Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig

Wikimedia liste

Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig var et dansk ministerium der blev oprettet den 9. marts 1851. Ministeriet var en afløser for både det Tyske (Slesvig-Holsten-Lauenborgske) Kancelli og den Slesvig-Holstenske Regering på Gottorp Slot samt for de kortvarige myndigheder under og efter Treårskrigen og var den centrale myndighed for hele Sønderjylland, bortset fra sager, som angik monarkiets fælles anliggender og derfor blev behandlet af Ministeriet for Monarkiets fælles indre Anliggender.

I 1852 flyttede ministeriet fra Flensborg til København.[1]

Som de andre fagministerier var ministeren for Slesvig en del af regeringen, men i sin embedsførelse var han kun ansvarlig over for kongen og ikke for Rigsdagen. Imidlertid blev ministeriets virkekreds indskrænket af den slesvigske stænderforsamlings beføjelser (som dog oftest kun var rådgivende). Ministeriet bestod af sekretariatet, tre departementer og generaldecisoratet. Efter 2. slesvigske krig og hertugdømmets erobring af preussiske og østrigske tropper og dets afståelse 1864 mistede ministeriet sit virkeområde og blev afviklet. En del af dets arkivbestand blev udleveret til de nye magthavere og findes nu i Landesarchiv Schleswig-Holstein; resten findes i Rigsarkivet.

Ministerliste

redigér

Se også

redigér

Referencer

redigér
  1. ^ https://graenseforeningen.dk/om-graenselandet/leksikon/ministeriet-hertugdoemmet-slesvig Besøgt 11. april 2020.