Jeg heter Finn Bjørklid og er en norsk Wikipedia-bruker. Ettersom norsk og dansk språk er såpass likt bør danske Wikipbrukere kunne være i stand til å utnytte mine bidrag på norske Wikipedia som i mange tilfeller også angår dansk historie. Jeg er også åpen for spørsmål og hjelp i den grad jeg kan.

Min brukerside på norske Wikipedia