Aromaforordningen er en forordning, der drejer sig om vilkårene for den lovmæssig brug af aromastoffer som tilsætning til fødevarer. Forordningen har retslig gyldighed i Danmark fra den 20. januar 2011. Der er to, centrale krav, som skal overholdes ved al brug af aromastoffer:

  1. de må ikke udgøre nogen sikkerhedsrisiko for forbrugerens sundhed, så vidt det kan bedømmes på grundlag af foreliggende, videnskabelige data
  2. anvendelsen af aromastoffer må ikke vildlede forbrugeren

Se også

redigér
redigér