Bruger:Jakobrahbek/Jeremias' bog

Essay.svg

Dette er Jakobrahbeks brugersandkasse. En brugersandkasse er en underside til brugerens brugerside. Den fungerer som et test- og udviklingsområde for brugeren og er ikke en encyklopædisk artikel.

Andre sandkasser: Wikipedias Sandkasse | Skabelonsandkassen.

Jeremias

Jeremias' Bog (??????????? Yirmiyahu ), en den anden af de store profeter (52 kapitler) i Det Gamle Testamente og Tanakh, og står lige efter Esajas' bog. I Det Gamle Testamente følger derefter den korte bog Klagesangene efter, da den traditionelt også tilskrives Jeremias.

Jeremias' Bog gengiver de advarsler, som Jeremias gav Juda og Jeresalem om babylonernes ødelæggelse af Jerusalm. Jeremias opfordringer judæerne til at omvende sig fra synd og søge Herren, så straffen kan undgås, men det lykkedes ikke og i 586-7 blev Jeresalem ødelagt.

Indledning til Jeremias' BogRediger

Historisk baggrundRediger

Jeremias' bog er mere end de fleste andre profetbøger i Bibelen tæt knyttet op af nogle politiske og historiske begivenheder, der skete i Jeremias' egen samtid. Derfor er det vigtigt at kende den historiske baggrund for bogen. Oplysningerne er taget fra Jeremias egen bog og fra Kongebøgerne og Krønikebøgerne. Uanset om man anser disse bøger for troværdige historiske kilder eller ej, så er det netop disses fremstillinger af begivenhederne, som lægger til grund for Jeremias' bog.

Bogen foregår i de sidste ca. 40 år før Jerusalems fald i 587. Inden da havde mange andre konger regeret i Jerusalem, deriblandt den ugudelige Kong Manasse, Ifølge Anden Kongebog er Manasse og de andre ugudelige kongers regering grunden til at Gud vil bringe straf og ødelæggelse over Jerusalem og den sidste del af Israel, Juda eller sydriget. Dog bliver straffen udskudt pga. Kong Josijas' omvendelse og reformprogram, der udsprang af hans læsning af lovbogen (sandsynligvis Femte Mosebog), der nyeligt var fundet. Da Jeremias også virker i denne tid og ifølge Anden Krønikebog 35,25 sang dødsklage ved kongens begravelse, kunne det tyde på at hans forkyndelse også har haft indflydelse på Josijas reformer. I hvert fald har Jeremias kun godt at sige om denne konge:

Også din far [Josija] havde mad og drikke,

men han øvede re og retfærdighed. (Jer 22,15)

Josija døde i et felttog mod Egypten, og hans søn Joakaz nåede lige at blive indsat som konge før egypterkongen afsatter ham og lod hans ældre bror Jojakim fortsætte som regent. Jojakim reagerede yderst negativt på Jeremias' budskab om den kommende straf og opfordringen til omvendelse, og brændte bl.a. en bogrulle, som Jeremias' skriver Baruk havde skrevet på Jeremias' citat. Storpolitisk kæmpede det gamle imperium Egypten og det nye aggressive Babylon om magten, og Juda-riget tvinges ustandslig til at skulle vælge side. Jojakim prøvede at nærme sig Egypten og det resulterede i babylonernes angreb på Jerusalem i 597 f. Kr.

Kongen døde dog under belejringen og hans søn [[Jojakin[[ blev den, der måtte overgive sig og afsættes fra tronen af Nebudkadnesar tre måneder efter sin indsættelse. Babylonerkongen tog derefter alle værdigenstande plus de velstående og stormænde og Jojakin med til Babylon.

Sidkija, farbroderen til Jojakin, blev indsat under ed til Babylon (2 Krøn 36,13), og blev dermed den tredje søn af Josija, der var konge. Han gjorde dog hurtigt oprør mod ovrmagten og sende bud efter Egypten. Egypten er dog ikke i stand til at hjælpe, og babylonerkongen sendte i stedet sine hære afsted for at kbuse oprøret. I al den tid havde Jeremias forkyndt lydighed overfor babylonerkongen, som en accept af Guds straf, og vedblev under belejringen at opfordre til overgivelse. Dette bevirkede, at Jeremias blev sat i fængsel, og selvom Sidkijas i sin vildrede adskillige gange rådspørge ham om Herrens vilje, så fulgte han aldrig rådene. Det fik både han og folket at mærke konsekvenserne af. Murene blev gennembrudt, Jerusalem ødelagt og templet jævnet med jorden. Sidkija selv få stukket øjnene ud efter at have set henrettelsen af sine sønner, og bliver ført til Babylon i fangeskab, sammen med hele folket. Jeremias derimod løslades af babylonerkongen selv og sluttede sig til statholderen Gedalja, der var en indsat for de få resterende i landet. Gedalja snigmyrdes dog og resten af folket følte sig nødsaget til at flygte fra babylonerkongen til Egypten, på trods af Jeremias ord fra Herren om at blive. I Egypten høre vi sidste forudsigelse af Jeremias, om at Babylonerne også vil komme dertil og besejre Egypten.

DateringRediger

Ifølge bogen selv startede Jeremias sit virke i Josijas 13. regeringsår dvs. år 626 f. Kr og hans offentlige fremtræde varer henved 40 år. Hvis bogen virkelig er skrevet af Jeremias, eller af Jeremias skriver Baruk, må det være stumper der er skrevet i løber af disse år der efterhånden blev ordnet og nedfældet, sikkert i slutningen af Jeremias' virke. Derved er årene omkring 586 f.Kr et vigtigt bud. Nogle forskere sætter spørgsmålstegn angående om bogen er forfattet af Jeremias eller folk, der havde kendskab til ham, men disse hypoteser kan langt fra endeligt fastslås.

InddelingRediger

Bogen er kun til dels kronologisk og tematisk opbygget, men der kan spores en tredeling af bogen. Delingerne og overskrifterne i bogen er dog ikke fuldstændige eller entydige

 • Jer 1 -25 Mest profetiske udsagn om Juda og Jerusalem under Josias, Jojakim og Sidkijas regering.
  • Kap 1-20 Udsagn under Josijas regering (usikkert datering, bortsert fra 3,6-6,30)
  • Kap 21-25 Udsagn under Sidkijas regering
 • Jer 26-45 Mere biografiske tekster om Jeremias.
  • Kap 26-36: Historiske begivenheder før Jerusalems fald (ikke kronologisk)
   • (26-29) Afvisning og trusler fra folk særligt fra profeterne.
   • (30-33) Løftet om israelitternes hjemvendelse og den nye pagt.
   • (34-36) Jeremias' advarelser til Kong Sidkijas og Jojakim
  • Kap 37-44: Om tiden fra belejring til israelitternes bosættelse i Egypten (kronologisk)
   • (37-39,10) Jerusalems fald
   • (39,11-44,30) Mordet på statholderen Gedelja, samt flugten og opholdet i Egypten.
   • (45) Trøst til Baruk.
 • Jer 46-51 Udsagn og domme over de forskellige folkeslag.
  • Kap 46-49 Mod nabofolkene
  • Kap 50-51 Mod Babylon
 • Jer 52 Historisk tillæg:


IndholdRediger

 
Jeremias' klage over Jerusalems ødelæggelse - Rembrandt 1630

Jeremias' livRediger

ydre livRediger

indre livRediger

Jeremias forkyndelseRediger

Mod synd og afgudsdyrkelseRediger

Om dom og strafRediger

Den nye pagtRediger

Teologiske temaerRediger

Bogens virkningshistorieRediger

På grund af bogen så historiske fundering, er bogen ofte blive set som mindre interessant for kristne i dag, og er derfor med undtagelse af enkelte steder en af de mere ukendte bøger i Bibelen blandt troende.