Annika64 är bosatt i Malmø, Sverige. Jag förstår danska, men kan inte skriva på detta språk.