Denne profil varetages af Anders Laier. Der hjælper Torben Sangild med at opdatere artiklerne som har været omtalt i Wiki-værkstedet på Radio24syv