Bilafgifter

Bilafgifter er en fælles betegnelse for de afgifter, som personbiler belægges.

I Danmark omfatter afgifterne

Ifølge finansloven for 2006 ventes registreringsafgift, vægtafgift, ansvarsforsikringsafgift og vejbenyttelsesafgift alene at indbringe 33 mia. kr. i 2006.