Denne artikel omhandler forordninger i EU-lovgivning. Opslagsordet har også en anden betydning, se Forordning (Danmark).

En forordning er en EU-retsakt, altså en slags EU-lov. En forordning er (modsat et direktiv) direkte anvendelig i medlemsstaterne.[1] Det betyder, at en EU-forordning er gældende i EU's medlemslande uden først at skulle indarbejdes i medlemslandet lovgivning gennem udstedelse af en lov i hvert enkelt medlemsland. Borgerne kan således erhverve rettigheder og pålægges pligter i henhold til forordninger.

Rådets logo.

Hjemlen til at udstede forordninger findes i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde artikel 288.[2] Rådet kan delegere sin ret til at udstede forordninger til Kommissionen og forordninger udstedes således af såvel Rådet som af Kommissionen.

Eksempler på forordninger redigér

Kilder/ henvisninger redigér

Ekstern henvisning redigér