Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster

(Omdirigeret fra Akademiraadet)

Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster, før 1991 Akademiet for de Skønne Kunster, er en del af Det Kongelige Danske Kunstakademi og virker til kunstens fremme og som statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål inden for områderne arkitektur, billedkunst og tilgrænsende kunstarter.

Akademiet består af tres medlemmer, der vælges for seks år ad gangen med forskudte valgperioder af og blandt Kunstnersamfundets medlemmer. Kunstnersamfundets opgave er bl.a. at vælge og stille kandidater til akademiet. Optagelse i Kunstnersamfundet sker på baggrund af en vurdering af kvaliteten i en kandidats kunstneriske virksomhed og kvalifikationer. Medlemskab forudsætter dansk indfødsret eller fast bopæl i Danmark. Kunstnersamfundet medlemmer er (pr. 2006) ca. 493 arkitekter, ca. 238 billedhuggere og ca. 603 malere, og det tilstræbes, at alle kvalificerede kunstnere optages.

Akademiets "bestyrelse", Akademiraadet, udpeges af akademiets medlemmer og består af 12 medlemmer ligeligt fordelt mellem malere, billedhuggere og arkitekter. Mens Akademiet er etableret i 1968 ved udskilning fra Kunstakademiet, eksisterede Akademiraadet også før den tid.

Akademiet yder økonomisk støtte til danske kunstnere ved uddeling af en række legater og medaljer. Desuden udpeger Akademiraadet en del medlemmer til repræsentantskaber, bestyrelser mv. uden for akademiet.

Akademiets medaljerRediger

ÆresmedlemmerRediger

Denne liste er ufuldstændig; hjælp gerne med at udfylde den.

Årstal mangler:

NoterRediger

  1. ^ Kvinder kunne ikke optages som ordinære medlemmer på dette tidspunkt.

Ekstern henvisningRediger