Bruger:Dannebrog Spy/Støbeske

Støbeskeen er et område for gennemsyn og forbedring af nyoprettede artikler, der ser ud til at have et potentiale, men som i deres umiddelbare form er kandidater til sletning, fordi de ikke opfylder Wikipedia:Kriterier for artikler eller er i konflikt med en af de andre normer. Sådanne nye artikler flyttes fra det normale artikelområde til en midlertid placering, Støbeskeen, hvor der er mulighed for at arbejde på dem i fællesskab. Bemærk at Støbeskeen ikke er beregnet til korte artikler, der i øvrigt opfylder Wikipedia:Kriterier for artikler og øvrige normer.

Typer i StøbeskeenRediger

Der kan være flere grunde til at flytte en artikel til Støbeskeen:

 • Nogle brugere foretrækker at starte i det små for så at udvide artiklerne efterhånden. Men hvis artiklerne ved deres fremkomst er meget små og mangelfulde, risikerer de at blive slettet som ubrugelige, før brugeren kan nå at udvide og forbedre dem. Ved at flytte dem til Støbeskeen giver man mulighed for udvidelse og forbedring, så man ender med et for alle parter acceptabelt resultat.
 • Wikipedia har en række koder, normer osv. som nybegyndere ofte ikke har noget nærmere kendskab til. En tur i Støbeskeen gør det muligt for erfarne at gøre noget ved de fejl og mangler, det resulterer i, samtidig med at nybegynderen får vist hvad der er den rette måde at gøre tingene på.
 • Artikler med håbløst sprog eller maskinoversættelse kan flyttes til Støbeskeen for at blive omskrevet til almindeligt forståeligt sprog og forbedret i øvrigt.
 • Artikler skal være skrevet fra et neutralt synspunkt. Stærkt farvede og propaganderende artikler kan flyttes til Støbeskeen for at blive neutraliserede.
 • Artikler skrevet af brugere der har personlig eller økonomisk interesse i emnet kan flyttes til Støbeskeen for ekstra eftersyn. Erfaringsmæssigt har de ofte problemer med at være neutrale og fyldestgørende, hvorfor andre må se på dem først for at sikre, at alt er eller bliver bragt i orden.
 • Nogle artikler er om så snævre emner, at kun få brugere har mulighed for at vurdere indholdets rigtighed og udbedre fejl. Ved at flytte disse artikler til Støbeskeen giver man de pågældende brugere tid til at se på og tage sig af dem.
 • Nogle artikler lader sig ikke ordne på få minutter men kræver ekstra research eller indsættelse af koder i betydeligt omfang. Ved at flytte artiklen til Støbeskeen bliver der tid til det.

Alt i alt er målet at få præsentable artikler, der er brugbare for læserne - uden at nye Wikipedia-skribenter skræmmes væk, fordi deres umiddelbare frembringelse "stemples" som ikke godt nok. For selvfølgelig kan man ikke forvente, at en ny skribent kan præstere mirakler, men der er stadig nogle minimumsstandarder, der skal opfyldes. Den tilfældige læser kan nemlig ikke umiddelbart se, om en given artikel er skrevet af en ny eller erfaren forfatter. Men da en hvilken som helst artikel kan være den første, en given person læser på Wikipedia, er det nødvendigt, at den givne artikel giver et godt indtryk. Det kan en tur i Støbeskeen sikre.

For at en artikel kan komme i Støbeskeen er det dog en forudsætning, at der er udsigt til, at den kan blive bragt i overensstemmelse med kriterier og normer. Noget der skal vurderes af en bruger uafhængigt af opretteren. Desuden er det en forudsætning, at en eller flere uafhængige brugere skønner, at emnet i det hele taget er værd at have en artikel om, og at opretteren har reelle hensigter med den.

Ikke i StøbeskeenRediger

Selv om Støbeskeen kan bruges til en række forskellige ting, er den ikke beregnet til alt. Nonsens, hærværk og indhold kopieret uden tilladelse slettes uden nåde. Injurier, trusler og andet, der er i konflikt med gældende lovgivning, går samme vej. Bevidst reklame og emner, der ikke er notable, har ligeledes heller ikke noget at gøre i Støbeskeen. Korte artikler, der iøvrigt opfylder Wikipedia:Kriterier for artikler skal ikke i Støbeskeen, men eventuelt markeres med {{stub}}.

Er det bare småting, der skal rettes, er det derimod selvfølgelig ikke sletningsgrund. Men til gengæld bør det ordnes med det samme uden omveje. Støbeskeen er for det, der kræver en ekstra indsats og/eller eftersyn.

Endelig kan der også være tale om, at artiklen egentlig hører hjemme på en af Wikipedias søsterprojekter. Alt efter indhold skal den i så fald flyttes til enten Wiktionary (ordbogsopslag), Wikisource (kildemateriale), Wikiquote (citater) eller Wikibooks (bøger og manualer).

Alternativet privat sandkasseRediger

Et alternativ til at flytte en artikel til Støbeskeen er at gøre den til en underside til brugerens egen brugerside. En sådan underside omtales gerne som en privat sandkasse. Her har brugeren mulighed for at arbejde i ro og fred uden andres indblanding. Det kan være praktisk, hvis man har en klar forestilling om slutresultatet men ikke vil bøvle med redigeringskonflikter og lignende. Men i og med at det ses som privat (bemærk: ses, ikke er!), er andre brugere normalt også udelukkede fra at hjælpe - hvis de da overhovedet ved, at brugeren har gang i noget. Ved at placere artiklen i Støbeskeen har andre derimod mulighed for at bidrage og hjælpe til. For selv om for mange kokke som bekendt fordævrer maden, så kan et par ekstra øjne ofte være det, der skal til for at undgå at noget brænder på. En sidegevinst er desuden, at alle andre kan se, at noget er på vej, og at de derfor ikke selv behøver oprette den samme artikel.

ProcedureRediger

Generelt foregår en tur i Støbeskeen som følger:

 1. En artikel vurderes til ikke at leve op til Wikipedias standarder men har potentialet til at gøre det jvf. de ovennævnte grunde.
 2. En bruger (ikke artiklens opretter) flytter artiklen fra det normale navnerum til en underside til Støbeskeen. For eksempel:
  [[Artikeleksempel]] flyttes til [[Wikipedia:Støbeskeen/Artikeleksempel]]
  • Alle efterladte genveje (redirects) markeres til hurtig sletning.
  • Hvis artiklen allerede er slettet, kan der anmodes om gendannelse af den.
  • Opretteren af artiklen gøres opmærksom på flytningen på sin brugerdiskussionsside.
 3. Øverst i artiklen indsættes {{Støbeskeen|status=ny}}. Samtidig sættes <nowiki></nowiki> omkring eventuelle kategoriseringer samt interwikilinks så artiklerne ikke dukker op i kategorierne, mens arbejdet står på.
 4. Mens artiklen er i Støbeskeen, er der åbent for gennemsyn og arbejde på den, så den lever op til Wikipedias standarder om opsætning, neutralitet, kilder osv. Alle er velkomne til at hjælpe.
 5. Når en artikel skønnes at være at klar til at vende tilbage til det normale navnerum ændres ovennævnte kode til {{Støbeskeen|status=læs}}. En administrator eller en erfaren bruger, som ikke har været direkte involveret i arbejdet på artiklen, vil så se på den og flytte den tilbage, hvis den er i orden. Samtidig fjernes <nowiki></nowiki> om kategoriseringen og eventuelle interwikilinks.
  • Hvis der efter tre måneder i Støbeskeen ikke er sket nogen mærkbar forbedring, vil artiklen typisk blive slettet. En administrator kan dog vælge at lade artiklen stå længere, hvis vedkommende skønner, at der er udsigt til forbedring indenfor en overskuelig fremtid. For at indstille en artikel i Støbeskeen til sletning ændres koden foroven i artiklen til {{Støbeskeen|status=slet}}. Det samme skal ske, hvis artiklen under alle omstændigheder burde slettes jvf. afsnittet Ikke i Støbeskeen, eller hvis opretteren ønsker at opgive den, og ingen stiller sig ivejen for det.
  • En slettet artikel fra Støbeskeen kan gendannes, hvis en bruger indvilliger i at arbejde på den.

Mens en artikel er i Støbeskeen er den ikke indekseret og vil derfor ikke dukke op på Google eller andre søgemaskiner.

Det skal i øvrigt endnu en gang understreges, at en artikel kun skal flyttes til Støbeskeen, hvis der faktisk er udsigt til, at der vil blive arbejdet på det. Det er ikke tænkt som en parkeringsplads.

Aktuelle artikler i StøbeskeenRediger

Alt efter status kan artikler der for tiden er i Støbeskeen findes i en af nedennævnte kategorier:

SkabelonerRediger

 Kære Dannebrog Spy
Du har for nyligt oprettet artiklen som skabelonindsætteren har glemt hvad hed. Det er imidlertid blevet vurderet, at den endnu ikke lever op til Wikipedias normer og/eller kriterier for artikler men dog har potentialet til at komme til det. Den er derfor flyttet til Wikipedia:Støbeskeen/som skabelonindsætteren har glemt hvad hed, hvor du bør fortsætte arbejdet på artiklen sammen med andre brugere. Se Wikipedia:Støbeskeen for hvordan det fungerer.

Uden parametreRediger

 Denne artikel er stadig i Wikipedia:Støbeskeen, hvor den er ved at blive forbedret til at leve op til Wikipedias normer og kvalitetskrav for artikler.


Når den første forbedring er foretaget, skal denne skabelon have parametren "|status=start".


Parameter: nyRediger

 Denne artikel er stadig i Wikipedia:Støbeskeen, hvor den er ved at blive forbedret til at leve op til Wikipedias normer og kvalitetskrav for artikler.
Artiklen er netop blevet flyttet hertil. Hjælp med at forbedre artiklen ved at fjerne personlige meninger, reklamer og informationer, der ikke kan dokumenteres af kilder. Du kan også wikificere artiklen eller tilføjer kildehenvisninger
Når den/de første forbedringer er foretaget, skal denne skabelon have parametren "|status=start". Hvis der ikke er blevet foretaget nogen forbedringer i 90 dage brug i stedet "|status=slet".


Parameter: startRediger

 Denne artikel er stadig i Wikipedia:Støbeskeen, hvor den er ved at blive forbedret til at leve op til Wikipedias normer og kvalitetskrav for artikler.
Artiklen er allerede blevet forbedret og hvis du mener, at den nu lever op til Wikipedias normer og kvalitetskrav kan du ændre denne skabelons parameter til "|status=læs"
Når status er ændret til "|status=læs" vil artiklen blive evalueret af en erfaren bruger og eventuelt indsat i det almindelige artikelområde


Parameter: læsRediger

 Denne artikel er stadig i Wikipedia:Støbeskeen, hvor den er ved at blive forbedret til at leve op til Wikipedias normer og kvalitetskrav for artikler.
Artiklen er muligvis forbedret til at overholde Wikipedias normer og kvalitetskrav. Hvis du ikke har bidraget til denne artikel og hvis du efter gennemlæsning mener at alle krav overholdes kan du flytte den til det almindelige artikelområde.
Hvis du beslutter dig for at flytte artiklen til hovednavnerummet så husk at fjerne denne skabelon og tilføje en note på diskussionssiden om, at artiklen har været i Støbeskeen.


Parameter: sletRediger

 Denne artikel er stadig i Wikipedia:Støbeskeen, hvor den er ved at blive forbedret til at leve op til Wikipedias normer og kvalitetskrav for artikler.
Artiklen lever stadig ikke op til Wikipedias minimumskrav for artikler. En bruger mener ikke, at artiklen kan eller vil blive forbedret foreløbig.
Forslaget kan diskuteres på Wikipedia:Sletningsforslag/Bruger:Dannebrog Spy/Støbeske.
Hvis den sidste forbedring ligger mere end 3 måneder tilbage i tiden eller forbedring lige nu anses som håbløs, så bør en uafhængig administrator slette denne side eller genstarte processen med "|status=start".