Ciliater (la. iliophora, da. også infusionsdyr) er en gruppe af encellede organismer, der typisk lever i vand. Deres størrelse varierer fra ca. 20 mikrometer til et par milimeter. De er kendetegnede ved at bevæge sig ved hjælp af fimrehår, som dækker deres hele overflade. De fleste arter af ciliater bevæger sig frit rundt i vandet. Der findes også klasser af ciliater, hvis arter sidder på vandplanter, sten og lignende.

Ciliater
Arten Isotricha intestinalis
Arten Isotricha intestinalis
Videnskabelig klassifikation
DomæneEukaryota
RigeProtozoa
RækkeCiliophora
Hjælp til læsning af taksobokse

Organismerne kan have mange forskellige slags udseende: Nogle har en mund, som de anvender til at æde bakterier og andre smådyr, mens nogle bruger cellevægen til at optage føde med. Der er beskrevet ca. 8.000 forskellige arter.


Søsterprojekter med yderligere information: