Centrisme

Marxistisk holdning mellem reformisme og revolution
Denne artikel handler om det leninistiske/russiske begreb centrisme, for det politiske centrum se centrum (politik)

Denne artikel behøver tilretning af sproget.
Sproget i denne artikel er af lav kvalitet på grund af stavefejl, grammatikfejl, uklare formuleringer eller sin uencyklopædiske stil.
Du kan hjælpe Wikipedia ved at forbedre teksten.

Centrisme er en ideologisk retning hyppigt knyttet til Karl Kautskys teorier. Centrisme som politisk omgreb tyder ofte en uklar eller inkonsekvent centrumposition mellem to klarere eller mere konsekvente positioner, i øjet til den som nytter omgrebet.

Benævnelsen blev i hvert fald brugt sådan af kommunister efter spaltning i den internationale arbejderbevægelse i to hoveddeler, man socialdemokratisk og reformistisk, en revolutionær og kommunistisk, efter den russiske revolution i 1917. Ordet blev da brugte om radikale socialister som værket var fornøjede med de gamle arbejderpartier som havde svigtet da den første verdenskrig brød ud i 1914, eller var villige til at følge alle paroler fra den nye kommunistiske Tredje Internationale. Sådanne venstresocialistiske partier fandt i en del lande, og i nogen land var de store. Det galdt mellem andre Det østrigske socialdemokratiske parti SDAP, den jødiske socialistbevægelse Bund i Polen og Det norske Arbeiderparti, som alle havde en sådan såkaldt centristisk position i mellemkrigstiden.

Om man ser væk fra ordet centrisme nytte som skældsord, kan man velbegrundet kritik af nogle socialistiske partier være at de har haft et stort sprække mellem revolutionær teori og reformistisk praksis. Det klareste historiske eksempel som ofte bliver nævnt er Det tyske socialdemokratiske parti SPD før den første verdenskrig, og et sådant skille mellem teori og praksis har og blevet kaldt centrisme. Dette sprække blev i SPD kritiseret både af Rosa Luxemburg, som villes have en mere revolutionær praksis, og Eduard Bernstein, som villes have en teori og ordbrug som var i overensstemmelse med den reformistiske praksis.

Aksel Larsen (stifter og første partiformand for SF) opfattede sig selv som centrist på venstrefløjen mellem Socialdemokratiet og Danmarks Kommunistiske Parti (sidstnævnte havde han tidligere været medlem af og partiformand for). SF's nuværende partiformand, Pia Olsen Dyhr, bekræftede på partiets landsmøde i 2018, at partiet stadig ser sig selv på den måde. Det gjorde hun med ordene "Vi er med Aksel Larsens ord jo centrister. Vi forener visioner med realpolitik."[kilde mangler]

Videre læsning Rediger