Cytosol

intracellulær væske

Cytosol er den væske der befinder sig inde i cellen, men uden for kernen og organellerne. Cytosolen er en del af cytoplasma.

Denne artikel er for kort
Dette opslag er for kort og indeholder for lidt formatering. Det bør snarest muligt udvides til en artikel eller indskrives i en eksisterende artikel.
Husk at fjerne skabelonen hvis opslaget udvides.