En dampturbine er en turbine, der drives af vanddamp ved højt tryk og høj temperatur. Vanddampen ekspanderer fra det høje tryk til et lavt tryk igennem turbineskovle fastgjort på en rotor, som derved bringes til at rotere.

En 250 kW industriel dampturbine fra 1910 (højre) direkte forbundet til en elektrisk generator (venstre).
En rotor fra en moderne dampturbine som bliver anvendt i kraftværk eller kraftvarmeværk.
Diagram over et dampturbine generatorsystem.

Rotoren kan sammenkobles med en elektrisk generator, som producerer elektricitet, eller gennem et gear drive skruen i et skib.