Anklagerfuldmægtig

En anklagerfuldmægtig er en jurist som er ansat i anklagemyndigheden. Anklagerfuldmægtige starter typisk deres karrierer i en politikreds og gennemgår i forbindelse med deres ansættelse her den indledende uddannelse som anklager. Uddannelse indebærer endvidere et turnusforløb til en overordnet anklagemyndighed fx hos statsadvokaten eller i rigsadvokaten, men kan endvidere foregå i andre af myndigheder under Justitsministeriet.

En anklagerfuldmægtig fungerer som anklager ved byretterne.

Indtil primo 2012 blev stillingen betegnet politifuldmægtig.