Bygholm Len bestod af Bjerre, Hatting, Nim og Voer herreder. I 1313 opførte Erik 6. Menved flere tvangsborge, hvoriblandt formentlig det ældste Bygholm. Den ældste kendte lensmand er rigsråd Jens Andersen Brok i 1369 (han var i 1375 lensmand på Kalø).

Den bedst kendte lensmand på Bygholm var alkymisten Erik Lange, under hvem gården forfaldt. Derfor og muligvis efter en brand på Bygholm i begyndelsen af 17. århundrede flyttede lensmanden til Stjernholm, hvorefter lenet skiftede navn til Stjernholm Len.

Lenet har det meste af tiden været været pantelen; en kort tid i begyndelsen 1400-tallet var det tjenestelen for rigsråden Mogens Munk (tidligere høvedsmand på Ålborghus), og i slutningen af 1500-tallet var det fadeburslen/regnskabslen

Eksterne kilder /henvisninger redigér

Se også redigér