Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremføres i artiklen.

Bladkaktus er kaktus med tykke bladformede blade. Bladkaktus er ikke en taksonomisk gruppe.

En julekaktus (schlumbergera) henregnes til bladkaktus

Eksempler på bladkaktus:

Bladkaktus blade kaldes på latin for hhv. ental og flertal: phyllocladium, phyllocladia.

Se også redigér