Bruger:Thomas Vedelsbøl/Sandkasse

Dette er Thomas Vedelsbøls brugersandkasse. En brugersandkasse er en underside til brugerens brugerside. Den fungerer som et test- og udviklingsområde for brugeren og er ikke en encyklopædisk artikel.

Andre sandkasser: Wikipedias Sandkasse | Skabelonsandkassen.

Albert Abel købmand 25/7 1878-26/3 1961 Helvius Abel forpagter 3/8 1848-26/7 1919 Jørgen Abell skovrider 15/10 1899-30/6 1970 Just Abildgaard direktør 14/2 1888-16/7 1964 Just Abildgaard konsul, grosserer 16/4 1856-6/3 1931 Jørgine Abildgård højskoleforstander, frimenighedspræst 21/11 1893-9/1 1962 Vilhelm Abildgaard Hansen direktør 5/6 1902-26/5 1983 Anton Abildtrup redaktør 25/9 1886-31/7 1968 Henrik Abrahams dr. phil. 5/2 1907-30/1 1984 Nicolai C.L. Abrahams klasselotteridirektør 26/11 1877-11/6 1936 Poul Abrahamsen (overtelegrafinspektør) overtelegrafinspektør 25/2 1889-25/12 1967 Sven Abrahamsen stadsingeniør 15/10 1895-27/8 1972 Martin A. Abrahamson ingeniør 12/9 1870-4/12 1962 Thomas Otto Achelis dr. phil. 23/12 1887-ca. 18/7 1967 Sven Acker direktør 27/2 1911-22/2 1981 K.E. Ackermann kommandør 10/7 1883-3/4 1966 Carl Adamsen elektroinstallatør 23/7 1869-2/12 1957 Oscar Adamsen grosserer 18/4 1859-23/11 1935 Bertel D. Adler grosserer 1/1 1851-22/11 1926 D.B. Adler (1879-1932) bankier 1/3 1879-20/10 1932 Hans Christian Adler professor, dr. med. vet. 11/10 1920-26/2 1982 Asger Oswald Adolph oberstløjtnant, kammerherre 12/2 1889-15/8 1965 C.J. Adolph grosserer 14/9 1870-22/9 1928 Einar Adolph marinedirektør 15/1 1873-19/7 1948 Holger Adolph generalkonsul, direktør 16/6 1879-2/12 1949 Johan V. Adolph grosserer 28/2 1953-7/6 1911 Jørgen Adolph major 16/3 1918-17/9 1970 Rudolf Adrian kobbersmedemester 31/8 1859-17/3 1938 Vagn Adserballe landsdommer 12/2 1900-9/3 1978 Valdemar Adsersen professor 3/6 1886-26/5 1965 Edvard Agerholm operasanger 30/9 1866-13/2 1941 John Agerholm overkirurg, dr. med. 25/5 1906-4/10 1964 Sophus Agerholm direktør 8/7 1867-20/6 1948 Frederik Agerskov driftsbestyrer 17/11 1872-7/6 1946 Lars Agerskov amtsborgmester, konsulent 12/10 1928-9/12 1983 Aage Agersted politimester 19/2 1895-2/12 1944 Flemming Agerup udenrigsråd 5/7 1923-5/4 1975 Anker Aggebo læge 7/2 1894-29/11 1977 Jens Aggebo rektor 28/9 1926-3/3 1984 C.A. Aggerbeck sæbefabrikant 13/7 1881-1/5 1936 I.P. Aggerholm etatsråd, bankdirektør 21/10 1842-10/3 1922 Hans Chr. Agner direktør 21/8 1886-24/9 1969 Fredrik Julius Ahlefeldt-Laurvig greve, hofjægermester, løjtnant 3/7 1869-17/10 1944 Frits Ahlefeldt Laurvig lensgreve, kammerherre, hofjægermester, forfatter 14/6 1870-27/5 1947 Hanne Ahlefeldt-Laurvig overhofmesterinde, lensgrevinde 11/5 1846-16/6 1930 Hans Ahlefeldt-Laurvig greve, godsejer 12/4 1883-7/12 1964 Kai F.S. Ahlefeldt-Laurvig greve, kammerherre, hofjægermester 16/10 1890-13/4 1973 Preben Ahlefeldt-Laurvig greve, gesandt 27/10 1872-22/5 1946 Sigismund Ahlefeldt-Laurvig greve, kammerherre, hofjægermester 4/9 1846-11/6 1925 Fredrik Preben Ahlefeldt-Laurvig-Bille greve, kammerherre, hofjægermester 30/9 1880-26/4 1946 Gregers Ahlefeldt-Laurvig-Bille greve, kammerherre, hofjægermester 14/2 1905-18/2 1985 Jessie Ahlefeldt-Laurvig-Bille grevinde 18/5 1853-2/2 1927 Julius Ahlefeldt-Laurvig-Bille greve, kammerherre, hofjægermester 16/2 1849-6/6 1912 Adolph Ahlefeldt-Laurvigen greve, proprietær 31/10 1868-6/10 1959 Polly Ahlefeldt-Laurvigen grevinde 25/10 1849-26/7 1919 Sofus Ahlefeldt-Laurvigen greve, birkedommer, herredsfoged 17/11 1840-14/6 1914 Anna Ahlefeldt-Laurvig-Lehn grevinde 23/4 1857-22/9 1915 Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn greve, kammerherre, hofjægermester 6/9 1878-7/2 1959 N. Ahlmann-Lorentzen godsejer 19/2 1878-24/10 1951 Johs. Ahlmann-Ohlsen direktør 22/1 1874-19/12 1944 Finn Ahlmann Olesen domprovst 22/9 1931-27/9 1987 Axel Ahm forstander 26/1 1907-9/12 1988 Axel Ahm proprietær 3/6 1875-4/6 1952 Jens Ahm rektor 10/3 1910-13/3 1979 Øyvind Ahnfelt-Rønne højesteretssagfører 17/11 1885-1/11 1941 Knut Ahnlund professor 24/5 1923 Ditlev Ahrens forstander 9/6 1919-1/9 1967 Robert Aistrup direktør 6/5 1876-22/12 1932 Andreas Albeck overretssagfører 29/1 1862-25/5 1919 Carl V. Albeck grosserer 5/9 1871-20/2 1948 Emil Albeck seminarieforstander 12/12 1870-12/12 1937 Hans Albeck etatsråd, grosserer 7/11 1832-24/3 1918 Jacob Albeck kontreadmiral 2/4 1822-6/10 1913 Kaj Albeck kontorchef 12/9 1889-23/11 1984 Ulla Albeck universitetslektor, forfatter 7/6 1909-7/7 1979 Victor Albeck overlæge, dr. med. 9/1 1869-25/1 1933 V.T. Albertsen justitsråd, sagfører 24/7 1848-5/5 1939 Vilhelm Albertsen grosserer 16/4 1881-18/9 1943 J. Albrecht-Beste landsretssagfører 1/1 1893-20/7 1963 A.M. Albrechtsen grosserer, statsaut. revisor 17/4 1848-28/11 1923 H. Aksel Albrechtsen kreditforeningsdirektør 28/7 1909-24/8 1974 Sigurd Riber Albrectsen amtslæge 6/1 1922-31/7 1984 Johan Alexandersen landsretssagfører, justitsråd 22/3 1861-8/1 1936 Niels Alkil højesteretssagfører 10/2 1914-19/2 1989 Johannes Alkjær tømrermester 9/8 1885-21/11 1976 Sven Alkærsig programredaktør 2/9 1904-21/5 1984 Axel Aller bladudgiver 1/10 1872-21/6 1943 Claes Aller direktør 25/2 1905-13/11 1962 Mogens Aller chefredaktør 22/10 1909-14/1 1965 Valdemar Aller bladudgiver 7/2 1875-22/3 1953 Flemming Patges Allerup højesteretssagfører 9/8 1893-17/12 1957 Ove Allerup oberst 11/7 1866-13/6 1950 Richard Allerup generalmajor 18/4 1890-4/5 1962 Arthur Allin domorganist 3/12 1847-31/1 1926 Frants Alling civilingeniør 7/9 1874-23/1 1962 A.E. Als sparekassedirektør 11/5 1857-28/3 1924 N.P. Alsbo provst 8/7 1880-25/2 1943 Aage Als-Nielsen overlæge, dr. med. 3/9 1890-8/5 1979 Gunnar Alsted dr. med. 18/10 1905-28/1 1962 Jakob Alsted rektor, cand. theol. & mag. 11/3 1866-5/1 1957 Harald Alster landsretssagfører 3/10 1885-11/9 1964 Leo Alster direktør 28/7 1919-19/8 1980 Frederik Andersen Alstrup direktør 5/12 1886-2/9 1964 Gunnar Alstrup landsretssagfører 30/4 1896-30/6 1954 J.A. Alstrup købmand 16/5 1864-9/4 1923 Jørgen A. Alstrup direktør, konsul 26/1 1929 Knud Andersen Alstrup direktør 19/8 1901-10/1 1963 Svend Alstrup afdelingschef 20/11 1901-23/8 1972 Axel Alsøe fabrikinspektør, civilingeniør 22/5 1881-25/4 1965 Theodor Martin Alving direktør 16/10 1872-6/10 1951 H.C. Amberg professor, arkitekt 23/9 1837-6/11 1919 Vitus H.C. Amberg civilingeniør 10/3 1887-2/12 1966 G.C.C. Ambt generaldirektør for DSB 24/2 1847-15/7 1919 G.C. Amdrup viceadmiral 19/11 1866-15/1 1947 Ricard Amdrup kommunelærer 12/1 1869-10/9 1950 V.M. Amdrup overretssagfører, sparekassedirektør 1/10 1860-11/5 1937 Kjeld Ammentorp civilingeniør, direktør 10/11 1895-23/10 1975 Ludvig Ammentorp dr. med., generallæge 28/10 1860-11/6 1931 Nils G.A. Ammentorp stadsingeniør 26/6 1908-4/11 1984 Verner Ammentorp kontorchef 22/5 1894-5/2 1969 Edvard Kindt Ammitzbøll fængselsinspektør 20/9 1885-18/4 1977 Frederik Ammitzbøll inspektør 26/6 1849-29/1 1941 Jan Ammitzbøll brandchef, civilingeniør 5/2 1904-17/2 1981 Johannes Ammundsen direktør 10/3 1913-22/4 1982 John Ammundsen biskop 1/5 1872-10/3 1959 Søren Amorsen konsul, bankdirektør 26/9 1831-12/3 1916 Ove Amsinck skibsreder 14/10 1901-26/12 1972 Muthis Amtrup oberst 29/10 1904-25/2 1976 C. Amundin smedemester 4/3 1863-8/2 1959 Holger Amundsen kommandør 19/8 1859-6/2 1945 Louis O.G. Amundsen generalkonsul 22/7 1861-23/6 1936 Maria Anchersen overlæge 30/4 1866-1/8 1946 H.J. Ancker sagfører 16/5 1873-8/3 1936 A.C. Andersen (apoteker) apoteker 10/10 1875-11/6 1955 A.C. Andersen (forfatter) forfatter 24/8 1874-21/7 1928 A.C. Andersen (kemiker) laboratorieforstander 19/9 1882-21/1 1970 A.Chr. Andersen provst 29/9 1869-3/10 1954 A.F. Andersen professor, dr. phil. 10/2 1891-18/2 1972 A.G. Andersen rektor 19/2 1881-24/5 1936 A.I. Andersen stabsintendant 23/2 1867-13/1 1958 A.P. Andersen redaktør 30/4 1878-19/8 1944 Aksel Andersen (direktør) direktør 12/9 1905 Aksel Andersen (hospitalsdirektør) hospitalsdirektør 16/5 1895-18/6 1967 Aksel Oluf Andersen skoledirektør 20/1 1896-31/8 1962 Alfred Andersen borgmester 3/11 1889-1/12 1956 Alfred Andersen direktør 9/8 1965-27/12 1932 Alfred Schinnerup Andersen generalkonsul 1/11 1871-1/11 1948 Anders Andersen (gårdejer) gårdejer 4/9 1872-13/10 1946 Anders Andersen (murermester) murermester 12/11 1863-4/1 1947 Anders Andersen (overlæge) overlæge 14/7 1883-28/3 1965 Anders Andersen (proprietær) proprietær, mejeriejer 17/6 1867-15/6 1933 Anders Andersen (provst) provst, dr. theol. 18/1 1846-12/3 1919 Anders Andersen (skibsreder) skibsreder 11/9 1856-14/7 1938 Anders C.M. Andersen ingeniør 20/10 1875-28/1 1961 Anders J. Andersen grosserer 10/5 1867-5/1 1940 Anders Martin Andersen afdelingsarkitekt 15/12 1861-21/5 1944 Anders Peter Andersen politimester 3/2 1883-30/5 1954 Andr. Andersen købmand, konsul 17/4 1877-30/3 1949 Andreas Juhl Andersen chefredaktør 29/1 1911-3/4 1976 Anthon Andersen borgmester 18/9 1869-21/2 1936 Arne Andersen (skoledirektør) skoledirektør 3/2 1907-28/7 1982 Arnold Andersen advokat 3/7 1879-12/4 1969 Arthur Andersen landsdommer 20/9 1896-23/3 1968 Axel H. Andersen redaktør 7/5 1877-formentlig 1961 Axel M. Andersen bygmester 4/1 1887-11/6 1956 Axel Rygaard Andersen direktør, cand. jur. 18/4 1907-3/7 1986 Bength Martin Andersen postdirektør 28/10 1918-15/1 1986 Bent Andersen (professor) professor, dr. med. 4/3 1902-5/1 1975 Bjørn Andersen (kontreadmiral) kontreadmiral 3/6 1890-21/3 1950 Bodil Andersen afdelingschef 27/2 1911-12/6 1986 Børge E. Andersen sognepræst 20/10 1906-11/6 1970 Børge Vilhelm Andersen amtsligningsinspektør 16/8 1895-5/1 1964 C.A. Andersen direktør 14/11 1878-25/12 1946 C.F. Andersen sparekassedirektør 17/11 1885-17/12 1956 C.F. Gerner Andersen kommunaldirektør 2/12 1897-30/6 1977 C.R. la Cour Andersen hospitalsinspektør 17/3 1885-17/4 1973 Carl Andersen (afdelingsdirektør) afdelingsdirektør 14/10 1877-26/1 1976 Carl Andersen (direktør) direktør 20/11 1885-2/11 1971 Carl Andersen (revisor) direktør, statsaut. revisor 31/10 1866-21/4 1931 Carl Angelius Andersen redaktør 25/9 1895-17/10 1964 Carl Henry Andersen apoteker 26/1 1904-30/11 1981 Carl Mazanti Andersen skibsreder 12/11 1893-22/1 1980 Carl W. Andersen veterinærinspektør 16/5 1883-22/1 1942 Carlo Andersen (kapelmusikus) kgl. kapelmusikus og kgl. koncertmester 13/6 1904-17/3 1978 Chr. Andersen civildommer 11/7 1873-17/6 1941 Chr. Andersen direktør 28/9 1889-11/10 1967 Chr. Andersen grosserer 30/6 1870-1/6 1959 Christian Andersen (glarmester) oldermand, glarmester 11/5 1880-31/8 1956 Christian Andersen (postmester) postmester, kaptajn 13/3 1863-19/2 1933 Christian D.A. Andersen bankdirektør 27/8 1878-16/5 1960 E. Høiland Andersen forbundsnæstformand 13/6 1916-22/8 1968 E.W. Andersen overingeniør, cand. polyt. 16/12 1879-26/11 1960 Edvard E. Andersen kommandør 3/8 1861-8/11 1931 Ege Andersen kobbersmedemester 14/4 1927-23/9 1984 Egmont Andersen landsdommer 21/11 1874-2/9 1959 Einar Andersen (geodæt) direktør for Geodætisk Institut, professor, dr. phil. 16/9 1905-20/7 1987 Einer Andersen (opmålingschef) opmålingschef 8/12 1887-12/12 1969 Einer Andersen (rektor) rektor 13/9 1880-11/12 1963 Ejnar Andersen (bogtrykker) direktør, bogtrykker 9/4 1899-23/12 1979 Ejnar Andersen (kontorchef) kontorchef 14/5 1889-8/7 1953 Elius Andersen sparekassedirektør, borgmester 24/8 1858-23/8 1920 Ellen Villemoes Andersen frue 27/4 1895-29/1 1984 Emil Andersen (redaktør) redaktør 14/4 1893-23/6 1939 Emilie Andersen arkivar, mag. art. 26/3 1895-10/11 1970 Engelbrecht Andersen marinestabsingeniør 28/8 1861-7/8 1919 Erik Andersen (grosserer) konsul, grosserer 14/5 1887-2/12 1962 Erik Wainø Andersen overlæge 29/1 1919-26/6 1988 Etlar Andersen socialinspektør 17/9 1905-16/8 1984 F.F. Andersen generalmajor 21/10 1866-4/11 1944 F.V. Andersen provst, dr. theol. 11/9 1820-19/5 1910 Ferdinand Andersen grosserer 7/11 1855-2/11 1943 Folmer Andersen direktør, cand. polyt. 16/9 1883-12/9 1948 Frederik Andersen (borgmester) borgmester 26/5 1877-5/9 1944 Frederik Andersen (rådmand) rådmand 12/10 1862-15/4 1936 Fr.I. Andersen skovrider 4/1 1849-22/3 1915 Frode Andersen undervisningsinspektør 19/5 1870-7/11 1940 Georg Andersen direktør 27/10 1905-10/6 1988 Georg Andersen prokurist 9/12 1882-8/3 1948 Gotfred Andersen husinspektør 12/5 1887-15/2 1974 H.C. Andersen (direktør, født 1906) direktør 25/10 1906-14/7 1980 H.C. Andersen (direktør, født 1878) direktør 28/9 1878-7/3 1944 H.Chr. Andersen driftsbestyrer 10/8 1874-22/9 1935 H.E. Andersen direktør 22/7 1887-12/2 1948 Hans Andersen (direktør) direktør 3/4 1902-28/1 1982 Hans Andersen (generalmajor) generalmajor 7/8 1900-14/7 1974 Hans Andersen (gårdejer, født 1850) gårdejer 27/3 1850-5/3 1919 Hans Andersen (gårdejer, født 1886) gårdejer 29/1 1886-30/4 1973 Hans Andersen (amtmand) kammerherre, amtmand 7/3 1868-3/1 1962 Hans C. Andersen professor, dr. med. 2/4 1905-13/12 1977 Henning Andersen (direktør) direktør 4/6 1916-11/2 1978 Henning Jesper Andersen professor, overlæge, dr. med. 19/8 1916-9/11 1978 Henry Andersen bogbindermester 18/2 1866-19/5 1940 Holger Andersen præsident 11/4 1890-4/7 1961 Ib Andersen (professor) professor, overkirurg, dr. med. 17/4 1910-20/4 1984 Ingefred Juul Andersen rådsformand 26/12 1899-8/2 1971 J.M.S. Andersen kontorchef 10/4 1897-3/12 1973 J. Møller Andersen gårdejer 16/7 1864-23/9 1943 J. Smedegaard Andersen landsretssagfører, hypotekforeningsdirektør 6/8 1893-15/10 1987 Jacob Andersen (overpostinspektør) overpostinspektør 23/8 1872-7/3 1947 Jens Andersen (politiker, 1857-1932) bygmester 8/1 1857-10/9 1932 Jens Andersen (husmand) husmand 3/8 1903-14/8 1974 Johan Andersen bankdirektør 21/10 1899-15/7 1979 Johannes Andersen (advokat) advokat 9/5 1885-5/3 1961 Johannes Andersen (læge) læge 18/6 1898-18/5 1968 Johs. V. Andersen overlæge, dr. med. 27/11 1894-3/5 1977 John Andersen (solodanser) solodanser 28/3 1899-24/6 1926 Julius Andersen direktør 26/1 1889-17/2 1946 Just Andersen (sagfører) landsretssagfører 8/1 1916-14/5 1988 Jørgen Andersen afdelingschef i Finansministeriet 28/9 1893-9/7 1973 Jørgen Andersen overtoldinspektør 27/11 1891-27/4 1976 Jørgen Andersen redaktør 26/2 1875-6/6 1961 Jørgen Andersen rektor, dr. phil. 14/9 1910-8/2 1971 K.M. Andersen landbrugskonsulent 19/2 1894-17/2 1968 Karl D.F. Andersen grosserer, generalkonsul 7/7 1885-16/7 1963 Kjeld Andersen overlæge 18/2 1906-27/3 1975 Knud Andersen (kreditforeningsdirektør) kreditforeningsdirektør, landsretssagfører 26/8 1911-5/9 1983 Knud Hee Andersen stiftsprovst 13/4 1886-25/1 1964 Kristian Andersen (grosserer) grosserer 4/12 1896-3/1 1971 L. Sperling Andersen bankdirektør 8/8 1893-30/7 1960 Lars Andersen (dommer) dommer 28/1 1859-23/3 1935 Laurits Andersen rentier 6/8 1849-14/4 1928 M. Siggaard Andersen professor, overlæge, dr. med. 12/7 1892-19/4 1970 Marius Kristian Andersen dommer 20/3 1884-5/6 1950 Martin Andersen (violinpædagog) violinpædagog 13/3 1886-2/3 1987 Mathias Andersen (underdirektør) underdirektør 5/2 1901 Max Andersen billedhugger 24/5 1892-24/10 1972 Michael Andersen (administrationschef) administrationschef 14/5 1897-12/11 1956 N. Folmer Andersen stationsforstander 9/2 1901-27/1 1979 N.J. Andersen proprietær 8/9 1880-30/7 1939 N.P. Andersen direktør, civilingeniør, lektor 9/4 1876-3/5 1956 N.P. Andersen skoledirektør 8/4 1898-18/11 1970 Niels Andersen (civilingeniør) civilingeniør 10/12 1905-22/9 1987 Niels Andersen (direktør) direktør 14/8 1917-10/4 1977 Niels Andersen (højesteretssagfører) højesteretssagfører 30/3 1907-25/10 1983 Niels Andersen (proprietær) proprietær 11/7 1877-29/7 1952 Niels Evald Andersen direktør 23/3 1910-15/11 1980 Niels Knud Andersen professor, dr. theol. 22/11 1916-22/8 1987 Nikolaj Andersen redaktør, sekretær 8/8 1862-14/10 1919 O. Andersen borgmester 18/10 1876-5/8 1952 Ole Erik Andersen grosserer, vicekonsul 3/2 1916-10/5 1984 Oluf Andersen (professor) professor, overlæge, dr. med. 24/6 1901-28/12 1969 Osvald Andersen direktør, civilingeniør 1/8 1892-4/10 1978 Otto Andersen direktør 10/11 1894-27/2 1985 Otto E. Andersen direktør 25/8 1872-3/3 1939 P.M.S. Andersen borgmester, overdommer 23/1 1841-2/5 1919 P.O.A. Andersen statsgældsdirektør 16/3 1862-20/7 1929 Paulli Andersen direktør 1/8 1903-13/11 1976 Peter Andersen (direktør) direktør 1/5 1879-26/8 1953 Peter Andersen (overlærer) overlærer 18/2 1905-6/2 1970 Peter Andersen (redaktør) redaktør 11/6 1870-16/9 1956 Peter Anders Andersen fagforbundsformand 28/9 1877-4/6 1961 Peter Ervin Andersen konsul 27/3 1893-16/2 1973 Poul Andersen (filolog) professor, dr. phil. 8/6 1901-19/7 1985 Poul Andersen (økonomidirektør) økonomidirektør 12/3 1900-28/12 1967 Rasmus Andersen (bankdirektør) bankdirektør 18/7 1854-13/8 1928 Rasmus Andersen (gårdejer) gårdejer 16/4 1854-9/12 1930 Rasmus Andersen (præst) præst 23/7 1848-18/8 1930 Rasmus Andersen (restauratør) restauratør 30/6 1848-22/9 1932 Rasmus Andersen (sagfører) sagfører 20/1 1849-6/10 1926 Rikardt Andersen oberst 17/2 1912-5/11 1986 Robert Svend Andersen oberst 18/5 1914 Sigurd Juul Andersen højskolelærer 2/7 1898-23/1 1976 Steen Andersen (direktør) direktør 17/5 1904-13/12 1985 Stig Andersen (konsulent) konsulent, cand. polit. 26/8 1925-2/9 1986 Sven Andersen veterinærinspektør 18/4 1910-26/1 1973 Svend Andersen (arkitekt) afdelingsarkitekt 26/6 1914 Svend Andersen (ankechef) ankechef 24/5 1919 Svend Andersen (direktør) direktør 6/1 1889-6/10 1951 Svend E.E. Andersen fabrikinspektør, civilingeniør 24/6 1896-25/5 1975 Svend Olaf Andersen kontorchef 12/6 1887-6/10 1965 Svend Åge Andersen borgmester 18/3 1913-1/8 1986 Svend Aage Andersen (professor) professor, civilingeniør 15/9 1897-27/2 1980 Søren Andersen (gårdejer) gårdejer 14/3 1912-5/1 1976 Tage Andersen (forstander) forstander 26/10 1909-5/2 1963 Tage Andersen (generalløjtnant) generalløjtnant 4/3 1899-22/7 1965 Th. Andersen vinhandler, vicekonsul 24/11 1871-26/8 1960 Torkold Bangsbo Andersen overlæge 1/2 1915-12/7 1988 Troels Thune Andersen overlæge, dr. med. 14/11 1902-10/9 1955 Valdemar Andersen (mag.scient.) mag. scient. 10/4 1899-7/12 1963 Valdemar Andersen (tegner) tegner 3/2 1875-15/7 1928 Verner Andersen solodanser 7/8 1929-12/9 1987 Viggo Andersen (direktør) direktør, generalkonsul 29/9 1894-3/7 1976 Viggo Sten Andersen professor, dr. phil. 18/7 1910-3/12 1975 Vilhelm Andersen (møbelfabrikant) møbelfabrikant 27/2 1879-7/9 1941 William Thune Andersen overlæge, dr. med. 1/1 1900-31/10 1964 Willy Andersen landsdommer 20/10 1901-2/10 1972 Aage Andersen (auditør) auditør ved DSB 16/2 1871-1/5 1955 Aage V. Andersen redaktør 22/10 1912-28/12 1988

Theodor Andersen-Alstrup generaldirektør 8/2 1868 - 28/2 1947 • 1944-1946 Ulf Schack Andersen-Høyer oberst, civilingeniør 24/8 1887 - 11/9 1969 • 1969 Martin Andersen Nexø forfatter 26/6 1869 - 1/6 1954 • 1954 Christian Anderskouv overtoldinspektør 3/7 1871 - 11/1 1941 • 1940 Jørgen Anderskouv civilingeniør 26/11 1911 - 8/8 1986 • 1986 Ejnar Anderson fabrikant, konsul 19/6 1875 - 30/6 1952 • 1952 Frans Andersson kammersanger 23/5 1911 - 3/8 1988 • 1988 Josef Andersson forretningsfører 18/1 1885 - 20/5 1973 • 1973 Ove Andkær direktør 26/3 1889 - 13/6 1968 • 1968 A.C. Holger Andreasen direktør, generalkonsul 20/6 1911 - 9/6 1968 • 1968 A.H.M. Andreasen professor, dr. techn. 1/6 1896 - 2/3 1978 • 1977 Carl Anton Andreasen ingeniør 16/12 1876 - 30/12 1954 • 1954 Christian A. Andreasen dommer 7/12 1867 - 15/2 1941 • 1940 Gunnar Andreasen ingeniør 22/12 1914 - 5/1 1989 • 1988 Hardy Andreasen dr. jur., landsretssagfører 14/12 1914 - 8/3 1989 • 1988 Henning Andreasen arkitekt, industriel designer 26/1 1923 - 28/6 1985 • 1985 K. Andreasen skoleinspektør 21/3 1882 - 18/6 1949 • 1949 N.P. Andreasen parcellist 25/7 1881 - 8/7 1962 • 1962 Niels Andreasen redaktør 30/11 1877 - 12/8 1944 • 1943 Otto Valdemar Andreasen bogtrykker 18/1 1895 - 9/10 1982 • 1982 Thorvald Andreasen direktør, vicekonsul 8/12 1892 - 28/7 1968 • 1968 Alfred Andreassen skoledirektør 17/4 1894 - 15/9 1964 • 1964 Berg Andreassen stationsforstander 23/6 1912 - 29/9 1973 • 1973 Kaj Tage Andreassen dommer 18/7 1914 - 29/9 1975 • 1975 D.G. Andrés direktør 15/7 1896 - 17/3 1979 • 1978 Albert Andresen apoteker 5/2 1876 - 3/7 1941 • 1941 Albert Andresen etatsråd, direktør i Statsanstalten 28/4 1834 - 27/4 1913 • 1913 Alexis R. Andresen skibsreder 29/5 1902 - 27/11 1976 • 1976 Andreas Andresen bankdirektør 4/6 1879 - 28/8 1939 • 1939 Carl Andresen direktør 20/11 1880 - 1/11 1948 • 1948 Chr. Andresen skibsreder, konsul 11/3 1875 - 28/5 1961 • 1961 Ebbe Andresen arkitekt 21/6 1917 - 21/10 1965 • 1965 Emil Andresen købmand 5/3 1859 - 6/2 1928 • 1927 Emil Andresen købmand 6/2 1915 - 11/3 1985 • 1985 Hans Andresen gårdejer 3/2 1873 - 3/11 1924 • 1924 Hans Carl Andresen stadsarkitekt 12/11 1891 - 6/12 1972 • 1972 Helge Andresen kommandør 2/3 1895 - 5/8 1962 • 1962 Henrik Andresen politimester 11/7 1892 - 15/6 1976 • 1976 Mathias Andresen tobaksfabrikant 30/8 1858 - 1/4 1916 • 1916 Poul Ernst Andresen fabrikejer, kaptajn 6/9 1878 - 16/7 1952 • 1952 Povl Helge Andresen overlæge, dr. med. 23/7 1897 - 16/11 1974 • 1974 Richard Andresen direktør 1/3 1877 - 23/3 1957 • 1956 Sigurd Andresen kriminaldommer 15/12 1892 - 23/6 1986 • 1986 Theodor Andresen præst 20/4 1873 - 26/2 1930 • 1930 Viggo Andresen professor, tandlæge, dr. med. dent. h.c. 31/5 1870 - 5/10 1950 • 1950 Jens Andrup gårdejer 7/4 1845 - 8/10 1919 • 1911 Otto Andrup museumsdirektør 8/10 1883 - 24/8 1953 • 1953 Poul Andræ etatsråd, amtsforvalter 26/8 1843 - 15/6 1928 • 1928 Victor Andræ assessor i Overretten 23/8 1844 - 16/6 1923 • 1923 Niels Anesen forfatter 22/2 1896 - 8/12 1967 • 1967 Henry S. Angelo underdirektør, civilingeniør 6/9 1903 - 12/11 1977 • 1977 Holger Angelo redaktør 17/2 1880 - 16/9 1932 • 1932 Wm. Angelo overretssagfører 28/7 1877 - 19/8 1950 • 1950 Aage R. Anglo direktør, dr. techn. h.c. 10/1 1875 - 31/12 1966 • 1966 Hjalmar Anker civildommer 12/2 1875 - 14/9 1945 • 1943 Jean Anker overbibliotekar, dr. phil. 8/4 1892 - 2/1 1957 • 1956 Knud Anker-Jensen overretssagfører 7/4 1882 - 4/4 1961 • 1961 Johs. Anker Larsen forfatter 18/9 1874 - 12/2 1957 • 1956 Karl Gustav Anker-Petersen direktør 4/5 1898 - 20/11 1956 • 1956 Karen Ankersted kommunelærerinde 18/7 1859 - 6/11 1921 • 1921 Johan Ankerstjerne etatsråd 13/4 1835 - 7/1 1913 • 1912 Haldur Ankjær direktør 14/4 1861 - 17/8 1934 • 1916 R.A.E. Ankjær rektor 27/11 1834 - 22/6 1919 • 1919 S.H. Ankjær justitiarius 21/11 1858 - 24/11 1925 • 1925 Stephan E. Ankjær oberst 14/7 1888 - 10/6 1972 • 1972 P.C. Anning-Petersen oberst 13/3 1860 - 7/6 1921 • 1921 Kai Antons overlæge 27/11 1896 - 23/8 1966 • 1966 Anegrethe Antonsen skuespillerinde 25/6 1855 - 9/1 1930 • 1912 Carl Antonsen administrator 22/10 1866 - 19/4 1932 • 1932 Jørgen Antonsen redaktør 14/1 1903 - 9/5 1982 • 1982 Axel Appel statskonsulent 13/9 1858 - 24/5 1926 • 1926 Elin Høgsbro Appel lektor, cand. mag. 5/3 1913 - 17/4 1980 • 1979 Erik Appel domæneforpagter 2/11 1880 - 15/3 1964 • 1963 Fredrik Appel arkitekt 18/8 1884 - 6/11 1962 • 1962 Hans Appel landbrugslærer 29/3 1856 - 15/11 1947 • 1947 Ingeborg Appel lærerinde 26/6 1868 - 5/11 1948 • 1948 Jacob Appel højskoleforstander, minister 23/4 1866 - 31/12 1931 • 1931 C.M. Appeldorn oberstløjtnant 10/4 1869 - 6/12 1937 • 1937 Henry Arbo-Bähr grosserer, assurandør 16/9 1885 - 7/6 1961 • 1961 Erik Arboe-Rasmussen redaktør 6/4 1893 - 5/7 1967 • 1967 N.P. Arboe Rasmussen sognepræst 1/4 1866 - 11/2 1944 • 1921 Carsten Arbøl politimester 12/7 1900 - 20/6 1971 • 1971 Carl Arctander forfatter, journalist 12/4 1871 - 9/1 1939 • 1938 Albert Arendrup generalmajor, kammerherre 18/12 1852 - 25/2 1931 • 1930 Christian v. Arendrup generalmajor 25/3 1837 - 8/7 1913 • 1913 Gustav Arendrup kontorchef 7/7 1869 - 20/8 1929 • 1929 Herluf Arendrup stabslæge 6/3 1857 - 27/9 1921 • 1921 Otto Arends læge 12/6 1864 - 6/11 1945 • 1943 Julius Fred. Arenfeldt godsejer 10/8 1856 - 21/4 1947 • 1944-1946 Julie Arenholt civilingeniør, fabrikinspektør 10/12 1873 - 21/7 1952 • 1952 Jørgen Arenholt læge 14/12 1876 - 27/7 1953 • 1953 Frederik v. Arenstorff hofjægermester 4/11 1849 - 19/12 1931 • 1931 Ingvard Arent borgmester 28/5 1889 - 1/3 1972 • 1971 Axel Arentoft stationsforstander 24/1 1872 - 14/5 1944 • 1936 Marius Arentoft sagfører 24/2 1880 - 16/1 1966 • 1965 Preben Arentoft rektor, lektor 3/9 1903 - 17/1 1976 • 1975 Aron Arentsen slagteridirektør 5/11 1905 - 28/12 1982 • 1982 Kaj Arentsen overlæge, dr. med. 8/6 1916 - 7/6 1970 • 1970 Hjalmar Arentz direktør 19/3 1849 - 28/12 1929 • 1929 Emil Arfelt statsaut. revisor 27/7 1879 - 30/11 1938 • 1938 Svend Arffmann civildommer 1/10 1890 - 24/1 1987 • 1986 Augusta Arlaud kontorchef 10/1 1828 - 5/3 1914 • 1910 Niels Arley dr. phil. 7/2 1911 • 1971 Johan Arnau finanshovedkasserer 20/11 1853 - 11/1 1939 • 1938 Aksel Arndal rektor 29/4 1904 - 10/9 1985 • 1985 Valdemar Arndal overretssagfører 26/6 1883 - 30/6 1939 • 1939 Knud Arne Petersen arkitekt 5/8 1862 - 27/6 1943 • 1943 Vilhelm Arnesen marinemaler 25/11 1865 - 24/3 1948 • 1947 Harald Arnesen-Kall oberstløjtnant 19/5 1867 - 5/6 1939 • 1939 J.Th. Arnfred civilingeniør, højskoleforstander 19/12 1882 - 22/5 1977 • 1977 Arthur Arnholtz professor, dr. phil. 28/11 1901 - 16/10 1973 • 1973 Christian Arnskov advokat 20/2 1919 - 15/2 1987 • 1986 Laurits Thomas Arnskov dommer 3/12 1878 - 15/4 1940 • 1940 V. Arnskov postmester 24/12 1885 - 12/8 1962 • 1962 N.P. Arnstedt gesandt, godsejer 20/9 1882 - 13/11 1954 • 1954 Niels Arnstedt cand. jur. 4/11 1920 - 1/9 1986 • 1986 N.E. Arnth-Jensen indenrigsminister 27/9 1883 - 26/2 1966 • 1965 Ernst Arnting direktør 28/1 1917 - 6/10 1988 • 1988 Waldemar Arntz brygger 1/2 1850 - 12/7 1920 • 1920 Carl Harald Arntzen generalkonsul 26/10 1877 - 27/11 1923 • 1923 Emil Arntzen etatsråd, generalkonsul 29/10 1845 - 22/2 1915 • 1914 Ludvig Arntzen højesteretssagfører 5/10 1844 - 24/10 1913 • 1913 Jørgen Arnvig overlæge, dr. med. 13/4 1908 - 24/9 1974 • 1974 Reinholdt Arum politimester 12/1 1885 - 13/2 1968 • 1967 Erik Arup professor, dr. phil. 22/11 1876 - 23/9 1951 • 1951 Frederik Arup forretningsbestyrer 1/5 1848 - 25/2 1933 • 1932 Henning Nyquist Arup landsretssagfører 9/2 1898 - 30/7 1963 • 1963 Johannes Arup veterinærkonsulent 21/3 1844 - 12/10 1911 • 1911 Niels Arup advokat 3/7 1909 - 28/12 1987 • 1987 Sir Ove Nyquist Arup civilingeniør 16/4 1895 - 5/2 1988 • 1987 William P. Arup forretningsfører 10/5 1862 - 17/7 1925 • 1911 G.J. Arvin rektor 31/5 1880 - 17/10 1962 • 1962 J.Chr. Aschengreen direktør 17/1 1896 - 17/9 1981 • 1981 Vagn Askgaard overlæge 17/4 1889 - 19/2 1973 • 1973 K.F.W. Askøe civilingeniør 11/9 1890 - 7/2 1942 • 1941 Johs. Asmund provst 29/10 1906 - 16/2 1988 • 1987 Vilhelm Asmund kommunelæge 19/3 1866 - 28/7 1927 • 1927 A. Asmussen landsdommer 13/12 1869 - 26/4 1924 • 1924 Andreas Asmussen departementschef 15/11 1840 - 8/8 1914 • 1914 Frederik Asmussen højesteretssagfører 30/7 1842 - 9/4 1919 • 1918 Johann Asmussen købmand 6/9 1868 - 28/12 1937 • 1937 Otto Asmussen postmester 30/11 1877 - 11/7 1963 • 1963 Robert W. Asmussen professor, dr. phil. 26/3 1903 - 6/9 1984 • 1984 Severin J. Asmussen oberst 11/2 1870 - 13/4 1951 • 1950 Svend-G. Asmussen musikforlægger 21/2 1921 - 3/9 1986 • 1986 William Haagen Wahl Asmussen direktør 2/9 1901 - 19/10 1975 • 1959 Aage Asmussen grosserer 20/5 1867 - 24/12 1941 • 1941 Carl Asschenfeldt-Hansen sognepræst 28/6 1856 - 27/3 1934 • 1933 Knud Atlung kontorchef 15/3 1889 - maj 1964 • 1929 Martin Attrup førstelærer 21/12 1854 - 6/10 1941 • 1916 A.K. Aubeck professor 10/12 1881 - 11/7 1955 • 1955 Frederik Aubeck redaktør 21/3 1864 - 18/9 1927 • 1910 Axel Aubertin tømmerhandler 1/12 1864 - 8/11 1950 • 1950 Paul d’Auchamp politimester 9/11 1879 - 29/1 1963 • 1962 Carl Aude nævnsformand 7/1 1914 - 17/12 1981 • 1981 Ejner Hugo Augsburg palæforvalter, oberstløjtnant 26/4 1892 - 26/10 1971 • 1971 H.V. Augsburg kommandør 26/4 1885 - 20/9 1967 • 1967 Jannik Augsburg apoteker 11/6 1886 - 19/3 1948 • 1947 Christian Augustinus tobaksfabrikant 2/10 1857 - 6/8 1931 • 1931 Ludvig Augustinus direktør 13/8 1888 - 11/10 1947 • 1921 Kirsten Auken dr. med. 25/6 1913 - 21/1 1968 • 1967 Arthur Aumont journalist 2/6 1860 - 15/7 1917 • 1917 Poul Aunsholm politimester 21/8 1918 - 27/3 1982 • 1981 Axel prins til Danmark, admiral, direktør i ØK 12/8 1888 - 14/7 1964 • 1964 Frank Axelsen overkirurg 6/9 1935 - 6/10 1983 • 1983 G.L. Axelsen direktør 10/4 1891 - 29/12 1975 • 1975 Peter Axelsen direktør 19/8 1873 -19/1 1945 • 1943

Lars Melchior Kongsted Kjeldsen advokat Charlotte Krarup advokat Steffen Pihlblad generalsekretær, advokat Nils Holscher arkitekt MAA Signe Kongebro arkitekt, global design director Niels Peter Techen Nielsen direktør Stine Bidstrup glaskunstner Tine Broksø keramiker, designer Charlotte Jul redaktør, skribent, kurator, rådgiver Anders V. Munch professor, dr.phil., ph.d. Camilla Stærk designer, kunstner Betina Heldmann retspræsident Jeppe Gjervig Gram manuskriptforfatter Jacob Jarek filmproducent Torben Skjødt Jensen filminstruktør, producer, fotograf Stinna Lassen direktør, producer Ditte Milsted filmproducent Katrine Vogelsang CEO Pernille Fabricius direktør, bestyrelsesmedl. Peter Helt Jacobsen Haahr adm. direktør Jens Villum Kann-Rasmussen civilingeniør, bestyrelsesformand Charlotte Skovgaard adm. direktør Kristine Stenhuus koncerndirektør Rie Odsbjerg Werner adm. direktør Christian Hassager professor, overlæge Charlotte Flindt Pedersen direktør Natasha Søvsø Brandt CEO Henrik Gejlager Nielsen direktør Ole Sønnichsen journalist, forfatter Mads Frost Bertelsen zoologisk direktør, adj. professor N. Asger Mortensen professor, dr.scient., dr.techn. Signe Normand professor Pernille Vedsgaard Langeberg stabsdirektør Gunner Arpe Nielsen generalmajor, chef Katrin Thorsvig Hansen chefanklager Anne Nivíka Grødem CEO Jakob Dreyer adm. direktør Malene Friis bestyrelsesmedlem, direktør, hoteliér Jan Erik Larsen CEO Lars Aagaard Møller klima-, energi- og forsyningsminister Henriette Ellermann-Kingombe privatsekretær, hofdame Morten Roland Hansen privatsekretær, fondsadministrator Ole Lehrmann Madsen professor Karin Lind billedkunstner Gitte Villesen billedkunstner, filminstruktør Anders Frandsen adm. direktør Søren Halbye Group CEO Louise Køster direktør, daglig leder Torben Friis Lange adm. direktør Glenn Bech Møldrup forfatter, psykolog Cecilie Lind forfatter Anne-Marie Vedsø Olesen forfatter Lone Theils forfatter, journalist Henning Bundgaard overlæge, professor, dr.med. Pia Susanne Munkholm professor, overlæge, dr.med. Rasmus Møgelvang hospitalsdirektør Simon Andersen programdirektør, ansv. chefredaktør Kjeld Hansen journalist, gårdejer Tanja Nyrup Madsen ansvarshavende chefredaktør Marc-Christoph Thomas Wagner redaktør, vært Erkan Özden journalist, nyhedsvært Henrik Vesterskov Johansen adm. direktør Astrid la Cour direktør, bestyrelsesmedl. Anna Schram Vejlby museumsdirektør Paul Douglas Hillier dirigent, forfatter, komponist, sanger Kresten Michael Osgood musiker, komponist Niels Rønsholdt komponist Marie Bjerre digitaliseringsminister og minister for ligestilling Pelle Dragsted MF Christina Egelund uddannelses- og forskningsminister Louise Schack Elholm kirkeminister, minister for landdistrikter og nordisk samarbejde, MF Jakob Engel-Schmidt kulturminister, MF Jens-Kristian Lütken beskæftigelses- og integrationsborgmester Christian Rabjerg Madsen MF, politisk ordfører Sofia Osmani borgmester Franciska Rosenkilde politisk leder, MF Mai Villadsen MF, politisk ordfører Naveed Baig imam, ph.d. Fellow Lisa Kjær Gjessing jurist Lars Nordahl Lemvigh adm. direktør Marie Knudsen Fogh skuespiller Githa Lehrmann skuespiller Elisabeth Linton sceneinstruktør, dramaturg, operachef Thomas Plenborg professor Caroline Pontoppidan juridisk direktør Anne Kathrine Steenbjerge CEO Per Fabricius Andersen ambassadør Mette Nørgaard Dissing-Spandet ambassadør Lina Gandløse Hansen direktør Jakob Henningsen ambassadør Marianne Kress Fugl kontorchef Christian Thorning ambassadør Pia Quist professor Jens Ringsmose rektor, professor Ida Willig professor, dekan