Sol Sert er mit pseudonym. Jeg er mand, speciallæge i psykiatri og i slutningen af 40'ene. Jeg har været aktiv med computere siden begyndelsen af 80'erne.

Jeg arbejder meget med "psykoedukation" – undervisning i psykiatri af patienter og pårørende. I mit fag må man til stadighed være bevidst om etiske dilemmaer, hvilket giver yderligere behov for undervisning og information, så man sammen med sin patient kan træffe den "bedste" beslutning.

Jeg har været læge i 20 år – også inden for andre specialer end psykiatri.

Jeg har stadigvæk ikke fundet ud af alle finesser ved Wikipedia – eller wikipædien, som den vel retteligt burde benævnes.