An investment in knowledge always pays the best interest
Benjamin Franklin
Se hace el camino al andar
Antonio Machado

Bruger:Boberger är svensk och bor i Stockholm. På danska Wikipedia bidrar jag med foton i en och annan artikel.