Den norske kirke

Den norske kirke er Norges statskirke[1][2][3] og tilhører som de øvrige nordiske statskirker den evangelisk-lutherske strømning inden for kristendommen. Indtil reformationen var kirken en del af den romerskkatolske kirke, men overgik til statslig styring i 1537 efter Reformationen i Danmark og Norge, hvorefter kongen af Danmark-Norge blev det øverste kirkelige overhoved. I Norge var monarken helt frem til 2012 kirkens overhoved.

Våben

Kirken er opdelt i 11 bispedømmer og i 2011 var omkring 77 % af landets befolkning medlemmer af kirken.[4]

Linda Hofstad Helleland (H) er Norges nuværende kultur- og kirkeminister.

Udenfor Norge repræsenteres kirken af Sjømannskirken, der efter aftale med både Den norske kirke og den norske stat er "kirke for nordmænd i udlandet".[5]

Oprindeligt indeholdt den norske grundlov sætningen "Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion", men dette blev i 2012 ændret til "Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forblir Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten."[6] – en formulering ganske lig formuleringen i den danske grundlov. Fra og med 2017 er den norske kirke tillige organisatorisk adskilt fra staten og er blevet sit eget retssubjekt, men kirken understøttes stadig økonomisk af staten[7].

BispedømmerRediger

 
Norge inddelt efter bispedømmer
 
Den norske kirkes Bispekollegium i marts 2007.
Bagerst fra venstre: Tor B. Jørgensen, Odd Bondevik, Finn Wagle, Ernst Oddvar Baasland, Per Oskar Kjølaas og Ole Christian Kvarme.
Forrest fra venstre: Olav Skjevesland, Laila Riksaasen Dahl, Helga Haugland Byfuglien, Solveig Fiske og Ole D. Hagesæther.
Foto: Med tilladelse fra www.kirkeinfo.no

Den norske kirke (Dnk) er en episkopal-synodal kirke, og er inddelt i 11 bispedømmer. Disse er:

KilderRediger

Eksterne henvisningerRediger