En anekdote (græsk) er en kort, morsom, karakteriserende, pointerende fortælling, oftest fra det virkelige liv. Oprindeligt, på græsk, betød det noget, der blev overleveret mundtligt og ikke var offentliggjort.

Det tilhørende tillægsord er anekdotisk.

Indenfor lægevidenskaben bruges ordet ofte til at beskrive et enkeltstående eksempel på at en behandling virker, f.eks. "jeg fik det bedre efter at have spist XXX". Dette har ført til udtrykket: flertalsformen af "anekdote" er ikke "fakta".

Se ogsåRediger