Affiks er inden for grammatik (lingvistik) et led (morfem), der føjes til et ord for at danne et nyt ord eller en anden ordform, en afledning.

Affikser kan deles op i præfikser (forstavelser), infikser (mellemstavelser) og suffikser (efterstavelser).

Infiks findes på fx latin, ikke på dansk; men vi kender præfiks og suffiks.

Affiks på dansk

redigér

Præfiks

redigér

Eksempler: ombestemme, efterlade, misvisende, irrelevant

Suffiks

redigér

Eksempler: løsning, eftergivelse, værdiløs, sukkerfri