Tommy Kjær Lassen, årgang 1973, bopæl Tåsinge, Sydfyn.

Cand.theol. Københavns Universitet, 2003 Præst i Taasinge Frimenighed, 2005-2007 Erhvervsforsker i DONG Energy 2007-


Interessen kredser omkring eksistens, livsfilosofi, fæmenonologi, kristendom og spirituel visdom/intelligens. Er foruden optaget af paradigmeskift, postmodernitet, innovation, social kapital, empowerment, ledelse og selvledelse.

Min sandkasse.