Hjælp:Fjernelse af kvalitetsskabeloner

Denne side i en nøddeskal
Hvis du har evnerne, så vær dristig og hjælp Wikipedia med at løse de problemer der påpeges af kvalitetsskabeloner!
Alle problemer på Wikipedia bliver løst af frivillige som dig. Hvis du forstår problemet som skabelonen nævner, f.eks. ved at læse de forklarende henvisninger eller hjælpen her på siden – og i rimelig grad har løst problemerne – kan du blot fjerne kvalitetsskabelonen; den vil ikke blive fjernet automatisk.

Mange sider på Wikipedia viser kvalitetsskabeloner der identificerer problemer. Du er muligvis kommet til denne hjælpeside efter at have klikket på et link i en kvalitetskabelon, der hedder "Se hvornår og hvordan denne besked kan fjernes".

Kvalitetsskabeloner bliver indsat og fjernet af frivillige. Denne hjælpeside forklarer hvornår og hvordan man kan fjerne sådanne skabeloner.

Overblik

Kvalitetsskabeloner bliver generelt ikke fjernet automatisk. Selv hvis du løser problemet/problemerne beskrevet i en kvalitetsskabelon, vil skabelonen forblive i artiklen indtil du eller en anden manuelt fjerner den. Rent praktisk er det nemt at fjerne den: man klikker "Rediger wikikode" øverst på siden eller i det pågældende afsnit, fjerner wikikoden der forårsager visning af skabelonen, skriver en redigeringsopsummering og gemmer til slut siden.

Det er ikke i orden at fjerne en kvalitetsskabelon før problemet er løst - med mindre den i først omgang ikke skulle have været indsat.

Wikipedia fungerer grundet frivillige som dig, der foretager modige redigeringer, for at skabe denne encyklopædi. At løse problemer og derefter fjerne kvalitetsskabeloner, når man er færdig, er vigtigt i den sammenhæng.

Løs det konkrete problem

Det er ikke til at vide hvilken kvalitetsskabelon, der bragte dig til denne side og derfor hvilket konkret problem der har behov for opmærksomhed. De fleste kvalitetsskabeloner har dog henvisninger til hjælpesider, politikker, retningslinjer eller andre relevante sider, der har information om det problem, skabelonen var indsat for at gøre opmærksom på. Du vil også finde hjælp omkring nogle af de mere almindelige problemer neden for.

Mange skabeloner gør opmærksom på problemer omkring kildeangivelser eller manglen på samme, fordi det at angive kilder er meget vigtigt for Wikipedia-artikler og centralt for alle Wikipedias indholdspolitikker og retningslinjer såsom notabilitet, verificerbarhed, neutralt synspunkt og ingen førstehåndsforskning. Men en mængde andre problemer kan være genstand for kvalitetsskabeloner, f.eks. sprogtone, struktur, formatering og manglende overensstemmelse med Wikipedias stilmanual.

Du skal være sikker på, at problemet er løst, før skabelonen fjernes. Det kræver noget arbejde fra din side – både at forstå problemet og hvordan det løses.

Et eksempel

Hvis det problem der gøres opmærksom på af kvalitetsskabelonen handler om, at der mangler kilder i artiklen, kan det kan være en Kilder mangler-skabelon som {{Ingen kilder}}– ved redigering af wikiteksten vil man typisk se wikikoden: {{Ingen kilder|dato=juli 2024}}.

Det er vigtigt at forstå, at det man ser, når man læser en artikel er forskelligt fra det man ser, når man redigerer den.

Altså vil den nævnte kode oven for, der kun ses under redigering af wikikoden, resultere i visningen af den 'kaldte' skabelon på denne måde:

Eksempel:


Denne skabelon indeholder et antal wikilinks, ordene med blå skrift. To af disse links er sider der indeholder oplysninger, der gør det muligt for dig at forstå hvorfor denne skabelon er blevet indsat i artiklen, og hvordan man kan løse problemet, at artiklen mangler kilder:

Ligegyldig hvilken kvalitetsskabelon der bragte dig til denne side vil den sandsynligvis indeholde links til forklarende sider om det pågældende problem. Læs disse sider for at forstå problemet og hvad det er man skal gøre for at løse det. Nogle af de mere almindelige kvalitetsskabeloner er forklaret i afsnittet Hjælp til almindelige skabeloner neden for.

Hvornår skabelonen kan fjernes

Genvej:
WP:WTRMT

Det er ikke meningen at kvalitetsskabeloner skal være i artikler permanent. Enhver bruger uden interessekonflikter kan fjerne en kvalitetsskabelon i et af følgende tilfælde:

 1. Når problemet er tilstrækkeligt løst
 2. Efter at have fastslået at problemet er løst (måske af en anden)
 3. Hvis det virker forholdsvis klart, at skabelonen ikke passede til artiklen, da den blev indsat eller var indsat ved en fejltagelse. Overvej først at diskutere sagen med brugeren der indsatte skabelonen (med mindre denne ikke længere er aktiv på Wikipedia). Hvis sagen virker omstridt, så søg altid konsensusdiskussionssiden
 4. Når der er konsensus på diskussionssiden (eller andre steder) med hensyn til, hvordan problemet skal løses (det er bedst at nævne hvor konsensus findes i redigeringsopsummeringen ved fjernelsen, helst med et wikilink til stedet).
 5. Når det er rimeligt at konkludere, at skabeloen ikke længere er relevant, f.eks. hvis en skabelon som {{Aktuel}} vises i en artikel, der ikke længere omhandler en igangværende begivenhed
 6. Hvis kvalitetsskabelonen er af en type, der kræver visse forhold opfyldt, og dette ikke er tilfældet. For eksempel anbefales det på kraftigste for skabeloner om neutralitet som {{Tæt på}} eller {{POV}}, at brugeren som indsatte skabelonen igangsætter en diskussion (generelt på artiklens diskussionsside), der begrunder indsættelsen af skabelonen. Hvis denne diskussion ikke findes eller er gået i stå, kan skabelonen fjernes
 7. Du kan fjerne en skabelonen, hvis manglen på efterfølgende redigering og/eller diskussion, efter din bedste vurdering skal fortolkes som om at sagen ikke er værd at gøre noget ved. Bemærk dog at der ikke findes nogen konsensus på Wikipedia om hvorvidt det er i orden at fjerne en skabelon blot fordi den er gammel, med undtagelse af punktet oven for
 8. Der er tilfælde, hvor det ikke vil være muligt at løse problemet, fordi det skyldes noget mere fundamentalt. F.eks. hvis kvalitetsskabelonen efterlyser kilder, men det ikke er muligt at finde troværdige, uafhængige, sekundære kilder om emnet, betyder det normalt at artiklen bør slettes. I sådanne tilfælde er det ikke så meget skabelonen der ikke hører til i artiklen, men snarere det mere grundlæggende at artiklen ikke hører til på Wikipedia.

Hvornår skabelonen ikke bør fjernes

Genvej:
WP:WNTRMT

Man bør ikke fjerne kvalitetsskabeloner under følgende omstændigheder;

 1. Du forstår ikke det problem som skabelonen gør opmærksom på
 2. Problemet er endnu ikke løst
 3. Der er igangværende aktivitiet eller diskussion angående problemet (gælder ikke POV-relaterede skabeloner)
 4. Det problem som skabelonen gør opmærksom på hører utvetydigt ind under, hvad der skal være i orden i en artikel ifølge Wikipedias politikker og normer

Fjernelse

Har du omhyggeligt læst hjælpesiderne og helt løst problemet? Eller har du efter grundig overvejelse besluttet, at skabelonen ikke (længere) er passende? Godt! Sådan fjernes skabelonen:

 1. Klik enten på "Redigér" eller "Redigér wikikode" øverst på siden, eller hvis kvalitetskabelonen ikke er øverst, men i stedet i et afsnit længere nede, kan du bruge rediger-linket for afsnittet
 2. Hvis du redigerer wikitekst: Slet skabelonkoden. Den skabelonkode man ser under redigering vil normalt være på formen som i eksemplet oven for: {{Navn på skabelon|dato=Måned År}}.
Hvis du redigerer med VisualEditor: Klik et sted på skabelonen, der nu vil blive blå. Tryk på tasten "Delete" eller "Backspace" på dit tastatur.
 1. Efterlad en beskrivende redigeringsopsummering, fx "Fjernede [indsæt navnet på skabelonen], fordi jeg har løst problemet"
 2. Klik Offentliggør ændringer.

Det var det! Tak!

Skift af skabelon

Efter at have løst det problem der er nævnt i en kvalitetsskabelon, kan der stadig være andre problemer, der skal løses. I sådanne tilfælde vil det rigtige være at skifte til en ny kvalitetsskabelon til slut. Begrundelsen for at skifte til en ny skabelon bør nævnes i redigeringsopsummeringen.

Et godt eksempel er eksemplet med skabelonen {{Ingen kilder}} oven for. Den er indsat på sider, hvor ingen kilder er. Derfor vil denne kvalitetsskabelon ikke længere være passende, hvis blot en enkelt kilde er blevet tilføjet artiklen. Dette vil dog ikke løse det overordnede problem: at det er en dårligt kildebelagt artikel. I dette eksempel kan det være passende at skifte til en anden skabelon, afhængigt af typen af kilder og måden de blev indsat for at løse problemet med helt manglende kilder, det kunne f.eks. være {{Kilder}}, {{Henvisninger}} eller {{Kilde mangler}}.

Omvendt vil nogle skabeloner gøre opmærksom på meget specifikke problemer, hvor der ikke er grund til at skifte til en anden skabelon. Man kan derfor blot fjerne skabelonen, når problemet er løst.

Hvis det pågældende problem er blevet løst i nogle dele af artiklen, men stadig er til stede i andre dele, kan det være mest passende at erstatte skabelonen med en variant, der er beregnet til artikelafsnit, eller i stedet at bruge en "inline-skabelon" som {{Kilde mangler}}, hvis en sådan eksisterer.

I nogle tilfælde vil det være en god idé at høre, hvad den bruger mener, der indsatte skabelonen i artiklen.

Hjælp til almindelige skabeloner

Dette afsnit viser, hvordan man kan løse de problemer, der hyppigst er gjort opmærksom på med kvalitetsskabeloner.

Klik "Fold ud" til højre for at vise hjælpen til den pågældende skabelon

Alle Wikipedias centrale indholdspolitikker og retningslinjer har som fællesnævner nødvendigheden af pålidelige kilder. For eksempel skal indholdet af artiklerne være verificerbart ud fra troværdige kilder. Et emnes notabilitet vises ved sådanne troværdige kilder, der er sekundære og uafhængige og som behandler emnet med en vis grad af grundighed (ikke bare kort omtale). For at undgå at der er tale om originalt arbejde, skal de anvendte kilder underbygge teksten uden at forskellige dele af kilderne er kombineret, for at slutte sig til noget, der ikke direkte er nævnt.

{{Ingen kilder}} indsættes med wikikoden {{Ingen kilder|dato=juli 2024}} og vises sådan:

Skabelonen gør opmærksom på, at overhovedet ingen kilder findes angivet i en artikel. Den er ikke anvendelig, hvis blot en enkelt kilde er nævnt i artiklen, hvad enten den er angivet som inline-reference (foretrækkes), som en generel reference eller bare som et råt eksternt link direkte i teksten.

På grund af vigtigheden af kilder til teksten findes flere hjælpesider om emnet. Man kan eventuelt begynde med at læse Kildeangivelser for nybegyndere og senere Wikipedia:Kildeangivelser. Nedenfor findes en kort og overskuelig guide, der viser indsættelsen af inline-referencer med <ref> ... </ref>:

Kort guide til inline-referencer
Al information i Wikipedia-artikler bør kunne verificeres med henvisninger til troværdige kilder. Den foretrukne metode er at anvende inline-referencer i form af fodnoter med wikikoden <ref></ref>. Hver gang der er hentet information fra en bestemt kilde (kopier ikke ordret!), indsættes en fodnote i teksten ("inline"), som når der klikkes på den, fører læseren til kilden, der er anbragt i et kildeafsnit efter artiklens tekst.

Kort sagt, de steder man ønsker at en fodnote skal være i teksten, indsætter man <ref> fulgt af referenceteksten, som man ønsker skal vises i bunden af artiklen, og afslutter derefter med </ref>. Bemærk den afsluttende skråstreg ("/"). Hvis den samme kilde anvendes flere gange, kan den første ref-tag gives et navn: <ref name="navn"> fulgt af referenceteksten og den afsluttende </ref>. Hver gang man igen ønsker at benytte denne fodnote, bruger man blot første del igen med en skråstreg: <ref name="navn" />.

For at disse referencetekster skal kunne ses, skal man fortælle systemet hvor de skal placeres ved enten at anvende koden <references/> eller, mest almindeligt, skabelonen {{Reflist}}. Ifølge vores stilmanual, bør referenceteksterne placeres i et separat afsnit kaldet "Referencer" efter brødteksten.

Fodnote-kode; det man skriver i 'redigeringsvinduet' Hvad der vises når man trykker Gem
To separate referencer.<ref>Referencetekst.</ref><ref>Referencetekst 2.</ref>


Samme referencetekst<ref name="multi">Referencetekst 3.</ref>brugt<ref name="multi" /> flere gange.<ref name="multi" />


== Referencer ==

{{Reflist}}

To separate referencer.[1][2]Samme referencetekst[3] brugt[3] flere gange.[3]


Referencer
_________________

 1. ^ Referencetekst.
 2. ^ Referencetekst 2.
 3. ^ a b c Referencetekst 3.
Skabeloner der kan bruges mellem <ref>-tags til at formatere referencerne

{{Kilde}} • {{Kilde www}} • {{Kilde bog}} • {{Kilde nyheder}} • {{Kilde tidsskrift}} • AndreEksempler

Som bemærket tidligere på denne side, kan det være mere passende at skifte til en anden skabelon end helt at fjerne denne skabelon.

Alle Wikipedias centrale indholdspolitikker og retningslinjer har som fællesnævner nødvendigheden af pålidelige kilder. For eksempel skal indholdet af artiklerne være verificerbart ud fra troværdige kilder. Et emnes notabilitet vises ved sådanne troværdige kilder, der er sekundære og uafhængige og som behandler emnet med en vis grad af grundighed (ikke bare kort omtale). For at undgå at der er tale om originalt arbejde, skal de anvendte kilder underbygge teksten uden at forskellige dele af kilderne er kombineret, for at slutte sig til noget, der ikke direkte er nævnt.

{{Henvisninger}} indsættes med wikikoden {{Henvisninger|dato=juli 2024}}. Det er også muligt at anvende omdirigeringen {{Kildehenvisninger}}. Den vises sådan:

Skabelonen gør opmærksom på, at artiklen til en vis grad er kildebelagt, men at den mangler de mere præcise kildehenvisninger i teksten, kaldet inline-referencer, til at knytte visse dele af teksten til specifikke kilder. Inline-referencer gør det nemt at verificere indholdet. Manglen på inline-referencer gør det meget svært for en læser at se hvilke kilder der underbygger hvad, hvis de kun er angivet i en generelt kildeafsnit.

For at løse problemet, tilføj inline-referencer til troværdige kilder, ideelt set for alle vigtige udsagn i artiklen. Bemærk at der i hvert fald skal findes inline-referencer for: alle citater, udsagn hvor verificerbarheden er blevet anfægtet (fx med skabelonen {{km}}) eller sandsynligvis vil blive det, samt omstridte udsagn, det være sig både positive, negative og neutrale, om nulevende personer.

På grund af vigtigheden af kilder til teksten findes flere hjælpesider om emnet. Man kan eventuelt begynde med at læse Kildeangivelser for nybegyndere og senere Wikipedia:Kildeangivelser. Nedenfor findes en kort og overskuelig guide, der viser indsættelsen af inline-referencer med <ref> ... </ref>:

Kort guide til inline-referencer
Al information i Wikipedia-artikler bør kunne verificeres med henvisninger til troværdige kilder. Den foretrukne metode er at anvende inline-referencer i form af fodnoter med wikikoden <ref></ref>. Hver gang der er hentet information fra en bestemt kilde (kopier ikke ordret!), indsættes en fodnote i teksten ("inline"), som når der klikkes på den, fører læseren til kilden, der er anbragt i et kildeafsnit efter artiklens tekst.

Kort sagt, de steder man ønsker at en fodnote skal være i teksten, indsætter man <ref> fulgt af referenceteksten, som man ønsker skal vises i bunden af artiklen, og afslutter derefter med </ref>. Bemærk den afsluttende skråstreg ("/"). Hvis den samme kilde anvendes flere gange, kan den første ref-tag gives et navn: <ref name="navn"> fulgt af referenceteksten og den afsluttende </ref>. Hver gang man igen ønsker at benytte denne fodnote, bruger man blot første del igen med en skråstreg: <ref name="navn" />.

For at disse referencetekster skal kunne ses, skal man fortælle systemet hvor de skal placeres ved enten at anvende koden <references/> eller, mest almindeligt, skabelonen {{Reflist}}. Ifølge vores stilmanual, bør referenceteksterne placeres i et separat afsnit kaldet "Referencer" efter brødteksten.

Fodnote-kode; det man skriver i 'redigeringsvinduet' Hvad der vises når man trykker Gem
To separate referencer.<ref>Referencetekst.</ref><ref>Referencetekst 2.</ref>


Samme referencetekst<ref name="multi">Referencetekst 3.</ref>brugt<ref name="multi" /> flere gange.<ref name="multi" />


== Referencer ==

{{Reflist}}

To separate referencer.[1][2]Samme referencetekst[3] brugt[3] flere gange.[3]


Referencer
_________________

 1. ^ Referencetekst.
 2. ^ Referencetekst 2.
 3. ^ a b c Referencetekst 3.
Skabeloner der kan bruges mellem <ref>-tags til at formatere referencerne

{{Kilde}} • {{Kilde www}} • {{Kilde bog}} • {{Kilde nyheder}} • {{Kilde tidsskrift}} • AndreEksempler

{{Reklame}} bliver typisk indsat med koden {{Reklame|dato=juli 2024}}. Den vises på denne måde:

Skabelonen gør opmærksom på, at artiklen virker som en reklame. Sådanne artikler kan f.eks. forsøge at få læseren til at købe produkter fra et bestemt firma, vise prislister eller have links til onlinebutikker, bruge uencyklopædiske eller meningsløse buzzwords, være fyldt med plusord eller ligne en pressemeddelelse der omtaler alle de gode sider, i stedet for at være en neutralt skrevet encyklopædisk artikel om emnet.

Reklame er ikke kun noget der vedrører firmaer og deres produkter, men også alle mulige andre emner som f.eks. velgørende organisationer, religiøse ledere, sportsklubber osv. Reklamerende artikler bliver ofte oprettet af mennesker med en personlig interesse for emnet. Bemærk at artikler der er ensidigt positive og reklamerende har behov for at blive fuldstændigt omskrevet for at blive en encyklopædisk artikel og kan derfor blive slettet.

For at løse problemet, så omskriv artiklen fra en neutral synsvinkel – hvilket ikke kun handler om formulering og tone, men også om hvad artiklen omtaler og hvad den ikke omtaler. Wikipedia-artikler bør på en fair måde repræsentere alle vigtige synsvinkler, der er blevet offentliggjort af troværdige kilder omkring emnet. At fjerne al salgsfremmende sprog er en god begyndelse, men er måske kun en overfladisk løsning, alt afhængig af det resterende. Forsøg at redde hvad du kan, men ofte er der intet andet at gøre end at slette alt indhold uden troværdige kilder, så artiklen bliver en såkaldt stub. Det ideelle ville selvfølgelig være at søge efter eksisterende kilder og opbygge artiklen fra grunden.

{{POV}}

{{POV}}, typically placed by the code {{POV|dato=juli 2024}}, and having redirects such as {{NPOV}}, {{POV dispute}}, {{Neutrality}}, {{Neutral}} and {{Not neutral}}, and displaying when reading as:

flags the issue of an article that has been identified as having a serious issue of balance, the lack of a neutral point of view, and the tagger wishes to attract editors with different viewpoints to the article. An unbalanced or non-neutral article is one that does not fairly represent the balance of perspectives of high-quality, reliable secondary sources. This tag is meant to be accompanied by an explanation on the article's talk page about why it was added, identifying specific issues that are actionable within Wikipedia's content policies.

This template is not meant to be a permanent resident on any article. You may remove this template whenever any one of the following is true:

 1. There is consensus on the talkpage or the NPOV Noticeboard that the issue has been resolved;
 2. It is not clear what the neutrality issue is, and no satisfactory explanation has been given;
 3. In the absence of any discussion, or if the discussion has become dormant.
{{Aktuel}}

{{Aktuel}}, typically placed by the code {{Aktuel|dato=juli 2024}}, and displaying when reading as:

 Denne artikel beskriver en aktuel begivenhed
Informationerne kan blive ændret hurtigt, som begivenheden skrider frem.

(or a subject-specific variation listed on Wikipedia:Current event templates) warns editors and readers about an article that is the subject of a current event, such as a breaking news story, that is accordingly experiencing a great flux of edits and is in a fast-changing state. Wikipedia attracts numerous editors who want to update articles in real time immediately after such current events are published. However, sources to breaking news reports often contain serious inaccuracies, and so these templates can also draw attention to the need to add improved sources as soon as they become available.

The template should generally be removed when the event described is no longer receiving massive editing attention. It is not meant to be a general disclaimer indicating that an article's contents may not be accurate, or to mark an article that merely has recent news articles about the topic (if it were, hundreds of thousands of articles would have the {{Current}} template, with no informational consequence). If the article continues to have sourcing or cleanup issues, a more appropriate maintenance template should be used instead.

I nogle artikler anvendes en enkelt skabelon til at påpege flere forskellige problemer, nemlig skabelonen {{Flere problemer}}. Hvis du løser en eller flere af de problemer, den gør opmærksom på, men ikke alle, så fjern ikke skabelonen fuldstændig, men kun de dele af den, der vedrører de løste problemer. Eksemplet neden for viser tre forskellige problemer påpeget af skabelonen:

{{Flere problemer|
{{Sprog|dato=august 2016}}
{{POV|dato=juni 2019}}
{{Ingen kilder|dato=marts 2018}}
}}

Hvis du løser problemet omkring sproget, men ikke de to andre, så fjern kun linjen, der angav sprogproblemet og lad de andre linjer stå urørt. Skabelonen kommer nu til at se sådan ud:

{{Flere problemer|
{{POV|dato=juni 2019}}
{{Ingen kilder|dato=marts 2018}}
}}

Se afsnittene herunder, for at få hjælp til at løse nogle af de almindelige problemer, der kan være medtaget i denne skabelon.

Undersøgelse af det taggede problem

Som tidligere nævnt indeholder de fleste skabeloner links til vejledningssider. Derudover har mange skabeloner dokumentation, der giver flere oplysninger om skabelonens markerede problem, som vises, når du besøger selve skabelonsiden.

For at få adgang til skabelonen og dermed se dens dokumentation skal du skrive i søgefeltet Skabelon: efterfulgt af navnet på skabelonen, der ses, når du ser dens placering i redigeringsgrænsefladen (typisk findes i artiklens første linjer). Den første "parameter" er navnet på skabelonen.

Hvis du f.eks. fandt dette i redigeringsgrænsefladen;


Vil du besøge selve skabelonen ved at søge efter Skabelon:Unreferenced. Den medfølgende dokumentation for alle vedligeholdelsesskabeloner, hvis de findes, kan findes på denne måde.

Se også