Sjælen er et begreb, der betegner hjemstedet for menneskets indre liv i form af dets tanker, følelser, forestillinger og erindringer mv.[1]

Disambig bordered fade.svg For alternative betydninger, se Sjæl (film).
Question book-4.svg Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremføres i artiklen.
En engel trækker en døendes sjæl med sig. Illustration fra 15. århundrede.

Undertiden bruges sjæl mere eller mindre synonymt med ånd. Ofte skelnes der dog mellem ”sjæl” og "ånd” på den måde, at sjælen primært har at gøre med følelser og reaktioner, mens ånden primært har at gøre med tænkning og fornuft.[2]

Det græske ord for sjæl er psyke.

Den norske kulturhistoriker Ole Martin Høystad beskrev i sin bog Sjælens historie fra 2016 (dansk udgave 2021) sjælen som "menneskets sammensatte indre, dets fornemmelser og anelser, dets vilje og følelser, dets tanker og forestillinger i en oplevelse af at være en del af noget, der er større end individet, og som samtidig er personens inderste selv.[3]

Forskellige syn på sjælenRediger

Der er mange forskellige syn på hvad sjælen er og består af, og hvad der sker med sjælen når man dør, hvis den overhovedet lever videre. Her er nogle eksempler:

Jødedom: I Første Mosebog skildres sjælen som et halvmaterielt livsprincip. I jødedommens senere faser, f.eks. hos Jeremias og Ezekiel, blev tankegangen om sjælen udviklet parallelt til de græske filosoffers tænkning, hvor individet blev betonet, og et liv efter døden blev antydet.[1]

Kristendom: Jesu lære var, i overensstemmelse med den jødiske tradition, monistisk, dvs. at han ikke skelnede mellem sjæl og legeme, derfor tror man i kristendommen på kødets opstandelse.

Dualisme: Ifølge et dualistisk verdenssyn (f.eks. platonisme eller gnosticisme) er kroppen og sjælen, i modsætning til det jødisk-kristne syn, to adskilte størrelser. Sjælen er den del af mennesket, som forlader kroppen, når mennesket dør.

Ægyptisk mytologi: Man skelnede i ægyptisk mytologi mellem flere forskellige sjæledele: Navnesjæl (ren), skyggesjæl (shut/khaibut), kropssjæl (khat), mobilsjæl (ba), stationærsjæl (ka). Efter døden kunne folk der havde lavet de rigtige ritualer forvandle deres sjæl til en "forklaret sjæl" (akh/khu).

Shamanisme: Også her tales der om flere sjæledele, fra et særligt antal til uendeligt mange dele. Og der tales om at man kan miste sin sjæl. Eller dele af sin sjæl.

Hinduisme: Her tror man at menneskets sjæl "atman" ved hjælp fra god karma,vil blive forenet med den guddommelige altgennemstrømmende kraft "brahman"

Buddhisme: Her tror man ikke på at mennesket har en sjæl, men derimod at mennesket består af fem foranderlige elementer, skandhaer, samspillet mellem disse fem skaber illusionen om en sjæl ell. et jeg.

Drømmesyn: Jeg bad om at se hvori forbindelsen var mellem Gud og sjælen. I drømmen trak jeg min bevidsthed ud af en oplevelse jeg trak mig længere tilbage, og kunne nu se oplevelsen som jeg var en del af i billeder uden skærm, jeg kom længere tilbage og så nu sjælen. Sjælen var som en lysende stjerne et stærkt lys og fra den kom billederne eller drømmene. I et kursus i mirakler omtales Gud som det reneste lys. Det er dette lys vi i virkeligheden er, og sjælen er lys som Gud, forskellen ligger i at sjælen har adskilt sig fra Gud ved at drømme og se verden for sig og tror den er det den ser. Jesus kom til verden for at vise sjælen at Guds rige er der og altid vil være der til at modtage de drømmende sjæle. Det er det der menes med opvågning, at lade sjælen vågne i Gud.

I daglig taleRediger

Selvet er nok det ord der kommer tættest på sjælebegrebet. Ligeledes er begreber som personlighed, ego, sind og bevidsthed ord der bruges i daglig tale om det sjælelige.

KilderRediger