Dansk Skoleforening for Sydslesvig

Dansk Skoleforening for Sydslesvig står bag driften af omkring 55 danske børnehaver og 46 danske skoler i Sydslesvig med cirka 5.600 elever. I Flensborg og Slesvig by findes danske gymnasier (Duborg-Skolen og A.P. Møller Skolen).

Skoleforeningens administration, Flensborg
Karlsson Vuggestue i Slesvig by

Eleverne i de danske skoler i Sydslesvig undervises samlet til og med 6. skoleår, hvorefter de samles i fællesskoler i Læk, Egernførde, Slesvig, Husum og Sønder Brarup samt i fire flensborgske fællesskoler. Efter 10. skoleår kan eleverne fortsætte på et af de to danske gymnasier i Flensborg eller Slesvig.

Ud over skoler og børnehaver driver Skoleforeningen voksenundervisning (Dansk Voksenundervisning i Sydslesvig), en dansk efterskole i Ladelund (Ladelund Ungdomsskole), en højskole lidt syd for Flensborg (Jaruplund Højskole) og lejrskolen Vesterled på Holmsland Klit samt Ungdomskollegiet og Feriekontoret.

Historie

redigér

Skoleforeningen blev oprettet den 5. maj 1920 under navnet Dansk Skoleforening for Flensborg og Omegn. Formålet var at opbygge et dansk skolevæsen og dermed at sikre dansk skolegang for børn af dansksindede forældre. Før 1920 var det i Tyskland ikke tilladt at undervise på dansk. De første skoler blev oprettet i Flensborg-området. Senere kom Slesvig by og Tønning til. Ude på landet, hvor der ikke var danske skoler, virkede danske vandrelærere. I perioden 1920-1945 var der ansat 35 vandrelærere[1]

Den første danske kommuneskole i Skolegyde i Flensborg havde i 1920 omtrent 1.000 ansøgninger, dog tillod myndighederne kun 239 elever. Forsøget på også at oprette kommunale danske skoler i Klus og Harreslev mislykkedes helt på grund af myndighedernes modstand[2]. Skoleforeningen gik derefter over til at oprette danske friskoler såsom Duborg-Skolen.

I 1936 fandtes der allerede ti skoler med i alt cirka 1000 elever. Sideløbende med etableringen af danske skoler udvikledes et dansk børnehavearbejde i Sydslesvig. Skoleforeningens første børnehave blev indviet i 1922. Efterhånden kom foreningen arbejde til at omfatte hele Sydslesvig. De to første skoledirektører, Andreas Hanssen og Bernhard Hansen, havde titel af skolekonsulenter, ud over at de i samme årrække varetog opgaven som rektor for Duborg-Skolen.

Formænd for Skoleforeningens styrelse

redigér

Styrelsen er Skoleforeningens politiske ledelse, der varetager foreningens interesser.[3]

Skoledirektører

redigér

Viceskoledirektører

redigér

Litteratur

redigér
 • Bernhard Hansen: I Fædres Spor, Dansk Skoleforening Flensborg 1920 – 5. maj – 1945, Gjellerups Forlag, København 1945.
 • Dansk skole-, børnehave- og vandrelærervirke i Sydslesvig 1920 - 5. maj - 1970, Dansk Skoleforening for Sydslesvig, Flensborg 1970.
 • Hans Andresen: Sydslesvigs danske skoles historie efter 1920. Syddansk Universitetsforlag 2017. 2 bind. ISBN 978-87-7674-982-8.

Eksterne henvisninger

redigér

Referencer

redigér
 1. ^ Sønderjyllands kulturmiljøer (16): Danske skoler i medvind og modvind, Aabenraa 2011
 2. ^ Jens Nygaard: Kun hver fjerde fik lov til at gå i dansk skole, Flensborg Avis den 2. maj 2020
 3. ^ Styrelsen - Dansk Skoleforening
 4. ^ Flensborg Avis 22. september 1965
 5. ^ Friedrich Mommsen
 6. ^ Flensborg Avis 30. september 2023
 7. ^ https://www.skoleforeningen.org/aktuelt/nyheder/valg/
 8. ^ "Arkiveret kopi". Arkiveret fra originalen 19. maj 2022. Hentet 19. maj 2022.
 9. ^ "Arkiveret kopi". Arkiveret fra originalen 6. december 2021. Hentet 19. maj 2022.