Den Nordiske Investeringsbank

Den Nordiske Investeringsbank, forkortet NIB, er et internationalt finansieringsinstitut, som ejes af Danmark, Estland, Finland, Island, Letland, Litauen, Norge og Sverige. Banken driver udlånsvirksomhed både i sine medlemslande og i vækstøkonomier.

Logo of the Nordic Investment Bank.

NIBs vision er en blomstrende og bæredygtig Nordisk-baltisk region. NIB finansierer projekter, der forbedrer konkurrencedygtigheden og miljøet i de nordiske og baltiske lande. De NIB-finansierede projekter skal forbedre konkurrencedygtigheden for medlemslandene ved at støtte vækst i produktiviteten gennem

  • teknisk fremskridt og innovation
  • udvikling af menneskelig kapital
  • forbedringer af infrastrukturen
  • øget markedseffektivitet

Hvad angår miljøet, giver NIB lån til projekter, der vil føre til

  • forbedret ressourceeffektivitet
  • udvikling af en konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi
  • beskyttelse af miljøet og økosystemsydelser
  • udvikling af ren teknologi

Projekter, der kommer i betragtning med hensyn til finansiering, vurderes ud fra et perspektiv om bæredygtig vækst. NIB analyserer deres effekt på konkurrenceevnen og miljøet såvel som deres indirekte påvirkninger på økonomien og samfundet.[kilde mangler]

NIB skaffer midlerne til udlån ved at udstede obligationer, som sælges på det internationale kapitalmarked.

Eksternt linkRediger