Bilafgifter er en fælles betegnelse for de afgifter, som personbiler pålægges.

Historie

redigér

Bilafgifterne har en lang historie i Danmark. I 1910 indførtes en afgift for at dække udgifter til reparationer på slid af vejene - det, som blev starten på den danske vægtafgift. I 1925 blev der efter bekymring over, at importen af biler belastede den danske betalingsbalance, indført en registreringsafgift på nye biler. Og i 1930 blev der indført en benzinafgift, blandt andet for at finansiere de to store anlægsprojekter, byggeriet af Lillebæltsbroen og Storstrømsbroen.[1]

Afgiftstyper

redigér

I Danmark omfatter afgifterne