Dansk Center for Byhistorie

Dansk Center for Byhistorie er et forsknings- og formidlingscenter med danske byer som genstandsområde, grundlagt i 2001 af Institut for Historie og Områdestudier ved Aarhus Universitet og Den Gamle By, Danmarks Købstadmuseum.

Centret formidler primært dansk byhistorie og forskning på internettet,. "Den Digital Byport" er herunder et af centrets hovedprojekter, som er en digital database, der præsenterer de danske byers historie med hovedvægt på perioden 1600-1900.

Aktiviteter redigér

Forskning redigér

Dansk Center for Byhistories forskningsaktiviteter gennemføres af centrets leder, ph.d.-stipendiater med tilknytning til centret, af ansatte forskere og gennem kandidatspecialer skrevet af studerende med tilknytning til centret. Forskningen har over tid både været gennemført som komparative byhistoriske studier og som studier med fokus på specifikke emner i enkelte byers historier. De komparative studier har bl.a. drejet sig om borgervæbninger, befæstede byer under renæssancen, købstæder som del af et økonomisk landskab 1500-1850, byernes madforsyning, parcelhuse 1900-60, postindustrielle byer og sanerings- og byfornyelsespolitik i danske byer 1939-83. Studier med fokus på enkelte byer har bl.a. omhandlet byplanlægning i det 20. århundrede i bl.a. Aarhus og Viborg, Kvarterhistorie i 1800-1900-tallet i bl.a. Aarhus og Vejle, fysisk kulturarv bl.a. om industribygninger og godsbanegården i Aarhus. Dertil kan lægges bogværket Ribe Bys Historie 1-3, som centret i 2010 var medudgiver af.[1] [2]

Igangværende forskning redigér

Den pandemiske by redigér

Dette projekt følger genopbygningsprocessen af det danske bysamfund under corona-krisen løbende fra nedlukning til åbning, for at forstå hvordan byen formes af de forståelser og handlinger der udfolder sig under selve krisen.

Entangled fluid cities: material politics of urban water, Copenhagen 1860-1975 redigér

Projektet vil vise, hvordan der gennem det 20. århundrede er blevet opbygget en kultur omkring indlagt vand i hjemmet.

Lyden af hovedstaden redigér

Forskningsprojektet "Lyden af hovedstaden” kombinerer studiet af fortidens lyduniverser med studiet af københavnske sprogfællesskaber og dialekter. Projektets gennemgående problemstilling er sprogets og lydens rolle i skabelsen af byens rum og fællesskaber fra middelalderen til i dag.

Købstaden og den unge by redigér

Projektet fokuserer på udviklingen i og relationerne mellem de meget forskellige vestjyske byer, Ringkøbing og Skjern i perioden 1880-1930.

Middelalderens vejforløb i Danmark redigér

Projektet indebærer udforskning og digital kortlægning af vejforløb mellem købstæder i det danske rige i perioden ca. 1100-1650.

Gæsterne som aldrig tog hjem... redigér

Projektet er en emotionsgeografisk undersøgelse af de første tyrkiske, pakistanske og jugoslaviske gæstearbejderes hverdagsliv i danske byrum mellem 1963-1983.

Formidling redigér

En stor del af Dansk Center for Byhistories forskning er videreformidlet til både et alment interesseret publikum og til fagfolk gennem bogudgivelser i skriftrækkerne Danske Bystudier og Skrifter om dansk byhistorie.[3] Derudover er en del formidling foregået gennem præsentationer og databaser online i Den Digitale Byport. Markant er en database med historie og statistiske oplysninger fra alle danske købstæder, en byhistorisk bibliografi med oversigt over 5.000 byhistoriske publikationer, en database over kilder til middelalderbyernes historie og en længere artikel om dansk byhistorie gennem 1300 år.[4]

Publikationer redigér

Centret har flere forskningsskriftrækker, Danske Bystudier ,Skrifter om dansk byhistorie samt en digital udgivelsesrække med bøger, artikler om dansk byhistorie fra middelalderen til i dag. Se oversigten herunder.

Bogudgivelser
Titel Udgivelsesår Forfatter(e)
Dronningemagt i middelalderen 2018 Kasper H. Andersen og Jeppe Büchert Netterstrøm m.fl.
Forbrugets kulturhistorie - butik, by og forbrugere efter 1660 2017 Bertel Nygaard, Kristoffer Jensen og Mikkel Thelle m.fl.
Danmarks byer i middelalderen 2016 Hans Krongaard Kristensen og Bjørn Poulsen.
Renæssancens befæstede byer (Danske Bystudier 5) 2011 Hans Henrik Appel, Søren Bitsch Christensen m.fl.
Danish towns during absolutism (Danske Bystudier 4) 2008 Ole Degn, Michael Bregnsbo m.fl.
Den moderne by (Danske Bystudier 3) 2007 Anne-Louise Sommer, Mikkel Thelle m.fl.
Den klassiske købstad (Danske Bystudier 2) 2005 Michael Bruus, Mette Kjær Bækgaard m.fl.
Middelalderbyen (Danske Bystudier 1) 2004 Lars Bisgaard, Peter Carelli, Søren Bitsch Christensen m.fl.
Skrifter om Dansk Byhistorie
Titel Udgivelsesår Forfatter(e) nr.
Land og by på tværs 2020 Mikkel Leth Jespersen og Mikkel Thelle m.fl. 13
Pensionatets kulturhistorie 2015 Mette Tapdrup Mortensen 12
Urbanisering og bysystemer i Europa indtil ca. 1800 2012 Jørgen Mikkelsen 11
Industriminder i det gamle Århus 2010 Kenn Tarbensen og Kristian Buhl Thomsen 10
Ribe bys historie (3) 2010 Søren Bitsch Christensen m.fl. (red) 9
Ribe bys historie (2) 2010 Søren Bitsch Christensen m.fl. (red) 8
Ribe bys historie (1) 2010 Søren Bitsch Christensen m.fl. (red) 7
Hvem opfandt parcelhuskvarteret? Forstaden har en historie 2008 Peter Dragsbo 6
Byerne og den byhistoriske kartografi 2008 Peter Skriver, Peter Korsgaard m.fl. 5
Århus i verden 2006 Søren Bitsch Christensen og Nina Javette Koefoed m.fl. 4
Hvordan skriver vi historie for den moderne by 1945-2000? 2005 Laura Kolbe, Arne Gaardmand m.fl. 3
Købstadens metamorfose 2005 Jens Toftgaard Jensen og Jeppe Norskov 2
Dragør i 1700-tallet 2005 Birte Hjorth 1
Den digitale udgivelsesrække
Titel Forfatter(e) nr.
Latinerkvarteret i Aarhus Mia Gulvad Jørgensen og Laura Luise Løkke Berg 9
Sydhavnens fortællinger - Et kulturhistorisk overblik over Aarhus' Sydhavn Line Toft Larsen og Lea Helding Nordstrøm 8
Det kaotiske kød - Rapport om kødkontrollens historie i Aarhus Rasmus Skovgaard Jakobsen 7
Arbejderkvarteret i Aarhus Christina Patscheider Pedersen. 6
The reconstruction of lost urban worlds in 3D Søren Bitsch Christensen 5
Et hjem i byen? - Pensionatet som urbant mikrokosmos Mette Tapdrup Mortensen 4
Kilder til Hernings historie Brian Wiborg 3
Bibliografi over Herning Brian Wiborg 2
Bykonkurrence og 'byidentitet' i Danmark 1960-2000 Søren Bitsch Christensen 1


Læs mere på Dansk Center for Byhistories hjemmeside.

Organisation redigér

Ledelse redigér

Ledere af Dansk Center for Byhistorie:

Bestyrelse redigér

Dansk Center for Byhistories bestyrelse består af repræsentanter fra Aarhus Universitet og Den Gamle By samt fra Dansk Komité for Byhistorie, der fungerer som centrets repræsentantskab. Siden oprettelsen i 2001 har bestyrelsen haft museumsdirektør i Den Gamle By Thomas Bloch Ravn som sin formand.

Kilder redigér

Eksterne henvisninger redigér