Bruger fra Danmark med en interesse for at bidrage til eksisterende og oprette nye Wikipedia artikler - især vedrørende danske historiske emner fra 1875 og fremefter. Kan kommunikere på engelsk.

User from Denmark with an interest in contributing to existing and creating new Wikipedia articles - in particular relating to Danish historical issues from 1875 and onwards. Can communicate in English.

Mogens Jørgensen 3. dec 2019, 11:17 (CET)