Hjælp:Danske forhold

Denne side er en hjælpeside på den danske Wikipedia.
Siden indeholder basal eller avanceret information om dansk Wikipedia og eventuelt teknisk vejledning. Se oversigten over alle hjælpesider under Hjælp.

I en dansksproget encyklopædi er det både en styrke og en svaghed at næsten alle dansktalende bor i Danmark. Det er en fordel at kunne skrive ud fra fælles kulturelle og samfundsmæssige forudsætninger, men samtidig indebærer det en mulig skævhed i begreber og opfattelser.

Hvis du mener, at en artikel kun omtaler danske forhold, men kan udvides med en omtale af forhold fra andre dele af verden, så udbyg gerne artiklen eller sæt skabelonen {{Dansk synsvinkel}} på.