Danske helgener

Wikimedia liste

Danmark har 5 officielle helgener [kilde mangler].

Derudover er Niels Steensen, læge og naturvidenskabsmand, saligkåret (beatificeret) i 1988 som led i en evt. helgenkåring.

LokalhelgenerRediger

I litteraturen nævnes adskillige andre personer som helgener, som ikke er blevet officielt helgenkåret af Paven. De kaldes lokalhelgener, enkelte er blevet nomineret til kanonisering, men mange kendes kun fra lokale sagn.

 • Anders – lokalhelgen i Slagelse.
 • Daniel – kendt fra Daniels Kilde nær Esrum.
 • Erik Plovpenning – konge og martyr, blev ikke officielt helgenkåret.
 • Eskil – blev ærkebiskop af Lund i 1138. Deltog i Valdemar den Stores korstog mod venderne.
 • Folmer – kendt fra Skt. Folmers kilde ved landsbyen Toftnæs i Ribe amt. Skt. Folmers navnedag er den 20. juli.
 • Helene – fra Skt. Helene Kilde ved Tisvilde strand.
 • Karl den Gode – søn af Knud den Hellige, er ikke officielt helgenkåret.
 • Kjeldaugustinermunk og domprovst i Viborg.
 • Margrethe – sjællandsk lokalhelgen fra Køge. Det blevet bygget et helgenkor for hende i Vor Frue Kirke, men pavens officielle kanonisering udeblev.
 • Martha – lokalhelgen fra Karise, også knyttet til Marthas Kilde, hvortil man endnu valfartede så sent som 1728.
 • Niels den Hellige – var en lokal helgen på Aarhusegnen, søn af kong Knud 5., er ikke officielt helgenkåret. Han er begravet i Aarhus i et nu forsvundet trækapel "ved havet".
 • Svend – lokalhelgen knyttet til Hagested og Vemmetofte. Begge steder har der været en Skt. Svends Kilde.
 • Thøger af Vestervig – thüringsk missionær i Jylland, byggede den første kirke i Vestervig.

KildehenvisningRediger

 • Niels Steensen [Nicolaus Steno]. Udgivet 1988 af Den Katolske Kirke i Danmark i samarbejde med Udenrigsministeriets Presse- og Kulturafdeling. Ansgarstiftelsens Forlag, 1988, 95 s. Redigeret af Bent Rying. Tekst: Gustav Scherz/Peter Beck. ISBN 87-88297-06-3
 • Danske helgener
 • Helgendyrkelse