C.G.W. Johannsen

dansk amtmand

Christian Gottfried Wilhelm Johannsen (14. april 1813 i Flensborg19. marts 1888 i København) var en dansk jurist, embedsmand og minister.

C.G.W. Johannsen
Foto: Jens Petersen

Han var søn af gehejmekonferensråd Friedrich Johannsen, dimitteredes 1832 fra Haderslev Latinskole, tog 1838 juridisk eksamen i Kiel og blev kort efter auskultant ved Overretten i Slesvig. 1841 blev han hofjunker og kancellist i Kabinetssekretariatet, 1843 kammerjunker. Da C.L. Tillisch døde 1844, fungerede han en kort tid som kabinetssekretær. 1846 udnævntes han til amtmand over Sønderborg og Nordborg Amter og 1850 til amtmand over Husum og Bredsted Amter, overstaller over Ejdersted, Nordstrand og Pelvorm samt til overdigegreve, 1851 til kammerherre.

24. januar 1864 indtrådte han i det monradske ministerium som minister for hertugdømmet Slesvig, overgik i ministeriet Bluhme og udtrådte af dette efter fredslutningen i november samme år. Samtidig udnævntes han til Kommandør af Dannebrogordenen, 1876 til ordensskatmester og samme år til Storkors af Dannebrog. Han døde 19. marts 1888 ugift i København.

Der findes fotografier af Budtz Müller og Jens Petersen.

Efterfulgte:
Carl Scheel-Plessen
Amtmand over Sønderborg Amt
1846 - 1850
Efterfulgtes af:
?
Efterfulgte:
Carl Scheel-Plessen
Amtmand over Nordborg Amt
1846 - 1850
Efterfulgtes af:
?
Efterfulgte:
?
Amtmand over Husum Amt
1850 - januar 1864
Efterfulgtes af:
Adolph Theodor Thomsen-Oldenswort
(ikke kgl. udnævnt)
Efterfulgte:
?
Amtmand over Bredsted Amt
1850 - januar 1864
Efterfulgtes af:
Embede nedlagt
Efterfulgte:
C.F. Simony
Minister for Slesvig
24. januar 1864 - 18. november 1864
Efterfulgtes af:
Embede nedlagtDenne artikel bygger hovedsagelig på biografi(er) i 1. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, udgivet af C.F. Bricka, Gyldendal (1887–1905).
Du kan hjælpe Wikipedia ved at ajourføre sproget og indholdet af denne artikel.

Når en omskrivning af teksten til et mere nutidigt sprog og wikificeringen er foretaget, skal der anføres en reference med henvisning til forfatteren og den relevante udgave af DBL, jf. stilmanualen. Dette angives som fx:
{{Kilde |forfatter=Navn |titel=Efternavn, Fornavn |url=https://runeberg.org/dbl/... |work=[[Dansk Biografisk Leksikon]] |udgave=1 |bind=I til XIX |side=xxx |besøgsdato=dags dato}}
og herefter indsættelse af [[Kategori:Artikler fra 1. udgave af Dansk biografisk leksikon]] i stedet for DBL-skabelonen.