Cirkeludsnit

Et cirkeludsnit, også kaldet en sektor, er det stykke af en cirkel som afgrænses af cirklens periferi og en centervinkel dannet af to radier.
Centervinklen θ (målt i radianer) svarer til størrelsen af den cirkelbue langs periferien som cirkeludsnittet spænder over. Hvis cirklens radius er r, kan man beregne cirkeludsnittets areal A således:

To cirkeludsnit

Hvis θ måles i grader, er formlen: