Datatilsynet

dansk databeskyttelsesmyndighed

Datatilsynet er en uafhængig statslig myndighed, der organisatorisk henhører under Justitsministeriet, der dog ikke har instruktionsbeføjelse over myndigheden. Datatilsynet har til opgave at føre tilsyn med, at reglerne i Persondataforordningen og Databeskyttelsesloven, der gennemfører et EU-direktiv, overholdes. Det sker gennem at rådgive, vejlede samt behandle klager og foretage inspektioner hos myndigheder og virksomheder. Datatilsynet består af et sekretariat og et råd (Datarådet).

Tilsvarende myndigheder findes i samtlige EU-lande samt Norge (også kaldet "Datatilsynet") og Island.

Datatilsynet hed frem til 2002 Registertilsynet.

Se også redigér

  • IMY - det svenske datatilsyn
  • EUs Network and Information Systems, EUs Net- og Informationssikkerhedsdirektiv:
  • ENISA - The European Union Agency for Cybersecurity

Eksterne henvisninger redigér