-10-2012 Omlægges ad Ringvejen > Søndre Viaduktvej > Søndre Allé. Omlægningen skyldes etablering af rundkørsel i krydset Blegdammen/Søndre Allé/Strandvejen/Køge Bro.
11-08-2013 Udvides med natdrift, så der køres hele døgnet i weekenden (fra fredag morgen til søndag aften) mellem Hastrup og Ølby st.[13]
05-07-2015 Ivar Huitfeldts Vej omlægges øst om Teaterbygningen og forlænges til Fændediget. Herefter køres ad den nye vej i stedet for ad Bag Haverne.[18]
12-02-2016 Lyngvej spærres ved Campus Køge som følge af anlægget af København-Ringsted-banen, og linjen omlægges derfor ad Nordhøj - ny Lyngvej.[38] Ændringen medfører at linjen ikke kan overholde køreplanen, hvorfor den normale kørsel mellem Ølby st. og Campus Køge erstattes af en shuttlebus 12.-21. februar og 29. februar - 20. marts 2016.[19]
29-05-2016 Omlægges ad Lykkebækvej - Stensbjergvej fordi busvej ved Køge Sygehus lukkes.[39]
30-01-2017 Kørslen mellem Ølby st. og Campus Køge udskilles som en særlig shuttlebus der kører mandag-fredag i dagtimerne. Ændringen skyldes arbejder på Campus Køge og med København-Ringsted-banen.[20][21]
Ca. april 2018 Omlægges ad Karlemosevej i stedet for ad Stensbjergvej - Lyngvej som følge af vejændring.[40]
01-06-2019 Den almindelige del af linjen forlænges fra Ølby st. ad Nordhøj - Egedesvej - Nordstjernen til Køge Nord Station. Mellem Ølby st. og Køge Nord køres to gange i timen i dag- og aftentimerne, men ikke om natten. Shuttlebuskørslen mellem Ølby st. og Campus Køge indskrænkes, så der kun køres til Campus Køge om morgenen og fra om eftermiddagen.[26][27]
28-06-2010 Omlægges ad Mimersvej - ny busbro - Ølsemagle Kirkevej - Nordstjernen i stedet for via Egedesvej. Mellem Ølby st. og Køge Nord køres to gange i timen i dag- og aftentimerne mandag-lørdag samt på alle afgange om aftenen, søndag og ved natkørsel. Shuttlebuskørslen mellem Ølby st. og Campus Køge indskrænkes, så den kun finder sted på skoledage.[28][41]

Linje 102ARediger

 
Linje 102A på Ivar Huitfeldtsvej.
 • Overordnede linjevarianter
  • Køge Station – Holmebækskolen[4]
  • Køge Station – Præstø Rutebilstation[4]
 • Vigtige knudepunkter
  • Køge Station, Præstø Rutebilterminal og skolerne i Herfølge
 • Materiel (fælles med linje 101A og 106)
  • 15 12 m-busser af typen Irisbus SFR151 garageret hos Lokalbus, Køge.[1]
Entreprenør
Fra Operatører
12. december 2010 Arriva Skandinavien A/S, Køge[2]
11. december 2011 Lokalbus A/S, Køge og Præstø[33][34]
Ca. 1. maj 2020 Lokalbus A/S, Køge[42]
Rutehistorik (permanente og længerevarende midlertidige større ændringer)
Dato/periode Ændring
12-12-2010 Linje 102A oprettes ad følgende rute:
Køge st. – Ivar Huitfeldts Vej – Bag Haverne – Fændediget – Brogade – Søndre Allé – Søndre Viaduktvej – Vordingborgvej – Billesborgvej – Herfølge-Tessebøllevej – > Holmebækvej >(/< Møllebækvej < Hestehavevej <) -Holmebækskolen – Holmebækvej – Vordingborgvej – Dalby – Rønnede – Karlshøj – Hovedvejen – Tappernøje – Smidstrupvej – Nørre Smidstrup – Bredeshave – Strandvejen – Præstø Overdrev – Faksevej – Rødeledsvej – Jernbanevej – Præste Rutebilstation
Holmebækskolen - Præstø Rutebilstation betjenes kun en gang i timen. Linjen erstatter blandt andet linje 257, 502 og 526 der nedlægges.[2][9]
24-09-2012 – 15-02-2013 Omlægges ad Blegdammen > Ringvejen i stedet for Søndre Allé. Omlægningen skyldes etablering af rundkørsel i krydset Blegdammen/Søndre Allé/Strandvejen/Køge Bro.[37]
09-12-2012 Køreplanen ændres så der også køres nat efter fredag og lørdag mellem Køge st. og Holmebækskolen. Derved erstattes linje 97N på denne delstrækning.[12]
05-07-2015 Ivar Huitfeldts Vej omlægges øst om Teaterbygningen og forlænges til Fændediget. Herefter køres ad den nye vej i stedet for ad Bag Haverne.[18]

KilderRediger

 • Køreplaner, trafikkort og løbende meddelelser om omlægninger fra HUR Trafik og Movia.
 • Løbende oversigter over linjeændringer i Busfronten, medlemsblad for foreningen Busfronten. ISSN 0907-2810
 • A-busserne fylder 10 år af Jesper Kiby Denborg. Busfronten 245/2012, s. 3-14.

NoterRediger

 1. ^ a b c Fakta om Køge garage, Myldretid, 27. september 2020.
 2. ^ a b c d e f g h i A-busserne fylder 10 år af Jesper Kiby Denborg. Busfronten 245/2012, s. 3-14.
 3. ^ a b c d e f Linje 101A Arkiveret 19. april 2019 hos Wayback Machine på Din Offentlige Transport. Besøgt 14. december 2020.
 4. ^ a b c d e f Linje 102A Arkiveret 19. april 2019 hos Wayback Machine på Din Offentlige Transport. Besøgt 14. december 2020.
 5. ^ Nyt stambusnet i København Arkiveret 15. januar 2011 hos Wayback Machine, Myldretid.dk, 13. maj 2000, opdateret 23. januar 2001.
 6. ^ HURs A-busnet: Kontraktomlægninger og design Arkiveret 12. marts 2016 hos Wayback Machine, Myldretid.dk, 23. april 2002.
 7. ^ Trafikselskabet på Sjælland er døbt Arkiveret 29. marts 2019 hos Wayback Machine af Thomas de Laine. Myldretid, 24. november 2006.
 8. ^ Mere om Movias udbud A8 Arkiveret 4. marts 2016 hos Wayback Machine, Myldretid.dk, opdateret 20. oktober 2010.
 9. ^ a b c Samlet køreplan for Movia H 2011, gyldig fra 13. december 2010, Movia.
 10. ^ Trafikplan 2013 Arkiveret 20. august 2016 hos Wayback Machine, Movia, 2013. S. 25. ISBN 978-87-994138-8-1
 11. ^ Nyt bybusnet giver passagerfremgang på 65 pct. i Køge Kommune Arkiveret 24. september 2020 hos Wayback Machine, pressemeddelelse fra Movia, 23. november 2016.
 12. ^ a b Linjeændringer 9.12.2012 af Jesper Kiby Denborg og Thomas de Laine. Busfronten 248/2013, s. 4-8.
 13. ^ a b Linje/driftsændringer 11.8.2013 af Jesper Kiby Denborg, Thomas de Laine m.fl. Busfronten 253/2013, s. 4-6.
 14. ^ Samlet køreplan for Movia H, gyldig fra 21. oktober 2012.
 15. ^ Samlet køreplan for Movia H, gyldig fra 11. august 2013.
 16. ^ København: A-busserne skal køre om natten Arkiveret 8. oktober 2015 hos Wayback Machine, Myldretid.dk, 19. juni 2012.
 17. ^ "Køreplanskift 24. marts 2013, moviatrafik.dk". Arkiveret fra originalen den 13. marts 2013. Hentet 19. april 2019. 
 18. ^ a b c Linjeændringer i perioden 29.3.-10.8.2015 af Jesper Kiby Denborg, Thomas de Laine m.fl. Busfronten 267/2015, s. 4-7.
 19. ^ a b Linjeændringer før 27.3.2016 af Jesper Kiby, Thomas de Laine m.fl. Busfronten 277/2017, s. 3-4.
 20. ^ a b "Køreplanskift 30. januar, Din Offentlige Transport". Arkiveret fra originalen 18. januar 2017. Hentet 19. april 2019. 
 21. ^ a b Linje/driftsændringer 30.1.2017 af Jesper Kiby, Thomas de Laine. Busfronten 277/2017, s. 13-18.
 22. ^ Årsberetning 2013 Arkiveret 12. november 2016 hos Wayback Machine, s. 20-21, Movia.
 23. ^ Trafikplan 2016 Arkiveret 15. marts 2017 hos Wayback Machine, s. 19-20, 71. Movia, januar 2017. ISBN 978-87-999369-0-8
 24. ^ Indvielse af Den nye bane København-Ringsted Arkiveret 6. maj 2019 hos Wayback Machine, Banedanmark, 3. maj 2019.
 25. ^ "Ændringer til køreplanen på Sjælland, dsb.dk". Arkiveret fra originalen den 6. maj 2019. Hentet 21. maj 2019. 
 26. ^ a b "101A, Din offentlige Transport". Arkiveret fra originalen den 21. maj 2019. Hentet 19. april 2019. 
 27. ^ a b Linjeændringer i perioden 14.4.-11.8.2019 af Jesper Kiby, Thomas de Laine m.fl. Busfronten 293/2019, s. 12.
 28. ^ a b Køreplanskift 28. og 29. juni 2020 Arkiveret 28. juni 2020 hos Wayback Machine, Din Offentlige Transport. Besøgt 28 juni 2020.
 29. ^ a b Indtryk fra Køge Nord Arkiveret 3. juni 2019 hos Wayback Machine af Thomas de Laine. Myldretids blog, 1. juni 2019.
 30. ^ a b Opregnede og budgetterede passagertal, regneark tilgængeligt på Statistik og nøgletal Arkiveret 24. juni 2016 hos Wayback Machine, Moviatrafik.dk. Sidst kontrolleret 25. februar 2021.
 31. ^ Busdivisionen 1984-1995, s. 10-11, af Kai W. Mosgaard. Sporvejshistorisk Selskab, 1996. ISBN 87-87589-85-0
 32. ^ WebGIS i Trafikselskabet Movia Arkiveret 4. marts 2016 hos Wayback Machine, s. 2, af Mette Haugsted Johansen. Trafikdage på Aalborg Universitet 2008. ISSN 1603-9696
 33. ^ a b Movias 8. udbud afgjort Arkiveret 19. april 2019 hos Wayback Machine af Thomas de Laine. Myldretid, 5. april 2011.
 34. ^ a b Garage- og entreprenørændringer 11.12.2011 af Jesper Kiby, Thomas de Laine m.fl. Busfronten 240/2012, s. 22-24.
 35. ^ Linjeændringer 15.4-12.8.2012 af Jesper Kiby Denborg, Thomas de Laine m.fl. Busfronten 246/2012, s. 4-6.
 36. ^ Linjeændringer i perioden 12.8-21.10.2012 af Jesper Kiby Denborg, Thomas de Laine m.fl. Busfronten 246/2012, s. 7-8.
 37. ^ a b Linjeændringer før 9.12.2012 af Jesper Kiby Denborg og Thomas de Laine. Busfronten 248/2013, s. 3-4.
 38. ^ Linjeændringer i perioden 13.12.2015-27.3.2016 af flere forfattere. Busfronten 271/2016, s. 10-11.
 39. ^ Linieændringer i perioden 27.3-7.8.2016 af Jesper Kiby, Thomas de Laine m.fl. Busfronten 277/2017, s. 5-8.
 40. ^ Linjeændringer i perioden 25.3-12.8.2018 af Søren Agerskov, Jesper Kiby, Thomas de Laine m.fl. Busfronten 286/2018, s. 6-8.
 41. ^ Linje/driftsændringer28.6.2020 af Thomas Hildebrand, Jesper Kiby og Thomas de Laine. Busfronten 299/2020, s. 12.
 42. ^ Linjeændringer i perioden 13.4-28.6.2020 af Thomas Hildebrand, Jesper Kiby og Thomas de Laine. Busfronten 299/2020, s. 11.

Eksterne henvisningerRediger