A.P. Møller Skolen

dansk skole & gymnasium i Slesvig

A. P. Møller Skolen er det danske gymnasium i Slesvig by. Skolen blev indviet i september 2008 og er nu det danske mindretals 2. gymnasium, ved siden af Duborg-Skolen i Flensborg. Den er en gave til den danske folkedel i Sydslesvig og Skoleforeningen fra A.P. Møller Fonden med plads til ca. 625 elever. Skolens rektor er Jens Verdoner. Vicerektor er Flemming Rasmussen.

A.P. Møller Skolen
A. P. Møller-Skolen Haupteingang.jpg
Generelle informationer
Type Gymnasium
Sted Slesvig by, Tyskland
Grundlagt 2008 Rediger på Wikidata
Indviet 1. september 2008; 13 år siden (2008-09-01)
Rektor Jørgen Kühl
Elever 525
Klassetrin 7. - 13.
Undervisere ca. 50 (2017)
Eksterne henvisninger
www.apmoellerskolen.org
Oversigtskort

A. P. Møller Skolen er på samme tid fællesskole (svarende til folkeskolens 7. til 10. klasse) for Slesvig-Rendsborg-området og gymnasieoverbygning (11. til 13. årgang svarende til 1.g til 3.g) for hele det sydlige Sydslesvig. Mens eleverne i fællesskolen kommer fra de danske skoler i Slesvig, Rendsborg og til dels også Treja, vil gymnasieeleverne komme fra fællesskoledistrikterne omkring Slesvig, Husum og Egernførde samt til dels Sønder Brarup.

Skolens undervisningssprog er dansk. En studentereksamen fra A. P. Møller Skolen giver samme rettigheder til videre studium i Danmark som enhver anden dansk STX-eksamen.

Meddelelsen om gaven blev givet den 18. maj 2006. Grundstensnedlæggelsen fandt sted den 3. maj 2007. Den 1. september 2008 overdrages skolen af giveren, Mærsk Mc-Kinney Møller, under overværelse af blandt andre Hendes Majestæt Dronning Margrethe den Anden af Danmark.

Skolen er placeret på et ca. 10 hektar stort, grønt område med navn Friheden (på tysk Auf der Freiheit) i Slesvig. Området er et tidligere kaserneområde. Herfra er der en smuk udsigt over Slien ned mod Hedeby og til domkirken i Slesvig.

Den 14.600 kvadratmeter store bygning står i gule, specialfremstillede mursten, kobber og granit, og er tegnet af arkitekt Mads Møller fra arkitektfirmaet C.F. Møller i Århus. Skolens aula prydes af lysskulpturen »Tellurium« af den islandske kunstner Olafur Eliasson.

I januar 2013 dannede skolen kulissen for optagelserne til et nyt afsnit af den populære tyske tv-krimiserie Tatort.

Indgangshallen på A.P. Møller Skolen

Skolens visionRediger

Skolen er som alle andre skoler i Danmark, Tyskland og Sydslesvig et dannelses-, lærings- og kundskabssted, hvor eleverne skal kunne udvikle sig personligt og tilegne sig viden, indsigt og færdigheder, herunder såvel individuelle og sociale som faglige og metodiske kompetencer.

På skolen kan eleverne i fællesskoleafdelingen tage hovedskole- og realeksamen hhv. tilsvarende. Gymnasieoverbygningen fører eleverne frem til en studentereksamen og skaber dermed forudsætningerne for, at de efterfølgende vil kunne påbegynde en videregående uddannelse. Studentereksamenen er anerkendt i Danmark og Tyskland.

Skolen er tillige et sted, hvor eleverne skal kunne tilegne sig viden om og indsigt i det at være del af og tilhøre et historisk forankret mindretal, hvis tilhørsland ligger på den anden side af grænsen. Det betinger kendskab til mindretallets baggrund og forståelse for forholdene i Danmark.

Samtidig skal eleverne kunne fungere som myndige samfundsborgere på lige fod med flertalsbefolkningen i det åbne, demokratiske samfund. De skal derfor også dannes som stats- og samfundsborgere i Tyskland. Dette indebærer tillige sammenlignende læring, der formidler forskelle og ligheder mellem de to samfund.

Dette vil bidrage til, at eleverne dygtiggøres på en måde, så de naturligt og selvbevidst kan navigere i og på tværs af kulturerne/grænserne og samtidig forholde sig aktivt til det at have et personligt udgangspunkt i et mindretal, der er rodfæstet i Sydslesvig, men tillige har et utvetydigt tilhørsforhold til Danmark og i kraft af mindretalstilværelsen samtidig er knyttet til Tyskland.

Skolen vil ydermere skulle dygtiggøre eleverne til at kunne finde sig til rette i en verden, der er præget af en tiltagende og gennemgribende globalisering, som gør sig gældende på alle områder. De unge vokser ind i en verden, hvor det at bevæge, tænke, uddanne og arbejde i en international sammenhæng vil blive et krav og et grundvilkår. Dette har betydning for alle i samfundet, uanset uddannelse, fremtidsforventninger eller tilhørsforhold til et mindretal. Netop de danske mindretalsskoler har en særlig opgave, der ligger i kulturmødet i grænselandet. Samtidig har de særligt gode forudsætninger og muligheder for at kunne ruste eleverne til denne nye virkelighed og de muligheder, globaliseringen byder på.

Som overordnet vision tilstræber A. P. Møller Skolen

  • at være en skole, der i kraft af sin faglige og pædagogiske profil, de skolerettede aktiviteter samt tilbud og arrangementer uden for regulær skoletid vil kunne blive en eksemplarisk dansk mindretalsskole
  • at skabe optimale rammer for læring og elevernes personlige dannelse under hensyntagen til individuelle forudsætninger
  • at give eleverne mulighed for såvel forankring i det danske mindretal i den dansk-tyske grænseregion som et europæisk og internationalt udblik, så de bliver optimalt rustet til en verden præget af tiltagende internationalt samarbejde og globalisering
  • at uddanne eleverne til myndige borgere, der kan påtage sig et aktivt medansvar for det danske mindretal og samfundets udvikling som helhed.

RektorerRediger

Eksterne henvisningerRediger

ReferencerRediger