Denne artikel omhandler overvejende eller alene danske forhold. Hjælp gerne med at gøre artiklen mere almen.
I den engelske artikel om Public library nævnes f.eks. "County libraries".

Et centralbibliotek er et bibliotek der skal støtte de lokale folkebiblioteker ved at udlåne eller fremskaffe bøger og andet biblioteksmateriale, som de pågældende folkebiblioteker ikke selv ejer, og ved at yde råd og biblioteksteknisk bistand. Centralbiblioteket fungerer desuden som lokalt folkebibliotek for sit område.

Biblioteksstyrelsen har via en særlig finanslovsbevilling ansvaret for at sikre driften af en overcentralfunktion for de kommunale folkebiblioteker. Funktionen varetages af en række folkebiblioteker der med statslige tilskud samtidig virker som centralbibliotek. Samarbejdet reguleres i 4-årige kontrakter som indgås med Styrelsen for Bibliotek og Medier.

Centralbibliotekerne har et overcentralbibliotek som næste instans, hvilket er Statsbiblioteket.

Historie redigér

På et tidspunkt var funktionen som centralbibliotek tilknyttet amterne, men ikke nødvendigvis sådan at den by amtet var opkaldt efter havde centralbiblioteket.

Den 1. januar 2009 blev centralbiblioteksvirksomheden i Danmark omlagt, så antallet af centralbiblioteker blev reduceret fra 16 til 6.

Nuværende centralbiblioteker redigér

Der er 6 centralbiblioteker i Danmark:

Sydslesvig har et centralbibliotek i Flensborg:

Tidligere centralbiblioteker redigér

Nedenstående biblioteker har tidligere haft status som centralbibliotek.

Indtil omlægningen 1. januar 2009 redigér

Endnu længere tilbage i tiden redigér

Eksterne henvisninger redigér

Noter redigér

  1. ^ Grønkjær, N. "Biblioteksvæsenet" (PDF). Landet mod Nordvest bind 1. Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune. Hentet 2017-01-05.