Afmagt

begreb der betyder, at man er uden magt

Afmagt betyder, at man er uden magt. Begrebet udtrykker altså en fuldkommen grad af hjælpeløshed, der kan være fysisk, psykisk eller socialt betinget.

Det er oplagt, at der findes blandingsformer af disse tre typer afmagt, og at mange voldsudøvere netop betjener sig af metoder, som nedbryder en persons selvværd på alle disse områder. Fra meget tidlig tid har man været opmærksom på, hvor alvorligt det er at "falde i afmagt", og siden vedtagelsen af menneskerettighederne har man indarbejdet forbud mod at bruge afmagt som en metode til at knægte folk.

I mange landes lovgivning er det en skærpende omstændighed, hvis nogen udnytter en andens afmagt til at tiltvinge sig fordele i samværet med denne anden.