Syntaks

læren om sammensætning af ord

Inden for sprogvidenskaben er syntaks studiet af regelmæssigheder i dannelsen af sætninger og andre helheder ved kombinationen af ord, eller selve sættet af syntaktiske strukturer i et bestemt sprog.[1]:13 Der findes forskellige syntaktiske teorier som afgrænser syntaks og dets emner på forskellige måder, men det inkluderer bl.a. sætningsled, ordstilling og ordgrupper (konstituenter, fraser, syntagmer).

Sætningsled redigér

  Uddybende artikel: Sætningsled

Grammatiske relationer mellem ord beskrives ved hjælp af sætningsled eller ledfunktioner som subjekt og verballed.[2] Sprog kan fungere efter forskellige syntaktiske systemer som nominativ-akkusative systemer eller ergativ-absolutive, også kaldt morfosyntaktisk alignment. Beskrivelsen af sætningsled kan indeholde en beskrivelse af transitivitet, passiveringsprocesser, kongruens og mere. De grammatiske relationers egenskaber er forskellige fra sprog til sprog.[3]

Samling i ordgrupper redigér

En sætning kan betragtes som en samling af enheder som kan bestå af et eller flere ord. Sådan en enhed kaldes konstituent, frase, syntagme eller andet, afhængig af den specifikke teoris tilgang.[2][1]:16

Ordstiling redigér

Ordstilling er rækkefølgen af led, altså hvor ord med bestemte ledfunktioner placeres i forhold til hinanden. Ordstilling kan være en del af markeringen af ledfunktion, men kan også udtrykke eller reflektere andre semantiske egenskaber ved enten sætningen som helhed eller de involverede led.[4] Inden for sprogtypologi kan sprog inddeles efter deres mulige eller almindelige ordsstilling, fx SOV-sprog der har rækkefølgen subjekt > objekt > verbal.[2]

Kilder redigér

  1. ^ a b Christian Becker-Christensen (2010), Dansk syntaks, Samfundslitteratur, ISBN 978-87-693-1475-3 {{citation}}: Tjek |isbn=: checksum (hjælp)Wikidata Q57973336
  2. ^ a b c "Syntaks". Den Store Danske. 2023-05-12. Hentet 2023-12-28.
  3. ^ Shibatani, Masayoshi (2021). "Syntactic Typology". Oxford Research Encyclopedia of Linguistics (engelsk). Oxford: Oxford University Press. doi:10.1093/acrefore/9780199384655.013.154. ISBN 978-0-19-938465-5.
  4. ^ Rijkhoff, Jan (2015). "Word Order" (PDF). I Wright, James D. (red.). International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (engelsk) (2nd udgave). Amsterdam: Elsevier. s. 644-656. doi:10.1016/b978-0-08-097086-8.53031-1. ISBN 978-0-08-097087-5.