Norges regenter

Wikimedia liste
Norge

Denne artikel er en del af:
Politik og regering i
NorgeAndre lande • Politik

Listen over Norges regenter, som har hersket over et samlet Norge, starter traditionelt med Harald Hårfager, muligvis en arv fra Snorre Sturlusons fremstilling i krøniken Heimskringla. Det er imidlertid usikkert, hvor stabil kongemagten var i de første 150 år, og historikere har argumenteret for, at Norges kongerække lige så godt kunne starte med Olav Tryggvason[1], eller med Harald Hårderåde.[2]

Kongerækken er en indfaldsvinkel til Norges historie: Den beskriver udviklingen af statsmagten og regeringen i Norge: fra rigssamling, gennem middelalderens kirke- og kongeroller, via Kalmarunionen og Enevælden, omrokering af magten i kølvandet af Den Franske Revolution og Napoleonskrigene frem til dagens konstitutionelle monarki.

Norge var et selvstændigt rige, som i 900- og 1000-tallet sommetider blev styret af danske konger. I 1319 kom landet i union med Sverige ved at Magnus Eriksson arvede den norske krone af sin morfar Håkon 5. af Norge og også blev valgt til svensk konge, eftersom han var nevø af den afsatte Birger Magnusson af Sverige. Magnus' søn Håkon 6. efterfulgte ham som norsk konge i 1355 og giftede sig i 1363 med den danske konge Valdemar Atterdags datter Margrete. Gennem deres søn Olav blev Danmark og Norge forenet ved en personalunion i 1380, en union som skulle komme til at bestå i forskellige former i over 400 år.

I 1389 fik alle de tre nordiske lande Danmark, Norge og Sverige samme regent i form af Margrete 1., og den såkaldte Kalmarunion, der blev stadfæstet i 1397, skulle komme til at bestå frem til 1523, hvor Sverige trak sig ud af den. I 1448 fik Danmark og Sverige forskellige konger, henholdsvis Christian 1. og Karl Knutsson, og de kæmpede en kort stund om den norske krone. I 1450 vandt Christian kampen og efter dette kom de danske konger til at herske over Norge frem til 1814.

De længst regerende konger er: Christian 4. (60 år), Harald Hårfager (ca. 59-60 år), Erik af Pommern (53 år) og Haakon 7. (52 år).

Navn Billede Født Tiltrådte Fratrådte/død Dynastisk status
Harald Hårfager  
ikke-samtidigt
Ca. 850
Søn af Halvdan Svarte og Ragnhild Sigurdsdatter (eller Ragnhild Haraldsdatter)
Ca. 872 Ca. 931 eller 932[3] i Rogaland
Lod dog sønnen Erik (Blodøkse) overtage styret, da han fyldte 80
Samlede Norge (eller væsentlige dele af det) til ét rige og blev dermed rigets første konge.
I et antal sagaer fremstilles han som værende ud af den svenske Ynglingeætten
Erik Blodøkse   Ca. 885 eller 895[4] Svanøy i Sunnfjord
Søn af Harald Hårfagre og Ragnhild Eiriksdotter
Ca. 930
Ved Harald Hårfagers otium/abdikation
Afsat ca. 935

Død 954
Cumbria, England[5]
Søn
Håkon 1. Adelstensfostre den Gode  
ikke-samtidigt
Ca. 918
Søn af Harald Hårfager og Tora Mosterstong
Ca. 935
Ved Erik Blodøkses afsættelse
961
Faldt i slaget ved Fitjar[6]
Bror
Harald 2. Gråfeld Ca. 935?
Søn af Erik Blodøkse og Gunhild Kongemor
961
Ved Håkon den Godes død
Ca. 970 ved Limfjorden[7] Brorsøn
Håkon jarl  
ikke-samtidigt
Ca. 935
Søn af Sigurd jarl og Bergljot Toresdotter
Ca. 970 Ca. 995, Melhus i Trøndelag[8] Oldebarn af Harald Hårfager
Olav 1. Tryggvason  
ikke-samtidigt
Ca. 963
Søn af Trygve Olavsson og Astrid Eriksdatter
995 Faldt i Slaget ved Svold år 1000 Oldebarn af Harald Hårfager
Erik jarl & Svend jarl, Ladejarler Erik jarl
ca. 957

Svend jarl
Ukendt fødselsår
Efter Slaget ved Svold i år 1000 Fratrådte 1012 Sønner af Håkon jarl
Håkon Eriksson jarl & Svend jarl, Ladejarler 1012 Fratrådte 1015 Søn af Erik jarl

Søn af Håkon jarl
Olav 2. den Hellige  
ikke-samtidigt
995
Søn af Harald Grenske og Åsta Gudbrandsdatter[9]
1015 1028

Faldt i Slaget ved Stiklestad
29. juli 1030
Tipoldebarn af Harald Hårfager
Håkon Eriksson jarl 995 1028 1029
Svend Knutsson
(dansk styre)
Ca. 1016
Søn af Knud den Store og Ælfgifu
1029 1035/1036
Magnus 1. den gode   1024
Søn af Olav den hellige og Alvhild
1035 25. oktober 1047 i Danmark[10]
Begravet i Nidarosdomen
Søn af Olav den Hellige
Harald 3. Hårderåde  
ikke-samtidigt
1015
Ringerike
Søn af Sigurd Syr og Åsta Gudbrandsdatter
1046 Faldt 25. september 1066
Slaget ved Stamford Bridge[11]
Halvbror til Olav den Hellige
Magnus 2. Haraldsson  
ikke-samtidigt
1048
Søn af Harald Hårderåde og Tora Torbergsdatter
1066 1069 Søn
Olav 3. Kyrre Ca. 1050
Søn af Harald Hårderåde og Tora Torbergsdatter
1067 22. september 1093
gården Haukbø, Håkeby, Tanum (Båhus Len)
Bror
Håkon Magnusson Toresfostre ca. 1068/1069
Muligvis
Søn af Magnus Haraldsson
Udråbt til konge af Trøndelag og Oppland i 1093 1094/1095[12] Søn af Magnus 2. Haraldsson
Magnus 3. Barfod   1073
Søn af Olav Kyrre og Tora Jonsdatter
1093 Faldt i strid 24. august 1103 Søn af Olav Kyrre
Olav Magnusson 1099
Søn af Magnus Barfod
1103 22. december 1115 i Nidaros Søn
Øystein 1. Magnusson 1088
Søn af Magnus Barfod
1103 29. august 1123 Hustad i Romsdal Bror
Sigurd 1. Jorsalfar  
ikke-samtidigt
1090
Søn af Magnus Barfod
1103 26. marts 1130
Oslo
Bror
Borgerkrigstiden indledes
Magnus 4. den Blinde  
ikke-samtidigt
Ca. 1115
Søn af Sigurd Jorsalfar og Borghild Olavsdatter
1130 1135

Faldt i Slaget ved Holmengrå
12. november 1139
Søn
Harald 4. Gille Ca. 1103
Irland eller Hebridene
1130 Dræbt 14. december 1136
Bergen
Angiveligt søn af Magnus Barfod
Sigurd Slembe gjorde krav på kongenavn og trone 1136-1139 Født ca. 1100
Søn af Magnus Barfod og Tora Saksesdatter.
Faldt 12. november 1139
Slaget ved Holmengrå
Søn af Magnus Barfod
Sigurd 2. Munn 1133
Søn af Harald Gille og Tora Guttormsdatter
1136 Dræbt 10. juni 1155
Bergen
Søn af Harald Gille
Inge Krokrygg Ca. 1134/1135
Søn af Harald Gille og Ingrid Ragnvaldsdatter
1136 Faldt i strid 4. februar 1161
Bjørvika
Halvbror
Øystein 2. Haraldsson Ca. 1125
Orkneyøerne eller en anden vesterhavsø
Søn af Harald Gille og Biadoc[13]
Ca. 1142 Dræbt 21. august? 1157 Halvbror
Magnus Haraldsson barnemedkonge 1142-1145, regnes ikke normalt med i listen Født ca. 1135, død 1145
Søn af Harald Gille og en unavngivet frille
Halvbror
Håkon 2. Herdebrei 1147
Søn af Sigurd Munn og en ukendt tjenestepige
1159 1162
Faldt i Slaget ved Sekken
Romsdalsfjorden
Nevø
Magnus 5. Erlingsson  
ikke-samtidigt
1156
Etne, Hordaland
Søn af Erling Skakke og Kristin Sigurdsdatter
1161 1184
faldt i Slaget ved Fimreite
Sognefjorden
Søstersøn af Sigurd Jorsalfar
Navn Billede Født Tiltrådte Fratrådte/død Dynastisk status
Sverre Sigurdsson  
ikke-samtidigt
Ca. 1151
Bergen
Ukendte forældre
1177 8. eller 9. marts 1202 i Bjørgvin.
Begravet i Store Kristkirken[14]
Angiveligt søn af Sigurd Munn
Håkon 3. Sverresson   Ca. 1182 i Nidaros
Søn af Sverre Sigurdsson og Astrid Roesdatter
8. eller 9. marts 1202 efter faderens død 1. januar 1204 i Bjørgvin Søn af Sverre Sigurdsson
Guttorm Sigurdsson 1199
Søn af Sigurd Lavard
2. januar 1204 11. august 1204
Begravet i Nidarosdomen
Sønnesøn af Sverre Sigurdsson
Erling Steinvegg var baglernes kandidat som norsk konge 1204–1207
Inge 2. Bårdsson   1185
Søn af Bård Guttormsson og Cecilia Sigurdsdatter
1204 1217
Begravet i Nidarosdomen.
Søstersøn til Sverre Sigurdsson
Filippus Simonsson var baglernes kandidat som norsk konge 1207–1217
Håkon 4. Håkonsson  
ikke-samtidigt
1204
Søn af Håkon 3. og Inga fra Varteig
1217 17. december 1263
Orkneyøerne.

Han blev begravet i St. Magnuskatedralen i Kirkwall.
Året efter blev han ført tilbage til Norge og Begravet i Kristkirken Holmen i Bjørgvin.

Søn af Håkon 3.
Borgerkrigstiden afsluttes
Magnus 6. Lagabøte   1. maj 1238
Tønsberg
Søn af Håkon 4. og Margrete Skulesdatter
1263 efter faderens død 9. maj 1280
Bergen.
Begravet i franciskanernes Olavskirke.[15]
Søn
Erik Præstehader   1268
Søn af Magnus Lagabøte og Ingeborg Eriksdatter
1280
efter faderens død
15. juli 1299 Søn
Håkon 5. Magnusson   1270
Søn af Magnus Lagabøte og Ingeborg Eriksdatter
1. november 1299 8. maj 1319
Tunsberghus
Bror
Magnus 7. Eriksson  
ikke-samtidigt
April eller maj 1316
Søn af Ingebjørg Håkonsdatter og hertug Erik Magnusson af Södermanland
1319 1355

Død 1. december 1374
Dattersøn
Håkon 6. Magnusson   1340
Søn af Magnus 7. og Blanka af Namur
1355 1380 i Oslo
Begravet i Mariakirken[16]
Søn
Olav Håkonsson  
ikke-samtidigt
Julen 1370
Søn af Håkon 6. og Margrete 1.
1380 3. august 1387
Falsterbohus
Begravet i Sorø Klosterkirke[17]
Søn
Navn Billede Født Tiltrådte Fratrådte/død Dynastisk status
Margrete 1.   Foråret 1353
Søborg
Datter af Valdemar Atterdag og Dronning Helvig
2. februar 1388 28. oktober 1412
Flensborg Fjord
Begravet i Sorø Klosterkirke
(senere overflyttet til højkoret i Roskilde Domkirke)
Mor

Tillige efterkommer af Harald Hårfager gennem dronning Bodil og af Olav den Hellige gennem dronning Agnes
Erik af Pommern   1382
Søn af Vartislav 7. af Pommern og Maria af Mecklenburg
1389[18] Afsat 1442

Død 3. maj 1459
Pommern
Begravet i Mariakirken i Darlowo
Grandnevø
og
adoptivsøn
(samt tip-tipoldebarn af Håkon 5.)
Christoffer af Bayern   26. februar 1416 eller 1418[19]
Søn af Johan af Pfalz og Catharina af Pommern
20. maj 1442 6. januar 1448
Helsingborg Slot
Begravet i Roskilde Domkirke
Søstersøn
Karl Knutsson  
ikke-samtidigt
1408 eller 1409
Søn af Knut Bonde (Tordsson) og Margareta Karlsdotter (Sparre af Tofta)
Valgt til konge 25. oktober 1449 efter Christoffer af Bayerns død. Kronet 20. november 1449 Abdicerede til fordel for Christian 1. 13. maj 1450

Død 15. maj 1470
Begravet i Riddarholmskirken
Valgt konge
Tip-tip-tip-tip-tipoldebarn af Harald Gille
Navn Billede Født Tiltrådte Fratrådte/død Dynastisk status
Christian 1.   1426
Søn af Didrik den Lykkelige og Hedevig af Holsten
13. maj 1450 21. maj 1481
Københavns Slot
Begravet i Helligtrekongers Kapel i Roskilde Domkirke
Tip-tip-tipoldebarn af Håkon 5.
Interregnum 1481–1483
Hans   2. februar 1455 Aalborghus
Søn af Christian 1. og Dorothea af Brandenburg
1483 20. februar 1513
Aalborghus
Begravet i Odense Domkirke
Søn
Christian 2.   1. juli 1481
Nyborg Slot i Nyborg
Søn af Hans og Christine af Sachsen
20. februar 1513
ved Hans' død
Afsat og forvist
13. april 1523

Død 25. januar 1559
Kalundborg Slot
Begravet i Odense Domkirke
Søn
Frederik 1.   7. oktober 1471
Haderslevhus
Søn af Christian 1. og Dorothea af Brandenburg
13. april 1523
ved Christian 2.s afsættelse
10. april 1533
Gottorp Slot
Begravet i Slesvig Domkirke
Farbror
Interregnum 1533–1534
Christian 3.   12. august 1503
Gottorp Slot
Søn af Fredrik 1. og Anna af Brandenburg
4. juli 1534 1. januar 1559
slottet Koldinghus
i Kolding
Begravet i Helligtrekongers Kapel i Roskilde Domkirke
Søn
Frederik 2.   1. juli 1534
Haderslevhus
Søn af Christian 3. og Dorothea af Sachsen-Lauenburg
1. januar 1559
ved Christian 3.s død
4. april 1588
Klostret i Antvorskov
Begravet i Helligtrekongers Kapel i Roskilde Domkirke
Søn
Christian 4.   12. april 1577
Frederiksborg Slot
Søn af Fredrik 2. og Sophie af Mecklenburg
4. april 1588
ved Frederik 2.s død
28. februar 1648
Rosenborg Slot
Begravet i Christian 4.s kapel i Roskilde Domkirke
Søn
Frederik 3.   18. marts 1609
Haderslevhus
Søn af Christian 4. og Anna Kathrine af Brandenburg
6. juli 1648
ved hyldning
9. februar 1670
Christiansborg Slot i København
Begravet i Christian 4.s kapel i Roskilde Domkirke
Søn
Christian 5.   15. april 1646
Duborg Slot i Flensborg
Søn af Fredrik 3. og Sophie Amalie af Braunschweig-Lüneburg
9. februar 1670
ved Frederik 3.s død
25. august 1699
København
som følge af en jagtulykke året før
Begravet i højkoret i Roskilde Domkirke
Søn
Frederik 4.   21. oktober 1671
Christiansborg Slot
Søn af Christian 6. og Charlotte Amalie af Hessen-Kassel
25. august 1699
ved Christian 5.s død
12. oktober 1730
Odense Slot
Begravet i højkoret i Roskilde Domkirke
Søn
Christian 6.   10. december 1699
Christiansborg Slot
Søn af Fredrik 4. og Louise af Mecklenburg-Güstrow
12. oktober 1730
ved Frederik 4.s død
6. august 1746
Hirschholm Slot
Begravet i Frederik 5.s kapel i Roskilde Domkirke
Søn
Frederik 5.   31. marts 1723
Christiansborg Slot
Søn af Christian 6. og Sophie Magdalene af Brandenburg-Kulmbach
6. august 1746
ved Christian 6.s død
14. januar 1766
Christiansborg Slot
Begravet i Frederik 5.s kapel i Roskilde Domkirke
Søn
Christian 7.   29. januar 1749
Christiansborg Slot
Søn af Fredrik 5. og Louise af Storbritannien
14. januar 1766
ved Frederik 5.s død
13. marts 1808
Rendsborg
Begravet i Frederik 5.s kapel i Roskilde Domkirke
Søn
Frederik 6.   28. januar 1768
Christiansborg Slot
Søn af Christian 7. og Caroline Mathilde
Regent 14. april 1784
ved Christian 7.s sindssygdom
Konge 13. marts 1808
ved dennes død
Fratrådte 14. januar 1814

Død 3. december 1839
Amalienborg Slot
Begravet i Frederik 5.s kapel i Roskilde Domkirke
 Søn
Navn Billede Født Tiltrådte Fratrådte/død Dynastisk status
Christian Frederik   18. september 1786
Christiansborg Slot
Søn af arveprins Frederik og Sophie Frederikke af Mecklenburg-Schwerin
17. maj 1814 10. oktober 1814

Død 20. januar 1848 Amalienborg.
Begravet i Frederik 5.s kapel i Roskilde Domkirke
Fætter

Huset Slesvig-Holsten-Gottorp

redigér
Navn Billede Født Tiltrådte Fratrådte/død Dynastisk status
Karl 2.   7. oktober 1748
Søn af Adolf Frederik af Sverige og Louise Ulrike af Preussen
14. november 1814 5. februar 1818
Begravet i Riddarholmskirken
Tip-tip-tip-tipoldebarn af Frederik 1.
Navn Billede Født Tiltrådte Fratrådte/død Dynastisk status
Karl 3. Johan   26. januar 1763
Søn af Henri Bernadotte og Jeanne St. Jean[20]
5. februar 1818 8. marts 1844
Begravet i Riddarholmskirken
Adoptivsøn af Karl 2.
Oscar 1.   4. juli 1799
Søn af Karl 3. Johan og Desideria af Sverige
8. marts 1844 8. juli 1859
Begravet i Riddarholmskirken
Søn
Karl 4.   3. maj 1826
Stockholms Slot
Søn af Oscar 1. og Josefine af Leuchtenberg.
(Morfar til Haakon 7.)
8. juli 1859 18. september 1872 i Malmö
Begravet i Riddarholmskirken
Søn

Tillige efterkommer af fættrene Christian 2. og Christian 3.
Oscar 2.   21. januar 1829
Søn af Oscar 1. og Josefine af Leuchtenberg
18. september 1872 Fratrådte 7. juni 1905

Død 8. december 1907
Begravet i Riddarholmskirken
Bror
Navn Billede Født Tiltrådte Fratrådte/død Dynastisk status
Haakon 7.   3. august 1872
Søn af Frederik 8. og Louise af Sverige-Norge
18. november 1905 21. september 1957
Begravet på Akershus slot
Valgt konge
Dattersøn af Karl 4. (Næstældste barnebarn af Karl 4.).
Tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-oldebarn af Christian 3.
Olav 5.   2. juli 1903
Søn af Haakon 7. og Maud af Storbritannien
Ved Haakon 7.s død 21. september 1957 17. januar 1991
Begravet på Akershus slot
Søn
Harald 5.   21. februar 1937
Søn af Olav 5. og Märtha af Norge
Ved Olav 5.s død 17. januar 1991 Søn

Billedgalleri

redigér

Se også

redigér

Referencer

redigér
 1. ^ Vera Henriksen: »[Olav Tryggvason] var den første som virkelig samlet Norge, innland såvel som kystområder, fra Göta älv til Nordlandene i nord; som sin forlengede arm satte han lendmenn i alle landsdeler.« I: Norges konger. Grøndahl Dreyer, 1995. s 39
 2. ^ Claus Krag: »Særlig må Haralds rolle som dynastigrunnlegger fremheves. De senere norske kongene, frem til 1387, var alle hans ætlinger. Ættelinjen fra Harald Hardråde tilbake til Harald Hårfagre virker derimot oppkonstruert og mer usannsynlig. Derfor burde den norske kongeslekten i middelalderen heller kalles »Hardrådeætten« enn »Hårfagreætten«. Harald Hardråde bidro helt vesentlig til konsolideringen af et eget norsk rike.« I: Norsk biografisk leksikon, 2. utg., bd 4. 2001
 3. ^ Ólafía Einarsdóttir: Dateringen af Harald Hårfagres død - Om påliteligheten i sagaenes tidsang4.else, Historisk Tidsskrift nr 1, 1968.
 4. ^ Norsk biografisk leksikon skr4.er 895 som fødselsår
 5. ^ Norsk biografisk leksikon: Eirik 1 Haraldsson Blodøks
 6. ^ Norsk biografisk leksikon: Håkon 1 Adalsteinsfostre
 7. ^ Norsk biografisk leksikon: Harald 2 Eiriksson Gråfell
 8. ^ Norsk biografisk leksikon: Håkon Sigurdsson
 9. ^ Katolsk.no: Olavs barndom
 10. ^ Norsk biografisk leksikon: Magnus 1 Olavsson Den Gode
 11. ^ Norsk biografisk leksikon: Harald 3 Hardråde
 12. ^ Håkon Magnusson ToresfostreNorsk biografisk leksikon
 13. ^ Når det gjelder Biadoc eller Bjaðok er kildene uenige. I gælisk tradition er hun er stormadsdatter fra Hebriderne, noget som sannsynliggør Haralds påstande om egen høje byrd. I norsk tradition bliver hun opfattet som en frille. Ref.: Knut Peter Lyche Arstad. «Harald 4 Gille». I: Norsk biografisk leksikon; 2. utg. Bd 4. 2002
 14. ^ Norsk biografisk leksikon: Sverre Sigurdsson
 15. ^ Norsk biografisk leksikon: Magnus 6 Håkonsson Lagabøte
 16. ^ Norsk biografisk leksikon: Håkon 6 Magnusson
 17. ^ Norsk biografisk leksikon: Olav 4 Håkonsson
 18. ^ Norsk biografisk leksikon: Erik af Pommern
 19. ^ Christoffer III - Gravsted.dk
 20. ^ Karl 2. adopterede Jean-Baptiste Bernadotte, der efterfulgte ham som Karl 3. Johan

Eksterne henvisninger

redigér
 
Wikimedia Commons har medier relateret til: