Dansk Center for Byhistorie

Dansk Center for Byhistorie er et forsknings- og formidlingscenter med danske byer som genstandsområde, grundlagt i 2001 af Institut for Historie og Områdestudier ved Aarhus Universitet og Den Gamle By, Danmarks Købstadmuseum. Centret har to forskningsskriftrækker, Danske Bystudier og Skrifter om dansk byhistorie med bøger og artikler om dansk byhistorie fra middelalderen til i dag. Centret formidler dansk byhistorie på internettet med en hjemmeside kaldet Den Digitale Byport, som giver adgang til databaser og præsentationer af de danske byers historie med hovedvægt på perioden 1600-1900.

AktiviteterRediger

ForskningRediger

Dansk Center for Byhistories forskningsaktiviteter gennemføres af centrets leder, ph.d.-stipendiater med tilknytning til centret, af ansatte forskere og gennem kandidatspecialer skrevet af studerende med tilknytning til centret. Forskningen har over tid både været gennemført som komparative byhistoriske studier og som studier med fokus på specifikke emner i enkelte byers historier. De komparative studier har bl.a. drejet sig om borgervæbninger, befæstede byer under renæssancen, købstæder som del af et økonomisk landskab 1500-1850, byernes madforsyning, parcelhuse 1900-60, postindustrielle byer og sanerings- og byfornyelsespolitik i danske byer 1939-83. Studier med fokus på enkelte byer har bl.a. omhandlet byplanlægning i det 20. århundrede i bl.a. Aarhus og Viborg, Kvarterhistorie i 1800-1900-tallet i bl.a. Aarhus og Vejle, fysisk kulturarv bl.a. om industribygninger og godsbanegården i Aarhus. Dertil kan lægges bogværket Ribe Bys Historie 1-3, som centret i 2010 var medudgiver af.[1] [2]

FormidlingRediger

En stor del af Dansk Center for Byhistories forskning er videreformidlet til både et alment interesseret publikum og til fagfolk gennem bogudgivelser i skriftrækkerne Danske Bystudier og Skrifter om dansk byhistorie.[3] Derudover er en del formidling foregået gennem præsentationer og databaser online i Den Digitale Byport. Markant er en database med historie og statistiske oplysninger fra alle danske købstæder, en byhistorisk bibliografi med oversigt over 5.000 byhistoriske publikationer, en database over kilder til middelalderbyernes historie og en længere artikel om dansk byhistorie gennem 1300 år.[4]

OrganisationRediger

LedelseRediger

Ledere af Dansk Center for Byhistorie:

BestyrelseRediger

Dansk Center for Byhistories bestyrelse består af repræsentanter fra Aarhus Universitet og Den Gamle By samt fra Dansk Komité for Byhistorie, der fungerer som centrets repræsentantskab. Siden oprettelsen i 2001 har bestyrelsen haft museumsdirektør i Den Gamle By Thomas Bloch Ravn som sin formand.

KilderRediger

Eksterne henvisningerRediger