Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster

(Omdirigeret fra Akademirådet)

Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster, før 1991 Akademiet for de Skønne Kunster, er en del af Det Kongelige Danske Kunstakademi og virker til kunstens fremme og som statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål inden for områderne arkitektur, billedkunst og tilgrænsende kunstarter.

Akademiet består af tres medlemmer, der vælges for seks år ad gangen med forskudte valgperioder af og blandt Kunstnersamfundets medlemmer. Kunstnersamfundets opgave er bl.a. at vælge og stille kandidater til akademiet. Optagelse i Kunstnersamfundet sker på baggrund af en vurdering af kvaliteten i en kandidats kunstneriske virksomhed og kvalifikationer. Medlemskab forudsætter dansk indfødsret eller fast bopæl i Danmark. Kunstnersamfundet medlemmer er (pr. 2006) ca. 493 arkitekter, ca. 238 billedhuggere og ca. 603 malere, og det tilstræbes, at alle kvalificerede kunstnere optages.

Akademiets "bestyrelse", Akademiraadet, udpeges af akademiets medlemmer og består af 12 medlemmer ligeligt fordelt mellem malere, billedhuggere og arkitekter. Mens Akademiet er etableret i 1968 ved udskilning fra Kunstakademiet, eksisterede Akademiraadet også før den tid.

Akademiet yder økonomisk støtte til danske kunstnere ved uddeling af en række legater og medaljer. Desuden udpeger Akademiraadet en del medlemmer til repræsentantskaber, bestyrelser mv. uden for akademiet.


Medlemmer af Akademiet redigér

Arkitekterne redigér

Anna Maria Indrio

Annemarie Lund

Carsten Hoff

Christian Tranberg

David Bülow-Jacobsen

Erik Brandt Dam

Eva Jarl Hansen

Frank Maali

Frans Drewniak

Gitte Juul

Hans Peter Hagens

Jacob Kamp

Jan Ammundsen

Jan Søndergaard

Jens Bertelsen

Jens Thomas Arnfred

Johan Adam Linneballe

Johnny Svendborg

Kasia Gasparski

Lars Juel Thiis

Lone Wiggers

Mads Quistgaard

Merete Ahnfeldt-Mollerup

Mette Tony

Rikke Juul Gram

Thomas Bo Jensen

Thorhallur Sigurdsson

Troels Troelsen

Trude Mardal

Uffe Leth

Billedkunstnerne redigér

Anders Bonnesen

Anja Franke

Bjarne Werner Sørensen

Christian Schmidt-Rasmussen

Erik Hagens

Heine Skjerning

Jane Balsgaard

Jeanette Land Schou

Jes Brinch

Julie Sass

Kaspar Bonnén

Karin Lind

Kirsten Dufour

Lisbeth Hermansen

Malene Landgreen

Marianne Hesselbjerg

Marianne Jørgensen

Melou Vanggaard

Mette Ussing

Milena Bonifacini

Nanna Gro Henningsen

Peter Holst Henckel

Pontus Kjerrman

Signe Vad

Simone Aaberg Kærn

Sonja Lillebæk Christensen

Steen Rasmussen

Suzette Gemzøe

Søren Hüttel

Tina Maria Nielsen[kilde mangler][hvornår?]

Akademiets medaljer redigér

Æresmedlemmer redigér

Denne liste er ufuldstændig; hjælp gerne med at udfylde den.

Årstal mangler:

Noter redigér

  1. ^ Kvinder kunne ikke optages som ordinære medlemmer på dette tidspunkt.

Ekstern henvisning redigér