Bruger:Ramloser/Gode råd til oversættelser

Mange brugere vil opleve, at en artikel, de efterspørger, ikke findes på dansk, men på andre wikipediaer. I nogle tilfælde findes der en meget kort og mangelfuld <noviki>Stub</nowiki> Det har jeg prøvet en del gange, og af og til har jeg valgt at oversætte fra andre sprog, oftest engelsk og svensk, af og til norsk og tysk. Jeg har fundet to fornuftige indfaldsvinkler, og vil gerne dele mine erfaringer med andre, der har samme oplevelse.

Egen oversættelseRediger

Hvis man er nogenlunde fortrolig med oprindelsessproget, er den bedste løsning selv at oversætte uden bistand fra maskiner. Ved stubbe er dette en nødvendighed, da I ellers kommer i konflikt med teksten i stubben. Læs først artiklen grundigt igennem. Kopier derefter originalartiklen, evt. i en foreløbig version i jeres sandkasse. Oversæt herefter afsnit for afsnit og vær opmærksom på, at originalsproget måske anvender en anden syntaks end dansk. Husk at få noterne og referencerne med og tilføj i parentes originalsproget, fx (en) for engelsk. Når I har fuldført oversættelsen, er det en god ide at søge på nettet for eventuelle dansksprogede kilder, der kan benyttes som supplement. Hvis artiklen indeholder lange lister eller undersider, er det en god ide at kopiere disse, før I skriver teksten. Husk at ændre række- og kolonneoverskrifter til dansk. Mine bidrag til fx Jimi Hendrix og Ronnie James Dio er udarbejdet ud fra disse principper.

MaskinoversættelserRediger

Hvis I opretter en ny artikel, er funktionen "Oversættelser" (translate) i menuen brugbar. I mange tilfælde vil der være forkerte ordstillinger og/eller forkert anvendelse af begreber. Læs derfor originalteksten meget grundigt igennem, skriv evt. et resume på dansk ned, inden I starter oversættelsen. Hvis artiklen indeholder lange lister eller undersider, er det en god ide at kopiere disse, før I skriver teksten. Husk at ændre række- og kolonneoverskrifter til dansk. Derefter kan i starte oversættelsen, hvor den originale tekst er til venstre og forslaget til dansk tekst til højre. Når I har klikket på "tilføj" for hvert enkelt afsnit, kan I gå i gang.

En faldgrube er noter og referencer. Nogle gange oversættes fx en albumtitel automatisk til dansk. Det kan derfor være nødvendigt at erstatte disse med den oprindelige tekst. Når I har læst maskinteksten, er det en god ide afsnit for afsnit at oversætte og ændre de syntaktiske fejl, som maskinteksten indeholder. Derefter læser I teksten igennem og omformulerer den til bedst mulige danske tekst. Når I har fuldført oversættelsen, er det en god ide at søge på nettet for eventuelle dansksprogede kilder, der kan benyttes som supplement. Mine oversættelser af fx Han van Meegeren og Forfalskning af kunst er udarbejdet ud fra disse principper.