Samon kommer fra navnet Simon. Der på engelsk udtales [Sa:mon]